Italien trodser vestlige allierede og tilslutter sig Kinas ”Silkevejsprojekt”

Italiens tilslutning til “One Belt One Road” markeres i Rom ved besøg af den kinesiske præsident Xi i denne uge. Et kinesisk domineret projektbælte over land og over vand med udbygning af havne, veje og jernbaner og har nu tilslutning i 152 lande.

Italiens beslutning om tilslutning til Kinas gigantiske økonomiske projekt ”One Belt One Road, kaldet den nye ”Silkevej” sker som det første EU land på trods af amerikanske og EU-advarsler og er det første blandt G7 landene.  Et udtryk for skærpede imperialistiske modsætninger om markeder og resourcer.

Tilslutningen markeres i Rom med at Kinas præsident Xi i denne uge kommer til Europa d. 22. marts og vil besøge Italien og Frankrig. Forud har EU skærpet sin holdning til Kina og for første gang erklæret Kina for “Systemic rival” og angrebet Italien for at have for tætte forbindelser til Kinas “Silkevejsprojekt.”

For USA har holdningen hele tiden været klar, “Silkevejen” er set som en imperialistisk udfordring.
USA, der er i handelskrig med Kina frygter at udviklingen vil styrke Kina økonomisk og give en dominerende økonomisk rolle på verdensplan på bekostning af USA’s dominans. Med kinesiske lån, mange ikke uberettiget sammenligner med den Marshall “hjælp” USA efter 2. verdenskrig ydede Europa og dermed sikrede sig en økonomisk dominans i årene fremover som verdens dominerende imperialistiske stormagt.

Hidtil har USA og EU haft en fælles politik: At forhindre Kina i at dominere den globale infrastruktur.

Talsmanden for USA’s Nationale Sikkerhedsråd Garrett Marquis udtalte fornylig advarende til pressen:
– Vi stiller os tvivlende over, at den italienske regerings støtte vil give vedvarende økonomiske fordele for det italienske folk, og det kan ende med at skade Italiens globale rygte i det lange løb.

Italien der endte i recession i slutningen af 2018 håber og beder til at tilslutningen vil betyde den lovede økonomiske fremgang og indflydelse:

– Med alle de nødvendige forbehold så vil Italiens tilslutning til en ny silkerute være en mulighed for vort land, udtalte premierminister Giuseppe Conte fornylig.
– Det vil ikke betyde, at vi så den næste dag vil blive tvunget til at gøre noget som helst. Det vil give os mulighed for at gå ind i dette projekt og få en dialog, mente han.

Men allerede nu er der flere af de mange tilsluttede lande som udtrykker at de er kommet i stor gæld uden at have fået de store gevinster

Med Kinas præsidents besøg markeres tilslutning til dette gigantiske ”Silkevejsprojekt”, ”One Belt One Road”, der på land og vand skal forbinde det økonomiske fremstormende Kina med det sydøstlige Asien og Centralasien, Mellemøsten, Afrika og Europa herunder også Rusland, og også har vigtige tråde til Syd- og Mellemamerika.
Et projekt med tilslutning af 152 lande som omfatter udvikling af infrastruktur og investeringer i havne, veje og jernbaner mv, primært via kinesiske lån. Kina gennemfører eller planlægger byggeprojekter i mere end 60 lande langs disse ruter.

What is China’s Belt and Road Initiative?

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne