Hvem vil prøve en uge i det danske sundhedsvæsen?

I samtlige regioner har man store problemer med at få enderne til at mødes i sundhedsvæsenet. Der ganske simpelt hverken plads eller personale nok til at man kan hjælpe folk der blive syge her i landet. Svaret er flere besparelser.

En ny undersøgelse, som Danmarks Radio har lavet, dokumentere at hver femte sengeafdeling i gennemsnit havde flere indlagte patienter end der var sengepladser til i marts måned i 2018.
Det er i forlængelse af afsløringen af, at man mange steder end ikke har fastansat personale nok til at bemande et nødberedskab. Mange hospitalsafdelinger hænger kun sammen fordi de gør brug af vikarer.

Kronisk overbelægning
Men den mærkelige logik i budgetlægning er at hvis der er for mange syge så skal der spares endnu mere. Som region Nordjylland forklarede da de gav melding om at der skal spares 149 millioner kroner på sundhedsområdet i 2018: Pengene skal spares, fordi budgettet for 2017 er blevet overskredet blandt andet på grund af flere patienter end forventet…

Eller i Østjylland hvor formand for hospitalsudvalget i Region forklarede at den akutte situation med overbelægning i foråret skyldes influenzaepidemien, mens han helt undlod at forklare hvordan det så kunne være at problemet havde været stigende de seneste fem år i træk.

Altså når det reelle problem med overbelægning er at der er sparet på personale og sengepladser, bliver det fra politisk hold helt alvorligt sagt, at der er for mange patienter. Løsningen er at spare endnu mere. Det står mere og mere klart vi Danmark ikke mere kan tale om sundhedsvæsen i ordets almindelige betydning, og flere steder i landet kan de knap stille med personale til at opretholde et nødlazaret.

Når bygningerne stjæler de varme hænder
I Skejby vokser de økonomiske udfordringer med kæmpehospitalet, der er både forsinkelser og fejl betyder at byggeriet bliver meget dyrere end budgetteret. Senest har regionen hævet ekstraregningen til 300 millioner, penge der så skal findes ved at fyre personale.

Dette er ikke en enkeltstående sag, det er tværtimod blevet normalen i alle dele af den offentlige sektor: 1. et centraliseringsprojekt kræver et nyt byggeri. 2. byggeriet løber af sporet og bliver forsinket. 3. Ingen af flytteplanerne eller andre økonomiske forudsætninger holder 4. Dem der bliver fyret, er personalet der skulle bruge bygningen.

Rationalisering med IT-systemer går ikke som forventet
Som et sidste eksempel kan nævnes at beregninger viser at det amerikanske IT-system kaldet Sundhedsplatformen indtil videre ikke har fået den besparingseffekt som man havde budgetteret med. Tværtimod kan der registreres en nedgang i antallet af behandlinger, hvilket direkte kan henføres til al tid der sluges af det nye IT-system. Der har været en nedgang på ca. 10 procent i følge Region Sjælland, hvilket kan betyde et underskud på en mia. kroner i 2017. Det står en frit for at gætte hvor de penge vil blive fundet.

I stedet for at spare er løsningen jo helt enkelt at tilføre de nødvendige midler og personaler og sengepladser som der er brug for, altså at sætte budgettet op til så det modsvare behovet. Og de penge kan hentes i lommerne hos landets rigeste samt ved at omprioriterer fra militært overforbrug, it-galimatias og prestigeprojekter osv.. Hvad det handler om er fordelingen af samfundets menneskelige og økonomiske ressourcer, altså med andre ord klassekamp.

Også i kommuner er man så småt i gang med at forhandle om næste års sparekataloger. På skud står naturligvis den sociale indsats, uddannelser, ældreforsorg, folkeskoler og børnehaver og tandplejen osv.. Så snart forhandlingerne mellem KL og Regeringen er på plads om næste års økonomiske ramme, og EU’s budgetkontrol har godkendt den, så vil de enkelte kommuner i juli og august præsenterer de konkrete nedskæringer.

Tillykke til dem der mener at overenskomstforliget er en sejr. Ingen af de reelle arbejdsproblemer for de offentlige ansatte blev løst, og nye problemer står i kø.

Kræv ordentlige normeringer – STEM NEJ!

Links

-fsk

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet KommunisterneFACEBOOK

KPnet 18. maj 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater