Storbritannien: Socialdemokratiske Labour fortsætter sin sekteriske og folkefjendtlige kurs: Kræver ny folkeafstemning om EU medlemskabet

Ved INTERPRES, Juli 2019
Kravet fra Labour-lederen om en “ny folkeafstemning”, kun tre år efter briternes klare Nej til EU ved folkeafstemningen i juni 2016 bekræfter at Labour-partiet fortsætter deres udemokratiske og sekteriske EU-politik.

Labourleder Jeremy Cobyen skriver i et brev til medlemmerne :

”Den som bliver ny statsminister bør have selvtilld nok til at stille sin aftale, eller ikke-aftale, overfor folket i en almen omafstemning”, skriver Corbyn.

”Jeg vil gøre det klart at Labour så vil føre kampagne for at blive (i EU) uanset om det bliver et aftalelsesløst (brexit) eller en Toryaftale som ikke beskytter økonomien og jobbene”.

Den sekteriske og folkefjendtlige EU politik vil isolere Labour-partiet endnu mere fra arbejderklassen og de brede folkelige demokratisk indstillede som i stadig stigende grad er blevet bevidste om den udemokratiske og kontrarevolutionære karakter af den imperialistiske “Europæiske Union”.
Eller som det tidligere Labour-parlamentsmedlem Gisela Stuart, idag leder af Koalitionen “Change Britain” udtrykker det, betyder Labour´s støtte til en ny folkeafstemning at:
(Labour vender med foragt ryggen mod millioner af dets tilhængere).
” . . . . would mean Labour scornfully turning its back on millions of its supporters.”

Gisela Stuart er tidligere medlem af Parlamentet for Labour og ingen “hardliner” EU-modstander, men hun ser det udemokratiske og folkeforagtende i forsøget på at komme uden om folkets klare Nej til EU.

I en Kommentar i The Guardian :” “Labour must not betray leave voters over Brexit” skriver Stuart om resultatet af EU folkeafstemningen (Brexit)
“tvang os til at anerkende at folk i store dele af Storbritannien har mistet tilliden til politiske partier og magthaverne i Westminster” (Parlamentet i London, Englands Christiansborg,Red.)..

…Det socialdemokratiske Labour´s sekteriske og folkefjendtlige kurs mod en ny folkeafstemning for på den måde at omstøde folkets klare nej til EU kan resultere i at partiet bliver reduceret til en “pamperklub” uden nogen indflydelse eller evne til at mobilisere arbejderklassen og de demokratiske lag. som det er sket for det Hollandske Arbejderparti og det franske “Socialistiske Parti”.

“BREXIT MEANS BREXIT”
Ved Folkeafstemning den 23.juni 2016 stemte et klart flertal af folkene i Storbritannien for “Brexit”, landets frigørelse fra den udemokratiske og kriseramte Europæiske Union (EU).
Labourpartiets krav om en “ny folkeafstemning” kommer i en situation hvor det udemokratiske EU maskineri gennem tre år har gjort alt for at gøre det politisk umuligt at opfylde det krav som Statsminister Theresa May gav udtryk for med parolen : “Brexit means Brexit”.

Kravet om Brexit som har bred opbakningen i arbejderklassen i England og i brede folkegrupper vil opportunistiske Labourledere nu forråde for at tilfredstille finanskapitalen i London City og britisk storkapital
Selv det venstreliberale og systembevarende “New York Times” som har støttet krigen mod folkene i Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen og alle andre lande og folk som ikke følger Onkel Sam´s ordre, har forsvaret en ny folkeafstemning i Storbritannien “om EU”. …
…Mærkeligt nok har det liberal-imperialistiske New York Times ikke krævet et nyt Præsidentvalg i avisens eget land; de Forenede Stater for på den måde at den valgte Præsident Donald Trump ud af magtens kontorer i Washington

Aftalen mellem EU-bureaukraterne i Bruxelles og Theresa May´s Storbritannien er en dybt neokolonial aftale.
Allerede nogle dage efter det folkelige Nej til EU besluttede Bruxelles at Storbritannien skulle få at føle hvilken imperialistisk stormagt som EU-maskineriet i Bruxelles repræsenterer.
På gangster-manér har EU udnyttet det overtag som det ikke folkevalgte EU-maskineri har overfor et enkelt land og folk. Som mod Grækenland, Som mod Italien.
Briterne skulle ydmyges for at vise folk i Grækenland, Danmark, Italien Polen og andre lande og folk som er fanger i EU´s politisk–økonomiske og juridiske spændetrøje at et nej er vejen mod en afgrund af fattigdom og massearbejdsløshed.
De samme trusler om “fyringer” som danskerne blev truet med af Cheferne for store €uro-liderlige virksomheder i Danmark (Danisco) hvis der ikke blev stemt ja ved €uro-folkeafstemningen i september 2000.

Helt tydligt har de ikke-folkevalgte ledere af EU svært ved at acceptere det britiske folks beslutning om at forlade unionen.

Labours sekteriske kurs i EU-spørgsmålet imod arbejderklassens og det britiske folks interesser kom til udtryk i det netop overstående valg til EU´s lovløse “Mickey Mouse” Parlament.

I valget til det såkaldte Europa-Parlament i maj, kunne Labour kun mobilisere 14 procent af de afgivne stemmer. Labour blev dermed kun det tredje største parti efter de såkaldte Liberal Demokrater som med 20 procent blev to`er efter Brexit- partiet som med 29 procent blev det største parti.

Det britiske Labour- parti som siden den Konservative Margaret Thatcher kom til magten i 1979 har været en pålidelig støtte for britisk storkapital. Under den store minearbejderstrejke i 1984 mod det gammel-liberale Thatcher-regimes krisepolitik, der gik ud på at tvinge arbejderklassen til at betale krisen, fik den Konservative Thatcher uvurderlig hjælp af de socialdemokratiske ledere i britisk LO (TUC) med at sabotere minearbejdernes appel til hele den britiske arbejderklasse om en generelstrejke for at stoppe Thatcher-regimet´s arbejderfjendtlige krisepolitik og de “gammelliberale” privatiseringsplaner.
(“The Right to Buy” om privatisering af de almennyttige boliger)

Nu hvor Konservative og Labour, ja hele den herskende politiske klasse i Storbritannien er i den dybeste krise efter tre års “resultatløse forhandlinger” med det imperialistiske stormagts-maskineri i Bruxelles (“EUropatien”) forsøger Labour nu at vise hvilke dygtige stik-i rend-drenge og-piger de er, for at hjælpe britisk og EUROpatisk storkapital ud af den krise som blev åbenbar med det klare NEJ til EU i juni for tre år siden…

 

Udfra INTERPRESS original artikel:
søndag, juli 14, 2019
STORBRITANNIEN: SOCIALDEMOKRATISKE LABOUR FORTSÆTTER SIN SEKTERISKE OG FOLKEFJENDTLIGE KURS: “KRÆVER NY FOLKEAFSTEMNING OM EU-MEDLEMSKABET”


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater