Finanslov 2019: Regeringen vil forlænge omprioriteringsbidraget – nedskæringerne på uddannelserne fortsætter

Enkeltforbedringer hives frem i fremlæggelsen af regeringens fremlæggelse af forslag til ny finanslov. Men hvad med alle nedskæringerne og alt det der ikke prioriteres?

Uddannelsesalliancen ved Finansministeriet torsdag morgen d. 30. august

I forbindelse med forslaget til finanslov for 2019 lægger regeringen frem, at det såkaldte omprioriteringsbidrag skal forlænges. Nu skal det gælde helt frem til 2022. Det betyder minimum endnu 3 år med 2 procents nedskæringer på erhvervsskoler, gymnasier, universiteter, museer osv. Samtidigt med at regeringen bryster sig af at være gået ’gaveamok’.

Som sædvanlig slås nogle udvalgte bevillinger stort op i pressen som fantastiske forbedringer. Mens de mange nedskæringer eller penge der burde bevilges ikke nævnes med et ord. Hvor er reguleringen af overførselsindkomsterne, flere hænder til de offentlige arbejdspladser eller ordentlige generelle normeringer i daginstitutionerne? For blot at nævne et par af de udsultede områder.

Og det må siges at være en fugl på taget, når regeringen lover, at pengene der skæres væk gennem omprioriteringsbidraget efter 2022 skal føres tilbage til undervisning, uddannelse og kultur.

Det konkrete er, at omprioriteringsbidraget forlænges, og f.eks. på erhvervsskolerne vil dette betyde en yderligere forringelse og nedgang. Skolerne får deres penge efter en taxameterordning, der betyder at nedgang i elevtallet giver færre penge. Forholdene bliver forringet – endnu færre elever starter på uddannelse – og herefter får skolerne endnu færre penge. Og hertil lægges omprioriteringsbidragets grønthøster nedskæring på 2 procent.

Systemet kan belyses med et eksempel. Erhvervsrettede uddannelser på Lolland Falster havde før reformen af erhvervsuddannelserne fra 1.100-1.400 årselever på grundforløb, mens det årlige tal nu er nede på 475 årselever. Skolen har på den konto mistet 90 millioner og har måttet fyre 110 medarbejdere ud af en stab på 390. Også universiteterne og gymnasierne er hårdt ramt.

Regeringen forventer, at finansloven indgås sammen med Dansk Folkeparti og at den tillægges diverse ekstra besparelser og stramninger overfor udlændinge. Bl.a. stramninger af familiesammenføringsregler og optjeningsprincipper for sociale ydelser.

Det er valgår og finanslovsforslaget pakkes ind som gaver. Der gives med den ene hånd, men der tages meget mere med den anden. Resultatet er igen et nedskærings- og anti-velfærdsbudget.

Støt op om demo’en Velfærd, Lighed og Boliger til Alle ved folketingens åbning torsdag den 2. oktober  kl. 16.30 i København.

Læs også

Finanslov omprioriterer til de rige
KPnet 30. august 2018

Tre år efter reform af erhvervsskolerne: 27 procent færre elever og kæmpe mangel på lærepladser
KPnet 27. august 2018

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  31. august 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater