Regeringens sundhedsudspil: Flere besparelser – mere privatisering

Regeringens sundhedsudspil vil gøre sundhedsvæsenet til en optimeret forretningsmulighed ved at åbne nye døre for privatisering, mens besparelserne fortsætter. Men det vi har brug for er et sundhedsvæsen der skaber sundhed – ikke profit.
 
Det står klart, at vi har et presset sundhedsvæsen, hvor der ikke er ressourcer til at klare de nødvendige opgaver. Et sundhedsvæsen der er skåret ned igen og igen. Regeringen ved det også, og har nu fremlagt et sundhedsudspil, der angiveligt skal løse problemerne. Det står imidlertid hurtigt klart, at de udfordringer politikerne har sat sig for at løse ikke er at skaffe flere varme hænder, men at sikre, at nedskæringer og besparelser kan fortsætte. Ved at fjerne de sidste rester af demokratisk styring lægges sygehusene og det øvrige sundhedssystem direkte under regeringens og EUs kontrol. En ladeport åbnes for nye privatiseringer.
Udspillet indeholder mange aspekter og konsekvenser, vi vil starte med at se på nogle af dem i denne artikel.

Endnu et skridt i Løkkes strukturreform fra 2007

Diskussionen i pressen i disse dage fokuserer næsten udlukkende på om regionsrådene nedlægges eller bevares. At lukke regionerne som en demokratisk instans vil kun være det næste skridt i den oprindelige og udemokratiske strukturreform fra 2007, hvor et stort antal kommuner blev lagt sammen og amterne nedlagt til fordel for 5 regioner. At forsvare regionerne er på ingen måde en hyldest til Lars Løkke Rasmussens gamle reform, men et forsvar for den sidste lille flig af demokrati, hvor politikere kan afsættes og diskuteres med om sundhedsvæsenet, og hvor det kan have en vis konsekvens for samme politikere, når det ikke fungerer eller udsultes økonomisk.

Ledelsen centraliseres i det nye udspil fuldstændigt i et nyt statsligt organ ‘Sundhed Danmark’, under regeringen – en direkte linje for EU-dikteret sundhedspolitik.

De fem regioner omdannes til sundhedsforvaltninger og herunder lægges 21 nye sundhedsfællesskaber omkring landets akutsygehuse.
Alt skal styres stramt oppefra som en forretning og efter regeringens prioriteringer – og  en stor del af forretningen skal i Løkkes og EU’s fremtidsvision være privat.

Patienterne ud af sygehusene

Nærhed og sammenhæng klinger positivt. Det er jo netop det politikerne systematisk har fjernet. Mindre sygehuse er konsekvent lukket ned over hele landet og rejsen er lang til landets supersygehuse for både ambulante patienter og besøgende. En sengeplads alt for dyr til almindelig pleje.

De varme hænder har ingen tid til at dvæle med omsorg i den forjagede virkelighed, hvor sygehusene i en årrække hvert år har skullet skære 2 % og stadig beskæres hvert år når staten fastlægger bevillingerne. De økonomiske rammer der er lagt op til fremover betyder, at med det større antal ældre og børn er vejen for sundhedsbevillinger peget ud – den går nedad.

Sygehusfællesskaber er regeringens svar. De skal angiveligt skabe et nært sundhedstilbud, der skal afløse rigtig mange hospitalsbesøg og indlæggelser. Måltallet lyder, at 500.000 ambulante besøg skal flyttes fra sygehusene og 40.000 indlæggelser skal spares.

Det gennemgående ord er ’spare’. Som vi har set det tidligere indberegner man frisk en kæmpe besparelse på forkant før den har bevist sin realisme.
Udspillet lægger en masse opgaver over på de praktiserende læger og løsninger i kommunerne. Det bliver ikke billigere, men flere penge vil gå i private lommer.

Sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk universitet gennemgik i en artikel i Berlingske d. 14. januar erfaringerne med den type sundhedsfællesskaber Lars Løkke påstår kan skabe så store resultater. Han slår fast, at al tilgængelig viden og erfaring viser, at modellen ikke har givet besparelser, den har ikke løst problemerne med mange ældre patienter og kan ikke træde i stedet for hospitalsindlæggelser. Ikke med samme kvalitet i al fald.

Kjeld Møller Pedersen skriver bl.a.:

“Hvis nu fru Pedersen, der er konfus og dehydreret og er blevet indlagt, bliver udskrevet dagen efter, var det så unødvendigt? Kunne vi ikke bare ordne det ved, at hun var blevet indskrevet på en kommunal akutplads? Måske, men indlæggelsen sker jo på baggrund af en lægefaglig vurdering, og den lægefaglige vurdering er svær at komme uden om i et velfungerende sundhedsvæsen”.

Se Sundhedsprofessor: Løkkes målsætninger er febertanker

Privatisering ligger til højrebenet

Sundhedsreformen vil fremme offentligt-privat samarbejde. Behandling vil blive splittet mere op og åbne muligheder i den retning. Der ligger også mange digitale løsninger i sundhedsreformen, hvor patienter selv skal registrere deres egen behandling hjemmefra. Disse digitale løsninger udgør alene et stort marked. De ’innovative løsninger’, nye lægemidler og behandlinger – alt i alt er der et kæmpe marked.

Strukturen med et rent direktørstyret sundhedsvæsenet vil åbne for mere konkurrenceudsættelse. Ifølge Danske Regioners egne beregninger kan mindst 35 % af sygehusydelserne umiddelbart konkurrenceudsættes.

Brian Mikkelsen, tidligere konservativ minister og nu repræsentant for Dansk Erhverv skrev d. 10. januar i avisen Danmark:

”Udbud af sundhedsydelser skal – ligesom de digitale løsninger – udformes og udbydes med det altoverskyggende mål at fremme sammenhængende patientforløb, der strækker sig fra akut behandling til rehabilitering og med takster for sammenhængende forløb, der skaber incitament for at lave de bedste løsninger og resultater for patienterne og for sundhedsvæsenet som helhed.”

Ifht kvaliteten har vi for længst set konsekvensen af dette New public manegement system på dagens hospitaler, hvor alt splittes op i målbare handlinger, der bon’er point ud. Omsorg og menneskelighed giver ingen point.

At simpelthen privatisere hele sundhedsvæsenet ville rejse et ramaskrig, derfor sker tingene glidende, og det ny sundhedsudspil giver store åbninger, når ‘løsninger’ skal folde sig ud omkring sundhedsfællesskaberne. Speciallægerne rykker ud af hospitalerne (dvs diagnostik og henvisninger bliver i privat regi), de store koncerner som Falck åbner sundhedshuse osv.

Salg af vores DNA-oplysninger

Det er også bemærkelsesværdigt, at Brian Mikkelsen i den samme artikel om sundhedsreformens muligheder, slår på et marked for medicinske forsøg, udvikling af lægemidler mm. Sidste år vedtog Folketinget loven om mulighed for salg af vores DNA -data til medicinalindustrien. Danmark kan blive hele verdens foretrukne sted for medicinforsøg og et centrum for Life Science – industrien for lægemidler og medicinsk udstyr.
Når regeringen f.eks. skriver i udspillet, at de vil “give patienter bedre mulighed for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom”, så betyder det dyre behandlinger uden dokumenteret effekt – de facto gør man døende mennesker til forsøgsdyr for lægemiddelindustrien.
Læs mere her
Staten sætter vores DNA-oplysninger til salg – Medicinalindustrien skal vælge danske patienter til forsøg

’Patientrettigheder’ – et kæmpe privat marked

Patienternes rettigheder til at blive behandlet bedst muligt ville enhver tro var det styrende princip for hele sundhedsvæsenet. Men sådan er det ikke. Også sygdomme har deres lobbyister i dagens kapitalistiske og nyliberale system. ’Store’ sygdomme som f.eks. kræft har tilkæmpet sig behandlingsgarantier. Fastsatte tidsrammer for behandling kan synes at være en sikring for patienterne, men har først og fremmest været et sikkerhedsnet for private aktører i sundhedsvæsenet. Kan det offentlige og pressede sundhedsvæsen ikke levere, står privathospitalet klar til at tage over, og på den måde er de sneget ind i systemet.

Behandlingsgarantier er da også en vigtig del af sundhedsudspillet.

“Patientrettighederne håndteres noget forskelligt fra region til region blandt andet i udredningen af kræftpatienter. Det kan vi gøre bedre. Det skal vi gøre bedre”, lød det i pressemeddelelsen.

Regeringen vil sikre, at patienter, der ikke behandles inden for tidsfristen på 30 dage på deres lokale hospital, automatisk sendes videre til et andet hospital med plads. Dette kan meget vel være et privat behandlingssted.

Alt i alt – en sundhedsreform der skal gøre sundhedsvæsenet til en optimeret forretningsmulighed. Men det vi har brug for er et sundhedsvæsenet der skaber sundhed, ikke profit!

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 16. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater