FOA: Gør au pair-ordningen anstændig

Reglerne i au pair-ordningen bør ændres, så deres arbejde anerkendes som arbejde og værtsfamiliernes hånds- og halsret over au pairerne ophæves.

au_pair


Langt de fleste au pairer, der kommer til Danmark, kommer først og fremmest for at kunne forsørge deres familier i hjemlandet og ikke for kulturudvekslingens skyld. Derfor bør ordningen gøres til en arbejdsmarkedsordning, der ligner de ordninger og regler, vi i forvejen har på det danske arbejdsmarked. Sådan lyder meldingen fra forbundsformand Dennis Kristensen i forbindelse med TV2’s lancering af dokumentarudsendelsen ”Sandheden om vores au pair”, hvor au pairerne åbent fortæller, at de primært er her for pengenes skyld.

– Dette her har længe været kendt stof, og vi stikker hinanden blår i øjnene, hvis vi bliver ved med at tale om au pair-ordningen som kulturudveksling. Skal ordningen leve op til almindelig dansk anstændighed, skal au pairernes arbejde anerkendes som lige præcis det, det er: Arbejde. Det skal både lønnen og deres vilkår i øvrigt afspejle, siger han.

I stedet for de 4.150 kr., en au pair i dag får hver måned før skat, bør beløbet hæves til 5.355 kr.. Det svarer til, hvad en serviceassistentelev, der udfører sammenlignelige opgaver, får, fratrukket værdien af kost og logi. Samtidig skal det være tilladt på helt almindelige vilkår og til en helt almindelig løn at arbejde mere end de 30 timer ugentligt, som ordningen i dag tillader.

En anden helt nødvendig ændring af reglerne er, at au pairerne får deres opholdstilladelse selv – og at den ikke som i dag er knyttet til den enkelte værtsfamilie.

-Det ligner et grimt levn fra fortiden, at familierne på den måde har hånds- og halsret over au pairen. Opstår der uenigheder omkring betaling, antal arbejdstimer eller i sager om sexchikane, tør au pairerne ofte ikke rejse en sag, for hvis aftalen med familien brydes, skal de rejse til hjemlandet. I dag er en au pair slet ikke beskyttet af de love, som gælder alle andre på arbejdsmarkedet, siger Dennis Kristensen.

I deres søgen efter en ny værtsfamilie ender nogle au pairer hos tvivlsomme rekrutteringsbureauer, der tager ublu priser og giver falske løfter til de desperate au pairer. Det bør derfor indføres, at bureauerne har licens til at drive deres virksomhed, ligesom der bør indføres løbende kontrol med værtsfamilierne.

Endelig bør det være tilladt for au pairer at have børn. Det er ikke tilladt, som reglerne er i dag. Men realiteten er, at en del au pairer har børn i deres hjemland. Hvor mange ved vi af gode grunde ikke.

– Au pairerne må hemmeligholde, at de har børn og må kommunikere med dem i smug, mens de opholder sig i Danmark for at kunne forsørge børnene. For kommer det frem, at de har børn, må de ikke længere være her, siger Dennis Kristensen.

Der findes ingen andre ordninger på arbejdsmarkedet, hvor det forbydes arbejdstager at have børn. Kun at arbejdstager skal dokumentere at kunne forsørge sin familie, før de også kan komme hertil. FOA anbefaler at indføre samme regel som i Sverige, hvor det er tilladt at være forælder, men hvor au pairer skriver under på, at de ikke tager børnene med ind i landet.

Se også

Au pair talskvinde: Uønsket af udlændingeservice
KPnet 17. august 2012

KPnet 27. juli 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater