Byggeskandalerne og året der gik – Oktober Radio Århus

Udsendelsen 16. december 2017

I årets sidste udsendelse fra Oktober Radio i Århus kommer vi først lidt ind på nogle problemer i byggeindustrien. Der bygges rigtig meget i disse år, både offentligt og privat byggeri.
Alene i Århus har der været gang i omkring 30 større byggerier af gangen, alt fra opførelse af nye skoler og private ejerlejlighedskomplekser på havnen. En del af det private byggeri bliver hele tiden ramt af konkurser og forsinkelser, men ellers er de ret tillukkende når det kommer til at fortælle om mere byggetekniske problemer. I de forskellige offentlige byggerier har der været en smule mere åbenhed, her er også mange forsinkelser, og det skyldes især at tidsplanerne og budgetterne hele tiden skrider.

Det er f.eks. forsinkelser og fordyrelser i udvidelsen på Skejby Sygehus, hvor de af flere omgange har måtte udskyde ibrugtagningen. En af de problemer der har vist sig er at operationsstuer ikke kunne holdes rene nok, primært fordi at ventilationsanlægget var dimensioneret forkert og ikke virkede, men også fordi at de havde sat en tidsplan hvor de ville åbne de enkelte afsnit efterhånden som de stod færdige selvom det meste stadig var henlagt som byggeplads med støj og støv og kaos.
Og tilsvarende forsinkelser har der været med nye bygninger til Københavns Universitet.

Fælles for nogle af de mange problemer er at, og der aldrig bruges tid på at lave de nødvendige test og prøveopstillinger før man går i gang med de komplicerede konstruktioner.
Og pga. EUs regler om udliciteringer og godkendelser af materialer så er mange vigtige detaljer ofte ude af hænderne på de myndigheder der står for opførelsen. Og pga., sparekrav så er tidsplanerne ofte overoptimistiske, de gamle bygninger er som regel solgt endnu før det nye står klar, for at få enderne i økonomien til at nå sammen på papiret.
At det så virker som om at der hos offentlige myndigheder heller ikke er de rigtige kompetencer og de fornødne ressourcer til at holde øje med at alle vilkår bliver overholdt, det medvirker til at problemerne ruller.
Dem der skal betale i sidste ende er til gengæld brugerne og ansatte af sygehuse og skoler og universiteter mm.
En fordyrelse af et byggeri betyder nemlig reelt ingenting for de ansvarlige myndigheder, fordyrelsen smides oven i huslejen og tages fra samme budget der skal betale for sundhedspersonale eller lærere og forskere.

I sidste halvdel af programmet kommer vi lidt ind på året der er gået. Det Århusianske kulturby år er overstået, og vi synes det samlet set må siges at have været et elitært projekt der ikke vil sætte sig længerevarende spor. Der har været enkelte store begivenheder ude i gadebilledet der har inddraget almindelige mennesker, men det er som fyrværkeri der nok er spektakulært, men også hurtigt er glemt.
En del af de bygninger der har været rammerne omkring festen stod allerede klar længe før, som det nye Moesgård Museum der er opført ude i skoven syd for Århus, og Hovedbiblioteket der står nede på Havnen, og der Kunstmuseet Aros med Glorien der som en kæmpe klods spærre for solen i midten af byen.

Politisk så har det været et begivenhedsrigt år hvor der både har været kommunal og regionsvalg, og Internationalt har EU og Brexit fyldt meget.

Det er svært at forudsige om Finanslovsforhandlingerne ender med et Folketingsvalg. Vi forventer det ikke, de borgerlige politikere plejer i sidste ende at være gode til at blive enige om at give skattelettelser til de rigeste og skærer ned på de fattige. Så vær beredt.

Godt Nytår

HØR HELE UDSENDELSEN HER

Flere udsendelser fra Oktober Radio Århus

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 17. december 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater