Nyt supersygehus for region Midtjylland har ikke penge til en ordentlig bemanding

Tre sygehuse rykker nu sammen i det nye supersygehus i Skejby. Det betyder flytterod og indkøring, men også et krav om 8 procents nedskæringer fra dag ét på baggrund af ‘forventede effektiviseringsgevinster’. Dertil kommer nu flere nedskæringer oveni. Et personale under et kæmpe pres med voldsomme frustrationer, sygemeldinger og opsigelser.

Et hospital på størrelse med en dansk provinsby: Placeringen af letbane, busser og P-pladser betyder lange vandringer for patienter, besøgende og personale

I Århus står det nye Supersygehus i Skejby snart helt klar til indflytning, det betyder naturligvis at en lang periode med flytterod allerede er begyndt på byens øvrige øvrige sygehuse. Men mens der skal bruges ekstra personale på al den forvirring der opstår når tre hospitaler skal rykke ud i en ny fælles bygning, så stilles der allerede krav om at der skal løbes hurtigere, og skæres ned på sundhedspersonalet.

Det store pres har uløst en ond spiral, med en stigning i sygemeldinger og opsigelser og voldsomme frustrationer over arbejdsforholdene blandt sygeplejersker, sosu-assistenter og andre faggrupper i det nye supersygehus i Skejby.

– Efter de seneste års sparerunder drives der rovdrift på personalet med lappeløsning på lappeløsning, og ibrugtagningen af det nye Aarhus Universitetshospital presser situationen yderligere. Jeg håber og tror, at patienterne føler sig taget godt af. Men de ved ikke, at de ofte går glip af et besøg af sygeplejersken på stuen eller ikke behøvede vente så længe på hjælp. Der er store frustrationer blandt mine kolleger, som føler sig utilstrækkelige, siger Jacob Gøtzsche, fællestillidsrespæsentant for sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital til Århus Stiftstidende.

Planlægning af og udbygningen af supersygehuset har stået på i mere end 10 år, og kostede omkring 10. mia. De første bygninger blev taget i brug i 2015, og samtidig blev der nedlagt 200 stillinger. I løbet af det kommende år nedlægges og samles de sidste dele af det tidligere Århus Kommunehospital på Nørrebrogade, det forhenværende amtssygehus i Tage-Hansens Gade og det psykiatrisk hospital i Risskov.

– Vi er pressede. Alle mærker et pres på grund af økonomien, og de praktiske udfordringer fylder meget. Heldigvis er de fleste rigtigt gode til at gemme frustrationerne til frokoststuen, så patienterne ikke mærker noget, siger Conni Markusen, fællestillidsrepræsentant for sygehjælpere, sosu-assistenter og neurofysiologiassistenter på det ny universitetshospital.

I forbindelse med sammenflytningen i det nye Aarhus Universitetshospital er der også sat en spareplan i søen. Den skyldes, at regningen for at skabe supersygehuset er blevet større end budgetteret. I løbet af de kommende år vil det betyde besparelser på op til 200 millioner kroner årligt.

– I planlægningen er der levnet for lidt plads til en opstartsperiode i det ny hospital. Planen forudsætter fuld drift fra første dag, ligesom den allerede i år arbejder med en effektivisering ved det ny hospital på otte procent per afdeling. Det er arbejdsvilkår, som presser samt skaber stress, sygemeldinger og opsigelser, forklarer Jacob Gøtzsche.

Virkeligheden er, at afdelingerne på supersygehuset ikke bare skal honorere krav fra tidligere sparerunder. Fra første arbejdsdag i de nye omgivelser skal personalet også spare otte procent på grund af nyt udstyr og en forventning om mere effektivitet.

– Det sparekrav er regionen desværre ikke herre over. Besparelsen indgår i de forudsætninger, som den daværende regering opstillede for at få penge til etablering af nye supersygehuse. Vi har hænderne bundet på ryggen vedrørende kravet om at effektivisere otte procent per afdeling, fortæller Regionens formand for hospitalsudvalget, Henrik Gottlieb Hansen.

Læs hele artiklen fra Århus Stiftstidende her:
Pengemangel og frustrationer: Nyt supersygehus tvinger personalet i knæ

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 12. oktober 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater