Overenskomst for private og offentligt ansatte: NOK ER NOK!

Den faglige facebookside: “Nej til 42-timer – VORES OK-20” opstod i protest ved de privatansattes seneste OK forhandlinger under navnet “NEJ TIL 42 TIMER” imod den historiske udvidelse af arbejdstiden hen over hovedet på medlemmerne. Facebooksiden er fortsat lige siden – nu med tilføjelsen “VORES OK-20” som udtryk for at varme op til næste private overenskomstforhandling i 2020. Samtidig har de også åbnet op for indlæg omkring OK18 for de offentlige ansatte og kan virke som mulig inspiration for 750.000 offentligt ansattes overenskomstinitiativer omkring OK18 som står umiddelbart for.


Især de mange 3F medlemmer følte efter den seneste OK afgørelse et ekstrem svigt fra deres topforhandleres side. De krævede deres forhandleres afgang efter forligsforslaget blev stemt ned ved urafstemning, men alligevel gennemtrumfet ved hjælp af udemokratiske sammenkædningsregler.

Det var en ny arbejdsgiver-overenskomst der indeholdt en markant og historisk udvidelse af arbejdstiden op mod 42 timer på de tidspunkter arbejdsgiveren ønsker det og med forhåbning om afsmitning på andre overenskomstområder.

Se Nej til 42 timer – VORES OK20

Offentlig ansatte og OK18

Innovationsminister Sophie Løhdes udspil til OK18 for de offentligt ansatte har været en fremturen, hvor hun på bedste arbejdsgivermaner taler om behov for lønnedgang. Hertil udtalte arbejdsmarkedsforsker Laust Øgedahl d. 12. december til DR meget rammende om Dansk Arbejdsgiverforening, DA´s holdning:

DA er hovedorganisation og aftalepart på det private område, og er derfor ikke en del af forhandlingerne i offentlig sektor. Men de har en stor interesse i, at ansættelsen i den offentlige sektor forringes, da det betyder et større arbejdsudbud i den private sektor og dermed billigere og bedre arbejdskraft til DA’s medlemmer.

De offentlige ansatte har forud for OK18 lært af sidste overenskomst overgreb mod lærerne, som kan få afsmittende virkning på andre områder hvis der ikke bliver sagt fra. Det har betydet at de forskellige forbund har indgået en solidarisk musketer-ed med krav om at konturerne for arbejdstids overenskomsten for lærerne må ligge fast, som forudsætning for de andre grupper går i gang med forhandlinger. En vigtig solidarisk aftale om lærernes overenskomst som medlemmerne må holde deres topforhandlere fast på,  uanset voldsomt pres fra regering og de offentlige topforhandlere.

På mange måder ser man et stort behov for “So ein OK facebook ding” også med fokus på det offentlige område. Erfaringerne fra den private OK aktivitet op til deres afstemning viser at man hermed kan komme meget langt ud med aktivitet blandt de medlemmer det drejer sig om, og ikke være underlagt fagtoppenes kontrol.

Forud har de offentlige arbejdsgivere sat sig i offensiven for at udvide arbejdstiden med krav om inddragelse af betalt frokost. Udvidet arbejdstid og direkte lønnedgang står således i centrum for de offentlige arbejdsgivere. Hvorimod den for offentlige ansatte og privatansatte må være en forsvarskamp for kortere normalarbejdstid og højere løn.

Både for lærerne og de private ansatte er man udsat for historiske overgreb og det synes at fortsætte hvis de får lov. Hos lærerne skete der en påtvunget forringelse og udvidelse af lærernes arbejdstid på skolen, hjulpet på vej af en indstuderet lockout og efterfølgende kynisk regeringsindgreb gennemført med Helle Thorning og Mette Frederiksen i front.

Hos de private skete angrebet med udvidelsen af normalarbejdstiden til 42 timer hvis arbejdsgiverne ønsker det. Jo mere man betragter denne foræring – jo større bliver forræderiet når man tænker på kampen for nedsættelse af den ugentlige arbejdstid har stået i centrum i arbejderklassens kampe og krav igennem mere end 100 år.

I stedet fik man et historisk tilbageslag til næsten 50 år tilbage i tiden før 1971 da arbejdsugen kom ned på  41 3/4 timer.

På arbejdstidsområdet presser kravet på 30 timer om ugen 5 dage i ugen (med fuld lønkompensation) på nedefra på baggrund af en stadig mere stresset og presset hverdag: Til gavn for de arbejdende, til gavn for familierne og til gavn for de arbejdsløse.

Et historisk krav om arbejdstidsnedsættelse ligger ikke til højrebenet for arbejdernes topforhandlere, der siden 1980-erne har underlagt sig arbejdsgivernes krav om nyliberalisme med decentrale forhandlinger, hvor individualisme og fleksibilitet overfor arbejdsgiverne står i centrum på bekostning af solidariske generelle krav. Følges kravet om at underlægge sig arbejdsgivernes “konkurrenceevne” og vise “ansvarlighed” betyder det et ræs mod bunden i stedet for at opbygge arbejderklassens styrke og kampkraft.

Herunder en oversigt over hvordan nedsættelsen af arbejdstiden er et mere end 100 år gammelt krav. Et krav som siden 80-erne med nyliberalismen er forsøgt gemt og glemt erstattet af sin modsætning “udvidet arbejdstid” og “fleksibilitet”.

 

Af Henning Paaske Jensen

 

Læs også:

OK18: Offentligt ansattes arbejdstid skal øges med 2,5 time om ugen
Af KPnet

HÆV LOCKOUTEN! DIKTATERNE AF BORDET!  INDLED REELLE FORHANDLINGER!
Af KPnet

Fælles kamp mod kapitalen og overenskomst forræderiet!
Af Henning Paaske Jensen

 

Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER kæmpes
– eller på
FACEBOOK
Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet.dk  18. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater