Stigende pensionsalder dømmer en tredjedel af befolkningen til at dø på jobbet – Oktober Radio

UDSENDELSEN D. 10. AUGUST 2019

I ugens podcast kommer vi først ind på at den nye Socialdemokratiske regering har taget første skridt i forhandlingerne om pensionsalderen. De nægter fortsat at gøre op med princippet om at pensionsalderen skal stige i takt med statistikken, uanset at det netop er det der er problemets kerne.

Den stigende pensionsalder er blevet bundet til en statistisk beregning om en såkaldt stigende middellevetid, hvilket er et tal der kan bruges til at angive for hvornår ca. halvdelen af en generation allerede er døde. Men der er ofte den misforståelse at det kan veksles med forventet levetid.

Middellevetid angives i 2018 som 79 år for mænd, og 82,9 for kvinder. Men det giver som sagt ikke nogen garanti for et langt liv, og i princippet gælder det kun for de der bliver født i dag. Men skal vi forstå det i praksis så er det en statistik der er bygget på de historiske tal for hvor mange der dør om året. Så hvis vi ser på hvor mange der blev født i perioden fra 1935 – 1940, så er det ca. 39000 drenge og ca. 37700 piger om året. I dag er der under halvdelen tilbage: ca. 17.800 kvinder pr. årgang, og ca. 14.200 mænd. Og derefter går det stærkt, så fra generationerne født i 1930 er ca. 90 procent af mændene døde, mens den er knap 80 procent af kvinderne.

Hvis der ikke gøres op med pensionsreformen, og pensionsalderen fortsætter med at stige, så vil ca. en tredjedel aldrig nogensinde nå frem til folkepensionen, men vil få den ære at dø på jobbet som en anden Jens Vejmand.

Der er derfor god grund til at varme op under protesterne mod Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering.

Bomber og bandekriminalitet

I sidste halvdel af udsendelsen taler vi om den seneste tids brug af sprængstof mod offentlige bygninger og tilsyneladende tilfældige biler København.

Der er spekulationer fremme i pressen om at det kan være svenske bandegrupperinger, der forsøger at vinde fodfæste i Danmark, og demonstrerer deres magt ved at bruge bomber. Sprængstoffet er højst sandsynligt kommet fra entreprenørarbejde.

Vi bemærker, at den nye justitsminister udtalte til pressen at politiet kunne få lige det de pegede på: hvis de havde brug for udstyr, ville han finde pengene, ønsker de flere beføjelser ville han fremsætte lovforslaget i Folketinget…

Det vil vi gerne advare imod. Brug af tunge våben og likvideringer i bandekonflikter skal naturligvis stoppes, men erfaringerne er, at domstole, politiet og kriminalforsorgen ikke er løsningen på bander. Ofte er myndighedernes brug af magt i stedet for en del af problemet. I stedet skal man tage fat i misbrug og sikre unge rodløse en plads i samfundet, og få ryddet op i den hårde kriminalitet, der har rødder dybt ind i borgerskabet, og er et tydeligt eksempel på den råddenskab der hersker under kapitalismen.

Link
Justitsministeren: Politiet får, hvad de skal bruge for at opklare ‘uhyggelige’ eksplosioner

HØR UDSENDELSEN HER

Note:

Vedr. middelelevtid så har Danmarks Statistik har ikke angivet, på nogen nem til gængelig måde, hvordan de indregner immigration eller særlige omstændigheder som krige og sygdomsudbrud. De skriver i deres følgebrev at middellevetid blot er en indikator der reelt ikke kan vise ret meget for den enkeltes livsforløb.

“Hvis dødeligheden fra perioden 2017-2018 holder sig på samme niveau i al fremtid, vil 69 pct. af pigerne og 57 pct. af drengene, der fødes nu, opnå at blive 80 år.

Middellevetiden for 0-årige angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Det er ikke en realistisk forudsætning. Dødeligheden har nemlig været faldende gennem mange år, og derfor er der sket en stigning i middellevetiden for 0-årige fra år til år. Fortsætter dødeligheden i samfundet med at falde, vil en gennemsnitlig lille dreng født i 2019 blive væsentligt ældre end 79,0 år, og en tilsvarende pige kan også regne med at blive ældre end 82,9 år. Middellevetiden for 0-årige skal derfor blot ses som en indikator for befolkningens dødelighed – ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve.”

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28481


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne