Tyrkiets Arbejderparti EMEP kræver stop for krigen mod kurderne i Syrien

Det tyrkiske marxistisk-leninistiske parti EMEP og dets ungdomsorganisation Arbejdets Ungdom fordømmer Tyrkiets militære indmarch i nabolandet Syrien og bombningerne af  kurderne og de demokratiske kræfter i Afrin-regionen, der siden 2012 har været en del af den autonome Rojava-provins.

– Tyrkiet er på vej ud i krigens kviksand, siger EMEP i en udtalelse, der opfordrer de tyrkiske folk og arbejdere af alle nationaliteter til at forlange en afslutning på den militære operation, den tyrkiske præsident Erdogan har iværksat.

I udtalelsen siger Mehmet Türkmen, vicegeneralsekretær for EMEP, blandt andet:

– Afrin-operationen, som  indledtes lørdag, fejres af regeringen og dens medier som en sejr. Afrin styres demokratisk af kurderne og andre folk i regionen. Mens bomberne regner ned over byen, hvor der lige nu bor op imod en million civile, der er flygtet fra den syriske borgerkrig, påstår repræsentanter for Erdogan-regimet temmelig hånligt, at de vil ‘befri Afrin’. Men Operatrion ‘Olivengren’ opflammer tværtimod fjendskabet mellem kurdere og tyrkere, og trækker Tyrkiet ned i centrum af krigens kviksand i regionen.

Den tyrkiske regering har erklæret, at angrebet sker i forståelse med Rusland, og at den først indledtes efter at russsiske tropper var trukket ud af byen.

Mehmet Türkman understreger:
– Det demokratiske system skabt af de syriske kurdere – som altid har understreget deres åbenhed over for en dialog med Tyrkiet –  betragtes i dag af Erdogan-regimet som en trussel. Det skyldes, at de ikke har søgt en løsning på det kurdiske spørgsmål og insisterer på deres undertrykkende voldspolitik. (…)

– Erdogan-regeringen og dens alliuancepartner MHP ser Afrin-operationen som et nødvendigt skridt for at deres eget herredømme skal overleve snarere end for landets interesser. De kalder det en operation for ‘national sikkerhed’, og vil dermed tvinge alle til at bakke op om dem og undertrykke ikke bare kurderne, men alle som forsvarer en fredelig og human levevis. Det står klart, at de til dette formål vil benytte både den eksisterende undtagelsestilstand og det dekret, der giver juridisk immunitet til dem, der i ‘terrorbekæmpelsens’ navn støtter regeringen.

EMEP appellerer til Tyrkiets folk og arbejdere af alle nationaliteter om at forlange stop for Afrin-operationen og kæmpe for fred i regionen og demokrati i Tyrkiet.

Se

Fraternity of peoples is bombed in Afrin, and Turkey is dragged into the quagmire of war!

EMEPs ungdomsorganisation har udsendt følgende udtalelse:

Vi vil ikke lade krigspolitikken afgøre vores fremtid!

Vi opfordrer den tyrkiske ungdom til at forene sig imod denne krigspolitik og gå ind i kampen for fred og for et uafhængigt, demokratisk, sekulært land.

AKP-regeringen har forsøgt at vinde folkelig støtte til operationen mod Afrin i en nationalistisk udenrigspolitiks navn, og operationen er startet med at den tyrkiske hærs  jetfly har bombet Afrin. Erdogan-AKP-regeringen har ført landet i krig skridt for skridt ønsker at en antagonisering af modsætningerne i befolkningen og øge de indenlandske spændinger med denne operation.

Mens de ledende politikeres børn har travlt med at score millioner til deres bankkonti på Isle of Man, formes fremtiden for arbejdernes børn af krig og konflikt. AKP-regeringen, som ikke kunne giver en redegørelse for den såkaldte Operation Eufrat Skjold, hvor 71 unge mennesker døde, presser  nu den tyrkiske ungdom ud i en ny krigs frontlinje.

Erdogan-AKP-regeringen og kapitalisterne, som støtter den, benyttet krigspolitikken til at skabe et regime af een mand og eet parti. Denne operation er et redskab til at ignorere millioner af unges krav, som kæmper mod arbejdsløshed og ingen fremtidsudsigter.

Målet for den reaktionære blok af AKP-MHP, som er dannet på tærsklen til valget i 2019, er at undertrykke kritikerne af krigspolitikken ved at brændemærke dem som ‘forræddere’ og at gøre denne krig til et grundlag for et et-parti og enmands-regime ved at fremstille den som en ‘national nødvendighed’.

Det vil være arbejderne, de arbejdende og ungdommen, som kommer til at betale for denne krig! Som konsekvens vil skatterne og priserne på grundlæggende fornødenheder øges, mens lønningerne vil blive mindre. Det er de arbejdende og ungdommen, som kommer til at bære krigens byrder.

Dem, der vil drage fordel af denne krig, er ikke folkene i Tyrkiet og Mellemøsten, men dem, som har kastet benzin på krigsbålet og prøver at installere et undertrykkerregime. At blive involveret i krigen i Syrien, som nu er foregået i syv år, vil ikke bringe fred eller nogen løsning, den vil bringe ødelæggelse! Det er ikke vores krig ・ det er Erdogans krig for at skabe et enmands-regime.

Arbejdets Ungdom appellerer til den tyrkiske ungdom om at forene sig mod krigspolitikken og slutte op om kampen for fred og et uafhængigt, demokratisk og sekulært land.”

Se

Labour Youth: We Will Not Let The War Policies Decide On Our Future!

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 23. januar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne