Oktoberrevolutionens 100 år markeres over hele verden: Budskabet er stadig brændende aktuelt

På lørdag den 11. november afholder de europæiske medlemspartier i CIPOML i Paris en fælles markering af 100-året  for Oktoberrevolutionen . Den er blevet fremhævet  over hele verden som indledningen til et nyt kapitel i menneskehedens historie – og som en aktuel inspiration også i dag i kampen mod et stadig mere råddent og sygt kapitalistisk system.

site_Logo-Anniversaire-Octobre-17b

Logo for Oktoberervolutionsmødet i Paris 11. november 2017

De europæiske medlemspartier i CIPOML – den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer – besluttede i foråret af gennemføre et interationalt møde i Paris den 11. november ved 100 års dagen for Oktober-revolutionen. Vært er det franske PCOF – Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti.

Arrangementet, der strækker sig over hele dagen, rummer blandt andet et internationalt pressemøde, en rundbordssamtale mellem de europæiske ml-partier – og en markering af dagen fra det franske kommunistiske ungdomsforbund og partiets side. Og selvfølgelig revolutionær musik, udstillinger og boder med materialer fra de deltagende partier.

Se
CIPOML: Europæiske ml-partier opfordrer til styrket modstand – og markerer 100 året for Oktoberrevolutionen sammen i Paris
KPnet 1. juli 2017

CIPOML og dets medlems partier har afholdt en lang række nationale og internationale markeringer – og vil stadig gennemføre en stribe i resten af 100-året, blandt andet i Sydindien og i Tyrkiet.

I langt de fleste lande  verden over  er der afholdt møder, optog, seminarer og konferencer om Oktoberevolutionens verdenshistoriske betydning. I Latinamerika, i USA, i Rusland, i Afrika – på alle kontinenter.

Det var det første eksempel på en vellykket arbejderrevolution, der smed adel og borgerskab, kapitalister og ortodokse præster på porten, og begyndte opbygningen af en ny socialistisk stat – under stadige invasioner og krigstrusler, indbefattet historiens mest brutale krig: Hitlers overfald på Sovjetunionen i 1941.

Revolutionens internationale betydning var enorm og kan dårligt måles. Den styrkede arbejderklassens kamp og positioner også i hele den kapitalistiske verden, den styrkede verdens kvinders kamp for frigørelse og ligestilling og  fremtvang sociale og andre reformer på en lang række områder. De nordiske ‘velfærdsstater’ – som nu er reduceret til skygger af sig selv og er ved at være lagt i graven  – er også et resultat af presset fra Oktoberrevolutionen og socialismen.

Se f.eks.
Oktoberrevolutionens betydning for kvinderne
Af Dorte Grenaa, KPnet 19. juni 2017

Sovjetunionen er for længst opløst og Rusland er igen et kapitalistisk land, hvor nye milliardærer, korrupte politikere, mafiaen og religiøs ortodoksi sætter dagsordenen. I dag eksisterer ingen ægte socialistiske lande – og kapitalismen og imperialismen har frit spil. Det betyder krige, ødelæggelse og udplyndring af nationer, gigantiske flygtningestrømme – og øget fattigdom og faldende realløn for arbejderne over det hele.

Det er blandt grundene til, at der er en stærkt øget interesse for spørgsmålet om en ny revolution er nødvendig og for revolutionens og socialismens erfaringer. Ikke mindst blandt en ny søgende ungdomsgeneration, der blev tudet ørene fulde om socialismens fallit og kapitalismens velsignelser – men som ikke har set noget til dem. Og ønsler et alternativ til den korrupt kaptalisme og imperialisme.

Se også

APKs Novemberkonference og festmøde for Oktoberrevolutionen: Kamp for revolution og socialisme
KPnet 6. november 2017

Flot fejring i Århus af 100-året for Oktoberrevolutionen – og stor interesse for revolutionens muligheder i dag
KPnet 8. november 2017

KPnet 9. november 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater