Så er der sat tal på: Ghettoplanen vil smide 11.000 mennesker ud af deres hjem

Kapitalismen lever af destruktion og profit, bl.a. på byggeri og genopbygning. Ghettoplanen er et kæmpe indgreb, hvor ødelæggelse af almene boliger skal bane vejen for boligspekulation og profitter på nybyggeri og omdannelse af alment til privat boligbyggeri. En opgørelse sætter nu tal på: 11.000 mennesker vil blive tvangsforflyttet som følge af ghettoplanen.


Fra landsdækkende aktionsdag mod ghettoplanen. Foto: Gabriel Engelfjer

Hele denne udspekulerede ødelæggelse skal betales af lejerne selv. Over de næste 8 år stjæles 10 milliarder direkte fra lejerne i de almene boliger, nemlig fra de opsparede midler i Landsbyggefonden. Penge der er sat af gennem huslejerne til forbedringer i det almene boligbyggeri. Resten betales af skatteyderne gennem puljer, der er afsat til boligsocialt arbejde. Begge dele kan åbenbart lade sig gøre, når man som forligspartierne V, K, LA, DF, S og SF har magten til at gennemføre planen og betegne ødelæggelsen af almene boliger som en proces for ”Et Danmark som bygger på demokratiske værdier som frihed og retssikkerhed. Ligeværd og frisind. Tolerance og ligestilling”.

Ghettoplanen har ikke kun betydning for de der bor i de områder, der årligt bliver opgjort på ’ghetto’-listen. Den har allerede haft store konsekvenser for alle der søger en almen bolig. Den ene boligforening efter den anden har indskrænket mulighederne for de boligsøgende. Er du uden arbejde, på kontanthjælp, studerende – eller i arbejde på lavtløn – kan du holde dig væk. Uanset om man har været medlem af boligforeningen i en årrække. Frygten for at havne på ghettolisten gør det til en eksklusiv ret at bo i almen bolig. Klasseforskellen og uligheden hvad angår retten til en bolig trænger ind overalt.
Den nye ’ghettoliste’ offentliggøres d. 1. december.

Ét er sikkert, de nye boliger hvor de 11.000 mennesker skal bo bliver langt dyrere – eller dårligere – end hvor de bor nu. Om det bliver nye almene boliger, nyrenoverede lejligheder eller privat udlejning – så ryger priserne i vejret og huslejerne bliver alt for høje for mennesker med almindelige indtægter. De aktuelle sager, hvor ældre lejligheder renoveres giver et klart fingerpeg på hvor udviklingen går hen. Om det er udenlandske kapitalfonde, danske pensionsselskaber eller boligforeningerne selv der renoverer med kæmpe prisforhøjelser er virkningen den samme. Lejerne udpines og må i mange tilfælde flytte eller holdes ude, mens attraktive lejligheder kan overtages af højtlønnede. De fattige drives ud af byerne til byggeri der enten ligger langt fra byerne eller er af dårlig kvalitet.

Hvad gør S-regeringen?

Ghettoplanen kører videre fra den tidligere regering til den nuværende, og også regeringens støttepartier har accepteret tingenes tilstand.

“…nu ligger der jo en aftale, som Socialdemokratiet har indgået med de borgerlige partier sidste år. Vores ønske har været at nedbringe ulykkerne, der følger af den aftale, mest muligt”, udtalte gruppeformand for Enhedslisten Jakob Sølvhøj, da det såkaldte forståelsespapir med regeringen blev til.

I forståelsespapiret mellem SD, R, SF og EL blev det til denne formulering:

“Regeringen vil vurdere, om muligheden for at få dispensation fra kravet om at nedbringe andelen af almene boliger i konkrete tilfælde kan udvides uden for de største byer”.

Ikke ligefrem noget der ændrer noget.

Enhedslistens svigt har også fået andre konsekvenser, som i Tingbjerg, hvor forargelsen har været stor over den accept Enhedslistens repræsentanter i Borgerrepræsentationen har givet til konkrete nedrivninger af almene handicapboliger.
Se Når parlamentariske taktikker styrer: Enhedslisten i støtte til nedrivninger i Tingbjerg

Blackstones danske afdeling skifter navn til Kereby

Man skulle tro det var løgn, men det er ganske vist. Den berygtede kapitalfond, der opkøber boliger og renoverer folk ud af deres lejligheder satser nu på at et navneskift kan redde dem. De tror på, at folk herefter vil tro, at profitrenoveringerne sker fordi firmaet kerer sig om dem!

Det minder faktisk betænkeligt meget om vores regering. Der er sat et nyt navn på, men den nyliberale EU- og NATO-politik fortsætter!
Se Det danske Blackstone ændrer navn og signaler: Mere venlighed, mindre væmmelighed

Rundt omkring i de almene boligkvarter bliver der organiseret modstand mod ghettoplanen. Det gælder både kampen for at få den skrottet og at gå imod dens konsekvenser.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne