Rødt og Revolutionært Sommertræf 2018 – Se det spændende program

Tag med på Rødt og Revolutionært Sommertræf
Torsdag den 26. juli til søndag den 29. juli 2018 – på Sydfyn

Rødt og revolutionært sommertræf fokuserer på klassekampens mest aktuelle og presserende spørgsmål og på at give ballast til kommende kampe. Det strækker sig over små fire dage med tre overnatninger – på et smukt og rummeligt sted med få minutter til stranden og det sydfynske øhav. I rammer, der giver gode muligheder for at dyrke både politik og træffe nye kammerater og venner.

PROGRAM

TORSDAG

Kl. 14
Velkomst

Introduktion til lejrens store temaer om skærpede klassekampe

  • Hvordan overenskomstkampen 2018 blev en folkebevægelse mod nedskæringer. Og hvordan klassesamarbejdet forrådte bevægelsen for krummer
  • En ny kvindebevægelse vokser frem fra gulvet, i forståelsen af at kvindekamp uden klassekamp er en tom frase
  • Arbejderpartiet Kommunisternes netop overståede kongres peger på vigtigheden af at udvikle og styrke arbejderklassens kamp. Fromme ønsker er ikke er nok til at skabe forandring – organisering er nødvendig.

Kl. 16

Hvem truer verdensfreden?

Verdens stormagter står i flere af verdens brændpunkter direkte overfor hinanden. Og både Nato og EU kræver oprustning og global militær overlegenhed. Hvad står i centrum for krigsmodstanden i dag.

Kl. 18 – 19 Aftensmad

Kl. 20

  • Perspektiver for faglig kamp i dag. Kampviljen under OK18 var stor, men fagtoppen ønskede ikke musketéreden brugt i praksis. Hvordan bygges der videre på erfaringerne.

FREDAG

Kl. 8 – 9 Morgenmad

Kl. 9.30

Slut med pæne piger. Opblomstring af ligelønsspørgsmål og kvindekamp var en vigtig del af overenskomstbevægelsen. Hvad indeholder nutidens kvindekamp – debat om kvindekampen og dens betydning for ligeret og for at styrke hele den progressive bevægelse.

Kl. 11

Hvor står ungdommen i dag – 50 året for studenteroprøret
Den borgerlige militaristiske ideologi, økonomiske tænkning og historieskrivning dominerer uddannelserne.
En aktiv solidarisk ungdom viser vejen frem, gennem organisering og solidaritet.

Kl. 12.30-13.30 frokost

Kl. 14-15

Mini kursus: Introduktion til Karl Marx 1. (Filosofien og klassesamfund)

Kl. 16

  • Workshop om kvindekamp i dag.
  • International demokratisk, antifascistisk og antiimperialistisk ungdomslejr i Mexico.
    Ungdomsforbund fra de marxistisk-leninistiske partier i CIPOML og andre progressive og revolutionære ungdomsorganisationer holder den 26. ungdomslejr – i år i Mexico.

Kl. 18 – 19 Aftensmad

Kl. 20

PANEL

Overenskomstkampen 2018. Erfaringer og perspektiver.

Kampen for en god offentlig sektor går videre. Panel af aktive fra ok18 kampene.

LØRDAG

Kl. 8 – 9 Morgenmad

Kl. 9.30

Den sociale bevægelse på barrikaderne

Landets fattigste lever under fortsat krisepolitik, med ulighed, fattigdom og nye angreb. Vi skal høre om erfaringerne fra kommunalvalgkampen og konkrete kampe rundt om i landet. Blot at sikre at loven overholdes kræver kamp. Hvad er perspektiverne for bevægelsen og den fortsatte kamp for at få skrottet fattigdomsreformerne.

Kl. 11

Udsigterne for fremtiden

Det står klart at regeringen uanset farve har planlagt nye reformer af den offentlige sektor, og dermed reelt fortsatte nedskæringer der rammer ansatte, arbejdsløse, syge og børn. Det samme går igen fra EU’s direktiver og fra overnationale handelsaftaler: Samfundets rigdomme sikres til de i forvejen rigeste.

Hvordan styrkes en bevægelse der kan forene kampen mod krise, krig og reaktion, med et perspektiv for et selvstændigt socialistisk Danmark.

Kl. 12.30-13.30 frokost

Kl. 14 – 15

Mini kursus: Introduktion til Karl Marx 2. (Kapitalen og arbejderklassen)

Kl. 15 Udflugt i det grønne Sydfyn

Kl. 19. Festaften med mad, taler, indsamling, sang og kultur

SØNDAG: Hjemrejse

 

PRAKTISK

Stedet ligger tæt ved Fåborg på Sydfyn

– i de mest naturskønne omgivelser.

Pris 995,- kr. for 3 overnatninger og mad.

Mulighed for rabat for studerende og fattigrøve.

Sæt allerede nu X i din kalender

– og tag gerne hele familien med.

Tilmelding:

Oktober Bogbutik

København

Vesterfælledvej 1B

1750 København V

Tlf: 50 55 99 30

info@oktobernet.dk

Se flere oplysninger på www.kpnet.dk

Eller på facebook: Rødt og Revolutionært Sommertræf

Arr.: Foreningen Oktober – ArbejderPartiet Kommunisterne – DKU

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  9. juni  2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater