Regeringens 1000-dages program “En bedre start på livet” er ikke børneomsorg

Regeringens børneudspil til finansloven ”1000 dage – en bedre start på livet” påstår at give et løft til børnenes vilkår, særligt de udsatte børn. Samlet set er der dog ikke tale om fremskridt for normeringerne i daginstitutionerne, der er snarere tale om en slet skjult myndighedskontrol.

Demonstration ved Københavns Rådhus d. 6. september. Foto: FOA

Børnepasningsområdet er i de sidste mange år blevet massivt underfinansieret. Hvis man vil have indblik i hvor omfattende det offentlige omsorgssvigt af børn i de danske institutioner i dag er, kan man bare gå ind på voresvirkelighed.dk og læse de hårrejsende historier pædagoger deler om en stressende og nedslidende hverdag med alt for få pædagoger til alt for mange børn.

Fagforeningen BUPL har længe været fortaler for en såkaldt minimumsnormering, hvor det bliver lovfast at der er 1 pædagog til hver 6 børnehavebørn og 1 pædagog til hver 3 vuggestuebørn – som minimum. Uden det på nogen måde har fået politikerne til at prioritere børneområdet. Og virkeligheden er da også, at i de fleste kommuner er den normering BUPL foreslår, selv på gode dage uden sygdom og selv uden for ydertimerne, hvor der generelt er mindre personale, en normering man slet ikke kommer i nærheden af.

Derfor virker regeringens nye post på finansloven ”1000 dage – en bedre start på livet” der afsætter en milliard over de næste 4 år til en særlig indsats for ”udsatte børn” nærmest som en hån. I forslaget afsættes der blandt andet 750 millioner til pædagoger i institutioner med ”udsatte og sårbare børn”. Det svarer til at der kan ansættes 1 til 2 pædagoger i 450 udvalgte – formentlig af regeringen – institutioner. Men vel at mærke altså kun i de næste fire år.

I en situation hvor alle landets institutioner har massiv personalemangel, der vil kræve en permanent finansiering der mange gange overstiger det afsatte, tillader man altså at fremstille 1000-dages programmet som børneomsorg!

Programmet kommer samtidig med at der er budgetforhandlinger i kommunerne, og der i sparekataloget i stort set samtlige kommuner landet over lægges op til endnu flere nedskæringer og pædagogfyringer på børneområdet. Formanden for Forældreorganisationen FOLA, Louise Gjervig Lehn påpeger, at alene i København står man over for nedskæringer på børneområdet svarende til 478 ansatte i institutionerne – alene næste år i København. Det sætter de 450 ekstra ansatte på landsplan over de næste fire år i relief – man giver en smule med den ene hånd, men tager langt mere med den anden.

Det er ikke kun pædagogstillinger der er afsat penge til i programmet. Også 110 millioner til øget kontrol og screening med ”udsatte familier” og 45 millioner til ekstra sundhedsplejersker. Til sammenligning skal fx Assens kommune alene i år spare 25 millioner – 50 fuldtidsstillinger. Det betyder formentlig at tiltag som mødregrupper helt må skrottes i Assens.

Der er altså ingen tvivl om, at den afsatte milliard ikke reelt handler om øget børneomsorg i Danmark. Men hvad går programmet så ud på? Man kan holde udspillet sammen med regeringens sorte “ghettoudspil”, der lægger op til massiv diskrimination mod bestemte befolkningsgrupper med tvangsinstitutionalisering og en række marginaliserende tiltag alene rettet mod mennesker bosat i bestemte boligområder (blandt andet ødelæggelse af deres hjem). Hele det udspil lægger op til øvrighedskontrol af en bestemt befolkningsgruppe. Det er derfor meget nært at forestille sig, at de penge der skal gå til ”udsatte børn” netop skal gå til de børn regeringen vil marginalisere.

Man må bemærke sig, at 110 millioner er sat af til ”screeningsprogrammer” der skal holde øje med udsatte familier. Det er også værd at bemærke sig hvad regeringen mener, når de siger ”udsat”. Udsat bliver ethvert barn der ikke bliver taget ordentlig vare på i sit institutionsliv. Men det kræver ordentlige normeringer i alle institutioner. Det er dog næppe denne form for udsathed der menes. Tværtimod kunne man fristes til at tænke, at hele denne hånd til udsatte børn regeringen påstår at komme med, i virkeligheden handler om myndighedskontrol.

Læs mere om finanslov 2019
Finanslov 2019: Regeringen vil forlænge omprioriteringsbidraget – nedskæringerne på uddannelserne fortsætter
KPnet 31. august 2018

Finanslov omprioriterer til de rige
KPnet 30. august 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  17. september 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne