Kina og Rusland styrker deres strategiske partnerskab

Ruslands præsident Putin’s og den kinesiske præsident Xi’s ottende besøg i Rusland og fælles optræden ved St. Petersburg International Economic Forum, der blev afholdt 6.-8. juni i Sankt Petersborg, demonstrerer øget strategisk samarbejde imellem Kina og Rusland. Et samarbejde der  blev understreget forud i Moskva med topmøde og aftaler imellem de to lande.

Samarbejdet mellem Rusland og Kina udvikler sig eksplosivt på det økonomiske, handelsmæssige område, men også politisk og militært.
Med en utvetydig besked til USA om at de to lande ikke længere vil tolerere USA´s optræden som den globale imperialistiske supermagt, der dikterer sin indflydelse over andre lande. Realiteten bag pæne ord om “fælles udvikling og genoplivning af Kina og Rusland”, er at også de som imperialistiske stormagter vil have deres del af global økonomisk indflydelse og kontrol over markeder. Med et USA hvis enevældige position som verdens dominerende supermagt er ved at krakelere.

Vi ser et USA som under Trump åbent har erklæret Kina og Rusland som USAs hovedfjender i et forsøg på at gensikre amerikansk ”storhed” globalt, også som atommagt, med et USA der truer og fører krig i form af sanktioner og handelskrig.
Samlet udtrykker det en skærpet rivalisering imellem imperialistiske stormagter, hvor ikke mindst Kina buldrer frem og snart overgår USA økonomisk.

Imod deres hensigt har USA’s og Vestens sanktioner imod Rusland – sanktioner påført under påskud af Krims tilslutning til Rusland i 2014 – i virkeligheden skubbet til udviklingen af forbindelserne og alliancen imellem Rusland og Kina, der som tidligere fjender har ført grænsekrig mod hinanden i 1969.
Med en alliance udvikling imellem det gas eksporterende Rusland og det energisultne Kina frem til en alliance og et strategisk partnerskab med økonomisk, handelsmæssigt, politisk og militært samarbejde.

At Kina prioriterer St. Petersburg International Economic Forum og ønsker at udvikle det økonomiske og handelsmæssige samarbejde yderligere med Rusland kan også aflæses af, at Kina efter forlydende deltog på konferencen med omkring 1000 personer.

I Moskva forud for den økonomiske konference undertegnede Putin og Xi to fælles udtalelser – omhandlende “omfattende partnerskab”, “strategisk interaktion” og “global strategisk stabilitet”.

Bemærkelsesværdigt er også her at Kina og Rusland på mødet I Moskva  blev enige om  at tage  skridt væk fra den den amerikanske dollar og udvide brugen af yuan og rubel ved bilateral handel.

Præsident Xi udtalte, at de to lande gradvist ekspanderer deres samarbejde bl.a. indenfor energi, transport, luftfart, landbrug og rumfart.

“Økonomisk samarbejde og handel, er en vigtig søjle i vores forbindelser, som er afgørende for den fælles udvikling og genoplivning af Kina og Rusland,” sagde Xi.

Kreml har oplyst tal, der viser, at handelen mellem Rusland og Kina voksede med næsten 25 procent sidste år og nåede op på 108 milliarder dollar. 70 procent af den russiske eksport til Kina vurderes at involvere energi til det energihungrende Kina.
Størstedelen af ​​den kinesiske eksport udgøres af maskiner, især oliefelt udstyr, der er nægtet Rusland at importere fra Vesten på grund af sanktioner.

Kina og Rusland undertegnede omkring 30 vigtige aftaler i løbet af konferencen.
En af aftalerne handler om Huawei, som USA og vestlige lande efter amerikansk pres har forsøgt holdt ude af det globale marked under påskud af sikkerhedsrisiko. Herunder virksomheder som Google, hvis Android-system udstyrer langt de fleste smartphones i verden.

Putin kunne her oplyse, at Huawei skal bygge 5G nettet i Rusland.
“Se eksempel på situationen omkring Huawei, som de (USA red.) forsøger at ikke bare presse, men forsøger helt at skubbe ud af det globale marked. Det kaldes allerede den første teknologiske krig i den nye digitale tidsalder i nogle kredse,” udtalte Putin.

En anden aftale drejer sig om oprettelse af et Join Venture, der går ud på at sælge russisk gas i Kina.

Begge sider har også stor interesse i at udvikle Arktis, hvor Rusland håber kinesiske penge og efterspørgslen vil erstatte Vesten ifht. at udvikle olie- og gasfelterne. Rusland forventer i sidste ende, at den globale opvarmning åbner op for en konkurrencedygtig sejlrute til Asien gennem Arktis, idet Kina er et førende marked.

Værdien af de samlede aftaler som er indgået ved St. Petersburg International Economic Forum anslås at være på omkring 20 milliarder dollar.

Blandt andre områder for samarbejde, som Xi henviser til er der det militære område, hvor samarbejdet styrkes og udtrykkes bl.a. ved at der i september 2018 med Vostok-2018, blev afviklet en gigantisk militærøvelse afholdt i det østlige Sibirien med russiske tropper, en tredjedel af landets væbnede styrker – 1.000 fly, 36.000 tanke og pansrede køretøjer.

Her bidrog Kina med 3.200 kinesiske tropper og 900 tanks og pansrede køretøjer samt tropper fra Mongoliet. I 2017 kunne man for første gang se kinesiske flådefartøjer i Østersøen for sammen med Rusland at afholde flådeøvelser imod NATOs optrapning overfor Rusland.
Tidligere flådeøvelser med russisk deltagelse har også fundet sted ved kinesiske flådeøvelser i havene øst og syd for Kina.

Det kinesisk-russiske samarbejde kommer også til udtryk ved at Rusland tilsluttede sig Kinas gigantiske “One Belt One Road Initiative”  der blev igangsat i 2013 – Det nye Silkevejsprojekt –  med enorme kinesiske investeringer. Et projekt der primært skal skabe nye markeder og indflydelse for især kinesiske monopoler.  Annonceret af præsident Xi for 5 år siden som et handels- og infrastrukturnetværk, der strækker sig fra Østasien til Europa og Afrika med veje, jernbaner, havne, rørledninger, primært via kinesiske investeringer og lån.
Også med omfattende infra strukturt investeringer i Vesteuropa i en række landes havne som Grækenland og Belgien, og senest i form af Italiens samarbejdsaftale med Silkevejsprojektet til stor fortrydelse for USA og bl.a Frankrig.

Et projekt som er et led i Kinas forsøg på at sikre sig global økonomisk indflydelse og dominans mod kinesisk storhed.

læs også:

Se filmen “The Coming War on China” – John Pilger

Italien trodser vestlige allierede og tilslutter sig Kinas ”Silkevejsprojekt” 

St. Petersburg International Economic Forum


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater