Tyrkiets Arbejderparti EMEP – Udtalelse om det tyrkiske valg den 24. juni

De herskende partier som selv er skyld i de store problemer folket står overfor vil aldrig kunne udgøre løsningen på problemerne.

Valget den 24. juni fandt sted i en situation med undtagelsestilstand, ulighed, mediemonopol og under en polariseret dagsorden sat af regeringen.
Derfor modsvarer Erdogans erklæring om en ”fejring af demokratiet” baseret på en høj valgdeltagelse ikke virkelighedens verden.

Man kan ikke hævde, at valget var retfærdigt, eller at det foregik under frie vilkår og lige muligheder med hensyn til muligheden for at komme ud med sin propaganda: ”Præsident alliancen” benyttede sig skruppelløst af alle regeringens ressourcer og lod undertrykkelsen slå over i fysisk vold.
Dette var skyld i 5 menneskers død under et blodigt valg, hvis legitimitet fortsat vil blive diskuteret.

På trods af de afgivne stemmer i stemmeboksen for Erdogan som præsident og overgangen til et nyt regime, står det klart at en betydelig del af samfundet ikke bakker op om ”En-mands styret”.

De herskende partier, der er selve kilden til de problemer samfundet står overfor, kan ikke løse de problemer de selv har skabt. APK og dets allierede er arkitekterne bag høj arbejdsløshed, korruption, undertrykkelse, vold og krigspolitik. Disse problemer vil blive forøget og mangedoblet under disse partiers fortsatte ledelse, og samfundslivet vil på alle områder blive påvirket med katastrofale konsekvenser.

Præsident systemet, baseret på et ”en-mands styre”, der er skabt for at fastholde Erdogans magt, er et politisk system, der er designet til at tjene den herskende finansielle klasses interesser.

Det står klart, at det er folket der vil komme til at betale regningen for den økonomiske tilbagegang, herunder den høje internationale gæld, fulgt op med udskrivelse af en recept af hårde beslutninger. Undertrykkelsen vil tage til i denne vanskelige periode.

Derfor fulgte TÜSIAD ( Tyrkiets Industri og Erhvervs sammenslutning) op på valget med et krav om gennemførelse af reformer og om at få spredt skattebyrden nedad.
Ledelsen har aldrig undladt at misbruge folks støtte som basis for en aggressiv politik, og der vil aldrig være nogen garanti for at den vil handle anderledes fremover.

Det kan i dag forventes, at alle forhold i alle sektioner af samfundet, og primært blandt arbejderne, vil blive forværret. Ikke desto mindre vil den aggressive politik med forbud mod strejker, med prisstigninger, begrænsning af demokratiske rettigheder og friheder, med krigsmageri både hjemme og i udlandet også betyde en forøgelse af regeringens problemer.

Under valget blev ”præsident-alliancen” erklæret som værende ”lokal og national”, og de der ikke støttede den blev fremstillet som terrorister. Valgresultatet kan ikke kaldes demokratisk, når kampagnerne fra både HDP og parterne i ”Folkets Alliance” helt åbent blev angrebet.
Der er i Erdogans udtalelser indikationer på, at denne aggression ikke vil være begrænset til valgperioden, men vil blive fortsat under opbygningen af det nye politiske regime.

Konflikten mellem de der omstrukturerer regimet i monopolernes interesser, og de der kæmper for folkets magt, for demokrati, rettigheder og frihed og kræver fred og lighed vil ikke slutte med dette valg, men vil fortsætte.

Vores parti vil stræbe efter af opfylde sin forpligtigelse i forhold til at stræbe efter at de arbejdere og arbejdende, der har stemt på Erdogan og Præsident alliancen – i håb om at disse vil klare landets voksende problemer – vil få øjnene op for hvor stor en fejltagelse dette har været; og sikre sig at de slutter sig til resten af deres klasse og kaster sig ind i kampen for deres egen fremtid og befrielse.

En-mands regimet vil tage aggressive økonomiske, sociale og politiske beslutninger, der vil have direkte indflydelse på arbejds-og levevilkårene, og vil rette sig imod alle arbejdere og arbejdendes tilkæmpede demokratiske rettigheder og omfatte alle dele af samfundet.

Uanset resultatet af stemmesedlen vil vores kamp imod en-mands regimet fortsætte.

EMEK, Tyrkiets Arbejderparti

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 1. juli 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater