Ren respekt! Slut med at være pæne piger!

Demonstrationer og protester mod nedskæringer på sygehuse og hospitaler

Ren respekt

Under sloganet Ren Respekt er hundredvis af rengøringsassistenter og 3F fra flere sygehuse landet over på gaden i dag for at demonstrere mod de konstante nedskæringer og stigende arbejdstempo. Grænsen er nået.

Med regeringens 2 % produktivitetskrav skal der hele tiden løbes stærkere uden penge til at ansætte flere. Det går ud over både ansatte og patienter.

Se
Ren Respekt – Støt rengøringspersonalet på de danske hospitaler

Knap er det nye nedskæringsbudget forlig 2018 blevet indgået i Region Hovedstaden,  før lægesekretærerne kalder til protest

Demonstration mod nedskæringer på hospitaler
19. september kl. 16.00 – 18.00, Regionsgården, Kongens Vænge 2A, Hillerød

Slut_paene_piger

Det hedder i deres indkaldelse:

Lægesekretæren ER den røde tråd i den hvide verden, som binder patientforløbene sammen, og er med til at sikre, at patienter og pårørende oplever flow og kvalitet i deres forløb på hospitalerne.

Hospitalerne i Region Hovedstaden er igen ramt af besparelser, 2% effektiviseringer og gevinstrealiseringer pga. Sundhedsplatformen.

Mange lægesekretærer står til at miste deres job i de kommende sparerunder, fordi politikere og ledere mener, at det giver mening at lade lægerne lave sekretærernes opgaver.

Lad de rigtige hænder varetage de rigtige opgaver. Lad læger behandle, lad sygeplejersker pleje og lad lægesekretærer administrere – det er de uddannet og bedst til.

Besparelserne kommer til at ramme alle borgere – enten som patient eller pårørende – nu eller på sigt.

VI HAR BRUG FOR DIG – alle er velkomne.

Kom og støt demonstrationen, og tag imod politikerne, når de skal til Regionsrådsmøde og have 2. behandling af budgettet.

Demonstrationen er arrangeret af HK tillidsrepræsentanter fra hospitalerne. Budgetforliget for Region Hovedstaden er indgået af alle partier –  inklusive Enhedslisten, der begrunder deres medvirken til nedskæringer med ”at det er vigtigt at sidde med ved bordet”.

Der skal spares 343 mill.kr i på hospitaler, der er kørt i bund og hvis personale snart ikke mere kan tage ansvaret for hvad der foregår. De 208 mill. kr. skal omprioriteres. Hvilket er et fint ord for,  at de områder der får tilført penge er blevet sparet og taget fra andre områder.

 

KPnet 14. september 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater