Folkeafsteming om dansk medlemsskab af EU: Støt underskriftsindsamlingen

En gruppe unge EU-modstandere er i gang med at indsamle de 50.000 underskrifter, som er nødvendige for at få et borgerforslag behandlet i folketinget. Der skal afholdes en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab.


Deres forslag ligger nu på folketingets hjemmeside – og lyder sådan:

Dansk udmeldelse af EU

ID: FT-00201

Dette forslag pålægger folketinget at debattere og ultimativt stille krav til regeringen om at udskrive folkeafstemning vedrørende Danmarks fortsatte deltagelse i EU.

EU er grundlæggende en udemokratisk institution der ikke tager hensyn til den almene befolknings interesser og binder medlemslande til at føre en bestemt politik som ingen borgere har givet samtykke til.

Med dette forslag ønskes en folkeafstemning om Dansk udmeldelse af EU

Forslaget er underskrevet af Marcus Rigenstrup og fire andre – og forsynet med mailadresser til kontakt og yderligere information.

Se forslaget her – med mulighed for at underskrive

Folketingets Administration har forsynet forslaget med en ‘anmærkning’, hvorefter dets forhold til grundloven kan underkastes en nærmere undersøgelse: Folketingets administration er åbenbart i tvivl om, hvorvidt en folkeafstemning om dansk udmeldelse af EU er grundlovsstridigt!

Arbejderpartiet Kommunisternes formand Dorte Grenaa siger:

– Det kan ikke gå hurtigt nok med at komme ud af EU. Det er helt vildt af rejse spørgsmålstegn ved, om en sådan afstemning er grundlovsstridigt. APK støtter det gode initiativ og opfordrer kraftigt til at skrive under.

Se
For en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab i 2019! Fuld fart på EU-modstanden!
KPnet 18. januar 2918

Underskriftsindsamlingen er ikke et initiativ fra Folkebevægelsen mod EU, men Folkebevægelsens EU-parlamentsmedlem Rina Ronja Kari udtrykker på sin facebook-side støtte til underskriftsindsamlingen med ordene:

“Folkeafstemning? Ja, tak! 👍
Et par seje unge mennesker har startet denne underskriftsindsamling. Jeg har skrevet under – har du?
PS: Husk at dele opslaget, så budskabet bliver spredt til så mange som muligt

Se Rina Ronja Kari på facebook

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 15. februar 2017Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne