CIPOML: Europæiske ml-partier opfordrer til styrket modstand – og markerer 100 året for Oktoberrevolutionen sammen i Paris

Hvert år afholder Den internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer dels et verdensmøde med alle partier, dels et regionalt møde på de nekelte kontinenter. Årets europæiske møde fant sted i Tyskland i begyndelsen af juni – og følges blandt andet op med en fælles markering af 100-året for Oktoberrevolutionen i Penaris lørdag den 11. november 2017.site_Logo-Anniversaire-Octobre-17b

Det franske PCOFs logo for 100-året for Oktoberrevolutionen (1917-2017)

I fællesudtalelsen fra mødet understreges nødvendigheden af at styrke arbejdernes  enhed og bygge en stærk arbejderenhedsfront i alle lande imod den forstærkede kapitalistiske og nyliberale offensiv.

Den Europæiske Union bliver i den skærpede internationale situation stadig mere arbejderfjendsk, krigerisk og reaktionær.

Millioner af unge i Europa har ingen fremtid, ungdomsarbejdsløsheden rammer i nogle lande halvdelen af alle unge, udsigterne står på dyb armod eller emigration. Kapitalisterne fører en ekstremt aggressiv politik over for arbejderklassen – og dette angreb på arbejdernes basale livsinteresser og grundlæggende rettigheder foregår i hvert eneste europæisk land.

Samtidig bliver EU stadig mere aggressivt og krigerisk udadtil. Merkel og Macron lægger op til forstærket interation i EU og opbygingen af en egentlig EU-hær. De europæiske ml-partier opfordrer de europæiske folk til at kæmpe for at deres lande træder ud af  de reaktionære konstruktioner EU og NATO, som er redskaber for monopolkapitalen og imperialismen.

Se hele udtalelsen her

Gå til modstand! Arbejderklassen og folkene må tage deres skæbne i egne hænder!

I flere europæiske lande er der indført undtagelsestilstand, som man forsøger at gøre permanent eller inkludere politistatstiltag i den almindelige lovgivning.

I Tyrkiet er undtagelsestilstanden efter kupforsøget sidste år af Erdogan-regimet brugt til at befæste præsidentmagten, undertrykke hele den politiske opposition, sætte  demokratiske processer ud af spillet og regere pr. dekret.

Se udtalelsen fra mødet

Tyrkiet: For ophævelse af undtagelsestilstanden og regering pr.dekret

Alle partierne i CIPOML gennemfører overalt hvor det er muligt markeringer af 100-året for Oktoberrevolutionen i deres lande, men der gennemføres også kontinentale markeringer, blandt andet i Indien og Ecuador i Latinamerika.

I juni gennemførte de europæiske ml-partier en tre dages konference i Tübingen, Tyskland om Oktoberrevolutionen og hvad den betyder for nutiden

Se
100-året for Oktoberrevolutionen: Europæisk seminar om dens betydning og aktualitet i dag

De europæiske ml-partier arrangerer også et kontinentalt møde i Paris med det franske PCOF som vært omkring selve årsdagen for revolutionen.

Det foregår lørdag den 11. november 2017  fra kl. 14-22 i Salle de la Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, PARIS 20°. APK deltager også. Det er åbent for interesserede.

Se mere her

l’anniversaire de la Révolution socialiste d’Octobre 1917

PCOF og avisen La Forges hjemmeside

KPnet 1. juli 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne