Lars Løkke i knibe – afventer besked fra EU og USA om Nord Stream 2

Inden for kort tid modtager Danmark en russisk ansøgning om tilladelse til at lade den russisk-tyske Nord Stream 2 løbe gennem dansk farvand. Men regeringen har et problem. Man kan ikke afvise gasrørledningen på baggrund af miljøet, men heller ikke rigtig med andre begrundelser. Løkke beder stadig mere desperat EU om at skære igennem og hævde at gasledningen er i modstrid med EU-lov, men intet sker.

Nord Stream 2Gasforsyning fra Rusland til Tyskland – udenom Ukraine

Lars Løkke træder vande – for hverken USA eller EU melder ud og dikterer hvad den danske regering skal gøre.

Danmark har reelt kun mulighed for at tage stilling til de miljømæssige problemstillinger, pga FNs  regler på området. Her sikres stater ret til rørføringer udenfor egne farvande, så længe disse ikke giver problemer for miljøet. Og i 2009 godkendte den danske regeringen efter en miljømæssig granskning, at gasrørledningen Nordstream 1 kunne føres gennem dansk territorialfarvand øst og syd for Bornholm.

Danmark har som bekendt ingen selvstændig udenrigspolitik, men fører både krig og diplomati i henhold til USA og EU’s strategiske og geopolitiske interesser, hvor et afgørende mål er at sætte sig på verdens ressourcer af olie og gas. Siden 2009 er der sket meget ifht USA, NATO’s og EU’s oprustning overfor Rusland, både økonomisk og militært, og Lars Løkke vil selvfølgelig følge diktaterne herfra og gøre det rette strategiske træk.

Men på EU-topmødet d. 10. marts måtte Løkke forgæves presse på for en udmelding, hvor EU erklærer en udvidelse af gasledningen som værende i strid med EU-lovgivning.

Dette kan også være svært. EU’s lovgivning om det indre marked forholder sig ikke til tilførslen af energi frem til EU’s ydre grænser, men kun til distributionen indenfor EU, hvor gasledningen vil ramme den nordtyske kyst og gøre Tyskland til det nye centrale land for import af russisk gas. Desuden peger interessemodsætninger mellem tyske erhvervsfolk, der har investeret i ledningen og de hensyn der ligger i at fastholde den aggressive politik overfor Rusland med sanktioner og militært pres hver sin vej.

Det skorter på en vedtagelse, der kan fortælle Lars Løkke hvad han skal mene.

Mette Frederiksen presser også på, og har bragt sagen op i Folketinget. Hun udtalte bl.a. :

”Energipolitik handler altid om andet end energi. Og med Ruslands aggressive adfærd, ikke alene hvad angår Krim, Ukraine og Mellemøsten, men jo desværre også de baltiske lande, så vil det selvfølgelig være problematisk at anskue et spørgsmål om russisk gas alene som energipolitik”  Se PioPio

Som repræsentant for Europa parlamentets energiudvalg rejste Morten Helveg Petersen (R) for nylig til Ukraine og diskuterede ’problemerne’ med den ukrainske regering. ”Vi skal jo ikke hjælpe Putin med at skabe et nyt monopol”, udtalte han i den forbindelse.
Det monopol ville Helveg Petersen meget hellere have at USA/EU kunne sætte sig på, men med udvidelsen af Nord Stream 2 bliver kapaciteten her så stor, at adgangen til Europa over Ukraine får langt mindre betydning.

Men indtil videre har Lars Løkke ikke fået svar fra Bruxelles.

Nord_Stream_ceremonyFejring af Nord Stream 1 – før den nye ‘kolde krig’ mod Rusland  var EU ikke i tvivl

USA og NATO

USA var indtil for kort tid siden under Obamas regering klare modstandere af Nord Stream 2, hvad bl.a. den daværende ambassadør i Danmark meddelte offentligt. Efter at USA og NATO sikrede kuppet i Ukraine var opretholdelsen af dette støttepunkt helt centralt for USA og NATO. Hvis Nord Stream2 kan stoppes vil Ukraine stadig være afgørende som transitland for den russiske gas. Men USA har tilsyneladende ikke meldt ud om dette under Trumps regering.

Svenske NATO-tilhængere udtrykker deres bekymring på USA og NATOs vegne. Rørledningen kan forstyrre militærets muligheder for at holde øvelser og handle i området, og den russiske kontrol af energitilførslen kan blive et militært våben for Rusland, lyder det.

Hvad det jo netop længe har været for NATO.

I 2020 udløber kontrakten mellem Ukraine og Rusland om gastilførsel til Europa – et forhold der vil give Ukraine en stærk position i forhold til kommende aftaler, hvis vejen ind i de europæiske lande for en stor del må gå gennem Ukraine.

Se også

EU’s energiunion: Liberalisering, kontrol og stormagtspolitik
KPnet 27. februar 2017

KPnet 15. marts 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater