Danmark og gasrørledningen NordStream 2: Et spil om krig og energi

Frontfigurer i den nye kolde krig mod Rusland  opfordrer Danmark til at sige Nej til at en ny naturgasledning – NordStream 2- føres forbi Bornholm. Uanset hvad der måtte være EUs holdning. Danmark har ikke store økonomiske interesser i klemme. Men rørledningen i Østersøen peger mod formindsket spænding på det europæiske kontinent.

north_stream2

Koldkrigeren, krigsforbryderen, kuprådgiveren og den notoriske løgner Anders Fogh Rasmussen er pludselig blevet en central person i debatten om, hvorvidt Danmark skal tillade Rusland at føre en naturgasrørledning fra Rusland til Tyskland gennem dansk farvand ved Bornholm.

Anders Fogh er ansat af den ukrainske kuppræsident Porosjenko, der fører krig mod befolkningen i Østukraine og forbereder en NATO-krig med Rusland, er fremkommet med en kraftig advarsel mod at Danmark siger Ja til det russisk-tyske gasprojekt.

NordStream 2 skal efter planen føre naturgas fra det nordlige Rusland gennem Østersøen og i den forbindelse passere finsk, svensk og altså dansk territorialfarvand foruden russisk og tysk. Det er et tvillingprojekt til NordStream med en parallel linjeføring over 1200 km fra Leningrad-regionen til Greifswald-området.

Den første NordStream åbnede under stor festivitas 2011 og 2012. Den dække ca. 10 pct. af EU’s naturgasforbrug. Med bygningen af NordStream 2 med en tilsvarende kapacitet på 55 milliarder kubikmeter om året, fremført gennem et dobbelt rørsystem, vil de to Nord Steam-anlæg dække en femtedel af EU’s – og ikke mindst det tyske – behov for naturgas.

NordStream2 ejes udelukkende af det statslige russiske olieselskab Gazprom – men arbejdet gennemføres sammen med nogle af energigiganterne i EU – BASF/Wintershall, ENGIE, E.ON, OMV og Shell. Det er planlagt afsluttet i 2019.

NordStream 2 vil  i løbet af ganske kort tid vil anmode om tilladelse til at føre gasledningen forbi Bornholm i dansk farvand í lighed med den allerede fungerende NordStream.

Hvert enkelt land skal give tilsagn. I Sveriges tilfælde  har det været ganske kompliceret, En ansøgning til byrådet i Karlshamn om at benytte havnen i forbindelse med byggeriet af ledningen omkring Gotland blev i første omgang afvist af bystyret, men senere – i februar 2017 –  blev tilladelsen givet af højere svenske myndigheder.

Der er store økonomiske interesser forbundet både med byggeriet og selve gassen.

EU har ikke indtil nu taget officiel stilling til projektet, men den største magt i EU Tyskland og en hel række andre EU-lande forventer betydelige økonomiske gevinster samt en stor forsyningssikkerhed – og tyske, hollandske og andre store energioperatører er involveret. Gasrørledningerne i Østersøen supplerer den nuværende ledning gennem Ukraine og projekterne i det kaspiske hav.

nord-stream-mapNord stream 2 – samme linje som Nord Stream, der afsluttedes i 2012

Der er stor modstand fra en række af de højreorienterede regimer i de tidligere Østlande, der modarbejder alle tilnærmelser mellem Rusland og EU efter begivenhederne i Ukraine. Ikke mindst fra Polens side, der spiller en central rolle i NATOs krigsforberedelser langs grænsen til Rusland.

Det fælleskapitalistiske projekt er nemlig en faktor, som knytter den russiske og EU’s økonomi tættere sammen, og det er stærke kræfter imod. Úkraines og de reaktionære østeuropæiske regimers bagland USA er gået i spidsen for optrapningen af spændingen, sanktioner og krigsforberedelser.

Anders Fogh Rasmussen opfordrer nu sin afløser og lærling Lars Løkke Rasmussen til at sige Nej til den russiske anmodning, og han opfordrer det officielle Danmark til at sige Nej uanset hvad. Altså også sige Nej, selvom EU som sådan stiller sig bag projektet.

Se
Fogh til Løkke: Sig nej til russisk gasrørledning
DR 27. marts 2017

Den danske regering og et stort folketingsflertal har netop givet olieselskabet Mærsk en skatterabat på 5 milliarder kroner, efter det havde truet med at stoppe for dele af olieudvindingen  i Nordsøen. Socialdemokratiet og De radikale, som også støtter Mærks-aftalen, er stærkt kritiske overfor et evt. dansk Ja til den russisk-tyske rørledning.

Lars Løkke har nu bedt om en vurdering og et standpunkt fra EU, og siger at det er på vej.

Se
Lars Løkke i knibe – afventer besked fra EU og USA om Nord Stream 2
KPnet 15. marts 2017

Foghs argument for et Nej er rent retorisk:
– Det ville være det glade vanvid at sige ja til Nord Stream 2, når man har sanktioner overfor russerne, siger han.

Disse sanktioner blev anført af Obamas USA og kom i kølvandet på kuppet i Ukraine, kupregeringens krig i Østukraine og Krims tilbagevenden til Rusland. De har været skadelige for både den russiske og EU-landenes økonomi, den danske indbefattet, og bør snarest ophæves.

Bygningen af olierørledningen er et skridt i retning af formindsket spænding og øget samarbejde på det europæiske kontinent.

Fogh Rasmussen er nu rådgiver for Ukraines præsident og bliver lønnet for at forsvare det dybt reaktionære og profascistiske regimes politik. Det ønsker ingen alternativer til den russiske rørledning gennem Ukraine, som Kiev-regimet kan kontrollere.

Anders Fogh er som bekendt manden bag den største og dyreste krigsløgn i Danmarkshistorien, da han for at drage Danmark ind i krigen mod Irak og en hel stribe planlagte amerikanske krige erklærede:
– Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi tror. Det er noget, vi ved.

Det var pure løgn og opspind. Der er ikke den fjerneste grund til at tro på ham – eller bare tage ham alvorligt. Han tilhører imperialismens krigsparti og den ekstreme reaktion.

Danmark bør selvfølgelig ligesom Sverige sige ja også til NordStream 2.

Se også
Ukraine: Kun Vesten holder det korrupte Kiev-regime oppe
KPnet 11. april 2016

KPnet 28. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne