Et Danmark for ’de raske og stærke’ – Kun udlændinge med studentereksamen skal kunne blive familiesammenført

Regeringen har fremsat forslag til ny lov om familiesammenføring. Den skal lempes for danskere der søger om at få en udenlandsk ægtefælle hertil, mens kravene for indvandrere bliver så høje, at kun højtuddannede kan gøre sig forhåbninger om at samle familien. Det faktum forsøger både regering og ‘opposition’ at skjule.

Af sproglærer N.N. på KPnetBlogs


Regeringens nye forslag til udlændingestramninger er slemt. Et berømt digt af Johannes V Jensen trænger sig på – særligt de to sidste linjer.

Tilegnelse

Jeg kommer ud fra Skovene,
Kender I min Kølle!
Vid, jeg er Vildmanden
I det danske Vaaben!

Jeg bringer fra blaa Bølger
Havets barbariske Hjærte.
Jeg sætter det til Symbol
I Feltet med springende Løver.

Her staar jeg ved Skjoldet.
Jeg vil slaa Fornægteren.
Jeg vil bekræfte de Raske
I Retten til Riget.

(Fra ”Digte” 1906)

Ny lov om familiesammenføring

Regeringen har fremlagt forslag til en nye lov om familiesammenføring, der skal sikre et Danmark hvor alle nytilkommende udlændinge skal være højtydende og højtuddannede. Når en herboende udlænding søger om at kunne samle familien, stilles der fremover tårnhøje krav. En person der ønsker sin ægtefælle til landet skal opfylde 4 ud af de 6 krav, hvor kravet om sprogkundskaber vel at mærke er ufravigeligt

I følge Jyllands-Posten lyder kravene:

– Personen, der søger familiesammenføring, skal bestå en prøve i Dansk 3 (dette er et ufravigeligt krav).

– Personen, der søger familiesammenføring skal have haft arbejde eller været selvstændig i mindst fem år i Danmark.

– Personen, der søger familiesammenføring, skal have mindst fem års uddannelse i Danmark.

– Personen, der skal familiesammenføres til Danmark, skal have haft fuldtidsbeskæftigelse eller egen virksomhed de seneste tre af fem år.

– Personen, der skal familiesammenføres til Danmark, skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau svarende til end dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse

Disse krav bagatelliseres og fremstilles som rimelige af både regering og den såkaldte opposition.

Særligt kravene til danskkundskab hos den indvandrer, der søger om at få sin ægtefælle familiesammenført er så høje, at de kun vil kunne indfries af udlændinge med et uddannelsesniveau på linje med en studentereksamen.

Mens kravene skal strammes for udenlandske indvandrere skal de lettes for danskere der ønsker sin udenlandske ægtefælle til landet.
Her har den helt urimelige 26 års-regel vakt stor opmærksomhed og modstand. Denne regel foreslår regeringen fjernet nu, men erstatter den i stedet med nye begrænsninger – med brodden rettet mod udlændinge.

Socialdemokratiet slutter op om det nye lovforslag, og partiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye udtalte den 17. januar, at det nye familiesammenføringsforslag var meget rimeligt. At man skulle kunne dansk, og han kaldte det dansksproglige krav et ’dansk til husbehov’.

Dette er direkte misvisende og faktuelt forkert.
Det dansksproglige krav kaldes niveau 3. Det findes ikke!

Det er højst uheldigt, at folketingsmedlemmer og journalister udtaler, at de der ønsker at familiesammenføre, skal nå og bestå niveau 3 – for så kunne man forledes til at tro, at man bare går fra niveau 2 videre til niveau 3.

Sådan hænger det ikke sammen.

På sprogcentrene, der underviser i dansk som andetsprog, er der tre uddannelser:

DU1 for analfabeter og andre med meget skolesvage forudsætninger.

DU2 for mellemgruppen, der måske har 8-10 års skolebaggrund og ikke kan engelsk.

DU3 for dem med studentereksamen + evt. studier + engelsk.

Når man har afsluttet en af de tre ovenfor nævnte uddannelser, så er man ”færdig”, det betyder, at kun studentereksamensfolket kan komme i betragtning til at søge familiesammenføring.

I statsministerens nytårstale siger Lars Løkke Rasmussen bl.a. (mine understregninger):

Og de mennesker med udenlandsk baggrund, der skal blive varigt her i landet. De skal selvfølgelig tage ansvar og bidrage.

Det gør langt de fleste.

I aften vil jeg sige til alle jer med udenlandsk baggrund, der med vilje, mod og hårdt arbejde har taget Danmark til sig:

I er velkomne. I gør det godt. Bliv ved med det!

Men jeg ved, at mange af jer deler min bekymring for dem, der ikke ønsker eller evner at gøre det samme. Som misbruger vores gæstfrihed. Udfordrer vores måde at leve på. Sætter tolerancen på spil.

I sidste ende risikerer vi at miste den brede folkelige opbakning til, at Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil: Dygtig udenlandsk arbejdskraft. De udenlandske talenter. Dem, der har forelsket sig i en dansker.

Der er mange solstrålehistorier. Men netop i solen står skyggerne skarpere frem. Og vi skal se det hele. Se virkeligheden, som den er”.

Danmark skal således først og fremmest fokusere på at lukke nye mennesker ind i landet, der umiddelbart kan dække et behov for højtuddannet arbejdskraft. At samle familien har ingen prioritet. Og for at få loven vedtaget uden protester forsøger man at tilsløre dens indhold.

Loven vil ikke gælde ikke for flygtninge og EU-borgere. Men Martin Henriksen (DF) har allerede det næste skridt klar: At betingelser i loven også skal gælde for flygtninge.

Først udgivet på KPnetBlogs

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

 

KPnet 19. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne