Turbo på krigsforberedelser: Skjulte oprustningsudgifter for 3 milliarder trukket frem i lyset – og 1,5 milliarder lagt oveni!

Et år efter at det danske militærbudget blev skruet op med mere end 20 % gennem det nye forsvarsforlig, har VLAK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre besluttet at der skal sættes yderligere turbo på at øge Danmarks og NATO’s angrebsstyrke.

Af Stop terrorkrigen – Ud af NATO


Det viser sig at 3 milliarder har ligget i statsbudgettet som skjulte militærudgifter, og man har nu åbenbart vejet for og imod – skal vi fortsat feje en del af oprustningen ind under gulvtæppet, eller skal vi tage endnu et skridt som et krigsvilligt land og lægge pres i retningen af NATO-målet på minimum 2 % af BNP til militæret.

Den sidste overvejelse sejrede, på NATO-chef Jens Stoltenbergs opfordring til medlemslandene – og så kan der lige smides 1,5 milliard nye penge oveni ved samme lejlighed. I alt bliver det til 4,5 milliarder mere på regningen og betyder at Danmarks udgifter til militæret i 2023 vil nå 1,5 % af BNP. Penge der tages fra sundhedsvæsenet, skolerne, kontanthjælpsmodtagerne og fra folkepensionen. Vi kan ikke tvivle på danske regeringers vilje til at følge NATO’s 2%-mål, der når det er opfyldt vil blive fulgt af et nyt og endnu højere krav.

Krigspolitikerne er kun glade for presset og forhippede på at bevare og opruste NATO yderligere. Som sikring af den vestlige imperialismes globale magt, der også fungerer som murbrækker for de danske kapitalinteresser over hele kloden.

Partierne spiller gladelig med på Trumps spil og kravet om at sende flere penge til NATO; også Trumps løse udtalelser om ’måske at trække USA ud af NATO’ er kærkomne. De kan både bruges som pressionsmiddel til at presse flere milliarder ud af budgettet og som argument for en EU-hær.

Mantraet lyder under alle omstændigheder: ’Vi skal stole på egne kræfter når Danmark trues’. Mere korrekt burde det lyde: ”Det danske monopolborgerskab skal sikre sig olie og markeder og bevarelse af kapitalismen – vi går all in på at bekæmpe konkurrenterne verden over”.

I deres pressemeddelelse udtrykker krigsministeriet det på denne måde:

“Udviklingen kræver også, at europæerne tager et større ansvar for egen sikkerhed og for evnen til at forsvare hinanden i rammen af NATO’s kollektive forsvar. Situationen stiller øgede krav til Alliancen og har forstærket debatten om byrdedeling i forhold til USA. Det har også fået nære allierede til at træffe nye beslutninger om at tilføre deres væbnede styrker yderligere ressourcer frem mod 2024”.

I pressemeddelelsen har regeringen sikret sig rosende udtalelser fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De radikale. Dansk Folkeparti fremhæver f.eks. at de nye penge kan ‘konsolidere’ kampflykøbet.
Vi kan godt regne med at de nye F-35 kampfly bliver endnu dyrere end politikerne har villet være ved.

Skringen af danske kapitalinteresser sker også i andre konstellationer end gennem NATO. For få dage siden kunne krigsministeriet f.eks. meddele, at en ny fase i det såkaldte Freds- og stabiliseringsprogram for Afrikas Horn er sat i gang. Det sker gennem et EU-samarbejde, hvor man bygger en militær tilstedeværelse knyttet an til et ’humanitært’ initiativ. Tre militære rådgivere er sendt til Afrikas Horn for at sikre EU’s hånd over regionen og støtte danske erhvervsinteresser. De militære indsatser kombineres bl.a. med udviklingsprogrammer for kvinder – militær besættelse pakket ind i humanitet.

Nye krigsforberedelser i Østersøområdet

Tidligere på ugen blev der også taget nye skridt til krigsforberedelser i Østersøområdet. Et øget samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vestlig kontrol blev lanceret:

“Tyskland står i spidsen for et nyt multinationalt flådehovedkvarter i Rostock med fokus på Østersøen, som i krise eller krig vil kunne fungere som et føringshovedkvarter. På samme måde skal Danmark fremover stå i spidsen for et multinationalt divisionshovedkvarter, der er placeret i både Letland og Danmark”.

Et tættere samarbejde skal koordinere NATO’s fremmarch mod Rusland i området. Ligesom Danmark spiller en stor rolle i at få ikke-NATO landene i Norden trukket ind under vestens krigskampagne mod øst.


KPnet 30. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater