Den sorte VLAK-regering og DF: Flere biler på vejene – mere forurening – kontanthjælpsmodtagerne betaler

Et par dage efter at have promoveret Danmark som klimaforkæmper på FN’s generalforsamling demonstrerer Løkke-regeringen igen hvor sort dens politik er – også på miljøområdet. Regeringen har indgået en aftale med DF, der konsekvent fremmer privatbilismen og forureningen. Socialdemokratiet forventes at støtte op.

Biler på danske vejeDer skal sælges flere biler – på bekostning af offentlig trafik og miljøet

Aftalen om nedsættelse af registreringsafgiften vil fremme bilsalget og tilgodeser samtidig bilister i den højere ende af indtægtsskalaen. Registreringsafgiften på en bil til omkring 460.000 kr falder med 53.000 kr., mens de mindste biler og el-biler kun får en minimal lettelse. I aftalen sænkes også prisen på at krydse Storebæltsbroen med en fjerdedel. En klar invitation til både flere personbiler og lastbiltrafik gennem landet. Der er allerede i samme hug bevilget penge til et tredje spor på den fynske motorvej.

Kontanthjælpsmodtagerne skal betale

Følgerne vil både blive flere biler på vejene, mere forurening og gaven til bilejere- og producenter vil ligesom skattelettelserne til de højestlønnede være en del af omfordelingen fra den sociale sikring til de velhavendes personlige forbrug.

Frem mod år 2020 finansieres de lavere bilafgifter direkte med pengene fra den såkaldte ‘Jobreform 1’, som bl.a. indførte kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

VLAK-DF motorvej åbnes

Aftalen åbner også en motorvej for regeringens og DF’s samarbejde. Nu er grunden lagt til det ‘konstruktive samarbejde’, der skal sikre en finanslov med skattelettelser til de rige og endnu strammere udlændingepolitik.

Socialdemokratiet ser også ud til at være med på vognen.
– Det ligner umiddelbart noget, som vi kan tilslutte os, udtaler partiets skatteordfører, Jesper Petersen.

“De Danske Bilimportører” er lettede og glade.

Handling nu!

Det er der brug for er ikke flere biler, men bedre og billigere kollektiv transport, arbejdspladser tæt på hvor man bor og langsigtede og hurtige planer for at stoppe CO2-udledningen og forureningen i det hele taget. Ikke fjerne CO2-mål for 2050.

 

 

KPnet 22. september 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne