Se filmen “The Coming War on China” – John Pilger

I filmen “The Coming War on China” fra 2016 afdækker den prisvindende journalist John Pilger hvordan USA under Obama, med USA som verdens største militærmagt er på kollisionskurs mod verdens 2. største økonomiske magt Kina, begge atommagter. En film der ikke er blevet mindre aktuel under Trump med den fortsatte militære oprustning og økonomiske optrapning mod Kina og Rusland. Filmen er nu offentligt tilgængelig.

Den faretruende udvikling med et forgældet og politisk trængt USA bliver understreget ved at den amerikanske petrodollar er under pres som globalt omsætningsmiddel og med et Kina som ser ud til økonomisk at ville overgå USA økonomisk indenfor en årrække.  Men endnu med et USA der besidder en stor militær og atomar overlegenhed og kæmper for at fastholde sin imperialistiske førerposition.

USA under Donald Trump fastholder og skærper et fokus imod Asien (Kina), og det sker både med militær oprustning, herunder atomoprustning, flådeaktiviteter og trusler, og med udvikling af økonomisk krig mod Kina og mod lande som ikke underordner sig USA’s økonomiske og politiske krav. Bl.a. mod Rusland, Iran og Venezuela, ja også med trusler om økonomiske sanktioner mod nogle af USA’s hidtidige allierede som Tyrkiet.

Der sker en skærpelse af modsætningerne mellem imperialisterne, som også er udtrykt ved at USA under Trump åbent har erklæret Kina for USA’s hovedmodstander ved siden af Rusland.  Hvor Kina og Rusland i dag mere og mere udvikler et imperialistisk partnerskab på alle områder som militær, økonomi, handel og politiske forhold.

Den amerikanske flådeaktivitet i hele det asiatiske område er massiv under påberåbelse af at holde vandvejene åbne for trafik. Senest på dørtrinnet til Kina med flådeaktiviteter i Formosastrædet som Kina altid har fastholdt som kinesisk farvand og med krav om Formosa som hørende til Kina.

Udviklingen bliver overladt til telegramoverskrifter, og medier og politikere styrer udenom den dybere skrift på væggen om krigsoprustning og faren for atomkrig og dens konsekvenser, der bliver efterladt som en parentes  på sidelinjen.
I dag er spørgsmålet om krigsfaren og årsagerne til den helt overtaget af en klimadagsorden, hvor krigsoprustning og faren for atomkrig og oprustningsindustriens og krigenes indvirkning på livet på jorden og dets enorme indvirkning på CO2 udledningen holdes ude af billedet. Mens den accellererende militæroprustning i dag er den største siden 2. verdenskrig.

FN’s våbenekspert, direktøren for (UNIDIR), Renata Dwan, fremkom fornylig med en FN rapport, der konkluderer, at risikoen for atomkrig nu er på sit højeste siden 2. verdenskrig, hvor atommagter i stedet for nedrustning presser på med en modernisering af deres atomvåben. En rapport der ikke har fået megen opmærksomhed.
FN: Risikoen for atomkrig er højest siden 2. verdenskrig

I den aktuelle situation går USA forrest i atomoprustning og har udviklet nye “lettere anvendelige” “moderne atomvåben” og har påtvunget massiv oprustning i NATOs medlemslande.
Fra USAs side har Trump ensidigt ophævet INF traktaten mellem USA og Sovjetunionen (i dag Rusland) om begrænsning af mellemdistanceraketter. Dette peger frem mod nye atomvåben i Europa med fare for nye landbaserede missiler i Europas hjerte langt væk fra USA. Raketter der er rettet imod USA’s anden hovedfjende Rusland.

John Pilgers film The Coming War on China er en yderst aktuel advarsel, der er lavet for at inspirere til den helt nødvendige modstand mod krig med USA som hovedaggressor og -atomopruster.

Filmen “The Coming War On China” er blevet gjort helt offentlig tilgængelig på YouTube af John Pilger og kan ses herunder:
(1:49 minutter )


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater