‘Ghettoplanen’ behandles i Folketinget fra 15.- 22. november: Fingrene væk fra vores hjem!

Op imod 27.000 beboere i almene boliger risikerer at blive tvangsflyttet i de kommende år, hvis ’ghettoplanen’ vedtages d. 22. november. Men virkningen af dette angreb på retten til en almen bolig rækker endnu længere. Den er et angreb på det store flertal og retten til en god og billig bolig til alle – til fremme af privat spekulation og ejerboliger til dem der har råd. Et tyveri af vores almene boliger. Der har allerede været mange protester og aktioner – og flere er på vej.

Aktion i Skovgårdsparken i Brabrand – FLYT JER SELV – VI VIL IKKE FLYTTE!

Lovforslaget er totalt uacceptabelt for befolkningens store flertal. De der bor i de udpegede ’ghettoer’, beboere i de øvrige almene boligområder der trues med i fremtiden at blive udpeget som ’ghetto’ – og de der søger en lejebolig i den stadig mere indskrænkede boligmasse.

En ‘ghetto’ kan udpeges politisk og vilkårligt. Boligerne kan være gode, området velfungerende – hvis statistikkerne stempler området som en ghetto kan 60 % af familieboligerne fjernes fra jordens overflade og erstattes af ejerboliger. Det er et ekstremt angreb på mennesker og deres ret til deres hjem. I allerhøjeste grad et klassespørgsmål, hvor ønskedrømme hos pengestærke kræfter om prestigebyer i stål og glas styrer, hvor rosset er skubbet ud fra de attraktive områder tæt på bymidten. Hvor ikke-velhavere gøres til andenrangsmennesker.

Uden den påståede effekt – og vanvittig dyrt

Regeringen vil angiveligt løse problemer med såkaldte ‘parallelsamfund’ og skabe et mere homogent samfund, hvor ejere og lejere, etniske danskere og indvandrere bor side om side. De mener de kan ‘løse problemet’ ved hjælp af nedrivninger og tvangsforflytninger. En idé de ikke selv er kommet på, men hvor de som så mange gange før er blevet inspireret fra mere ‘fremskredne’ lande i EU og fra USA.

Det angivelige mål for dette drastiske overgreb er dog lang fra sandheden. Hvorfor skulle de stræbe efter et mere blandet og homogent samfund? På alle andre områder har de samme politikere stræbt efter øget ulighed, at klasserne adskilles mere og mere. De har fremmet privathospitaler, privat sygesikring, privat pensionsopsparing, privatskoler osv osv ved at udsulte de fælles løsninger og fremme parallelsamfundet. De har intet ønske om et større fællesskab.
Det vil da næppe heller blive følgen. Det viser erfaringer fra deres forgængerlande.

En rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut bestilt af Fagbladet Boligen viser hvad der kom ud af de udenlandske eksperimenter.
Her kan man bl.a. læse:

“De udenlandske erfaringer peger i retning af, at flytning af store grupper af beboere fra et boligområde til et andet ikke automatisk fører til en højere grad af socialt mix af beboerne. Udsatte borgere flytter nemlig ofte til boligområder, som geografisk ligner dem, de er fraflyttet. Og hvor beboerne socioøkonomisk og etnisk ligner dem selv.

Erfaringerne viser også, at starter man transformationen af et boligområde, så er processen ikke umiddelbart til at stoppe igen. Hvor planen oprindeligt var, at et boligområde skulle have en blandet sammensætning af ressourcestærke og -svage beboere, så er der en klar tendens til, at de svage beboere med tid skubbes helt ud. I stedet må andre boligområder overtage de ressourcesvage, og deres problemer – herunder fattigdom og kriminalitet, som vil belaste det nye område”.

Til gengæld er et stort antal boliger i de eksperimenterende lande gået fra at være lejerboliger til ejerboliger. Og her er vi også tættere på regeringens og de øvrige tilhængerpartiers egentlige mål.

Se
Vanvittig dyrt – og med tvivlsom effekt
Fagbladet Boligen 5. november 2018

Tidsplan for behandling i Folketinget

Forliget der leder op til den samlede ‘ghettoplan’ er indgået mellem regeringen,  Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti.

Planen for behandlingen i Folketinget hedder:

Politisk drøftelse 15-11-2018
Betænkningsafgivelse planlagt til 15-11-2018
Sat på dagsorden til 2. behandling 20-11-2018
Sat på dagsorden til 3. behandling 22-11-2018

Det bliver en langvarig kamp

Stoppes vedtagelsen ikke følger nye kampe. ”Flyt jer selv – vi flytter ikke”, sagde beboere i Skovgårdsparken ved Århus det meget klart. Hvert enkelt boligområde vil sætte sig imod nedrivningsplanerne, og alle steder må der bakkes op i solidaritet, det er et spørgsmål der kan samle langt flere end de direkte udsmidningsstruede.

Fra aktionen HVOR SKAL DE FATTIGE BO

Grupper i København, Odense og Århus
Almen modstand – forsvar beboerdemokratiet

Almen Modstand – forsvar de almene boliger i Odense

Almen modstand Århus

Respons – regeringens ghettoplan

Læs også

Nej til ghettopakke og nedrivninger – Bliv væk fra vores kvarter!
KPnet 29. september 2018

Almen modstand Odense: Jan Nielsens tale
KPnet 29. september 2018

Fra blikskure til stenbro til beton: Baggårdsboliger og forstadsslum er aldrig i ly for bulldozere
KPnet 6. september 2018


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 14. november 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater