Pensionsalderen skal ned og ikke op! Massiv folkelig modstand bremser Løkke og Co.

VLAK-regeringen har lidt et stort nederlag, da Løkke måtte opgive sin plan om at forhøje pensionsalderen med yderligere et halvt år fra 2015. Det er først og fremmest en sejr for en massiv folkelig modstand, der vil gå videre: De reaktionære pensionsreformer som skiftende regeringer stpår bag skal rulles tilbage og skrottes. Folkepersionsalderen skal ned på 60.

AeldreMenneskerPaaBaenk jpgLars Løkke og hans regering er blevet tvunget til at droppe nye tiltag til at hæve pensionsalderen, sådan som det anbefales af monopolernes nyliberale EU. Et massivt flertal i befolkningen siger Nej til nye forringelser. Det har opinionsmålinger vist gennem lang tid, ligesom protesterne mod den reaktionære reformpolitik er blevet stadig mere udtalte.

Alligevel har VLAK-regeringen fremturet med planerne om senere tilbagetrækning. Gevinsten på statsbudgettet skulle øremærkes til at forhåndsfinansiere skattelettelser tik samfundets mest velstående.

Men den dybt upopulære regering måtte erkende, at der ikke kunne etableres et folketingsflertal for det. Det faste støtteparti Dansk Folkeparti sagde sammen med det alternative regeringsparti Socialdemokratiet Nej tak.

De to partiet er hårdt presset af den folkelige modstand og har akut brug for deres omdømme forbedret, for de er begge hårdt belastede af deres nøgleroller i de allerede gennemførte gradvise og langsigtede forhøjelser af pensionsalderen, som ikke har noget der ligner bred folkelig støtte.

Thorning Schmidt-regeringen med Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister fik fra 2012 gennemført en stribe omfattende pensionsforringelser, som Socialdemokratiet havde planlagt siden 2005 som et led i en omfattende ’reform af velfærdssamfundet’. Dansk Folkeparti har været en aktiv medspiller i hele striben til gengæld for stramninger af udlændingepolitikken.

Ingen af de  to partier har ført nogen kamp mod pensionsforringelserne eller hævet pensionsalder. De søger simpelthen at slå politik mønt af den folkelige modstand. Godt hjulpet af medierne.

Den socialdemokratisk styrede fagbevægelse og LO-toppen har et enormt ansvar for den sociale katastrofe, de nyliberale reformer er ved at udvikle. De har uden at mobilisere arbejderne eller befolkningen tik modstand accepteret og støttet skiftende regeringers EU-reformkurs.

Det store 3F, hvis medlemmer er blandt dem, der rammes hårdest af pensionsreformerne, har efter flere årtiers passivitet og medvirken til nedskæringerne måtte sige stop til VLAKs planer. 3Fs kampagne og underskriftsindsamling mod Løkkes nye pensionsalderforhøjelse har med mere end 200.000, der har skrevet under, været en enorm succes på grund af den allerede eksisterende folkelige modstand.

3F fejrede Løkke-regeringens kapitulation sammen med det nye potentielle politiske makkerpar DF og S ved et stort møde i Cirkusbygningen i København. Det er et signal til støtte til en ny regering med de to partier som kerne.

De indstiller alle en fortsat kamp mod de allerede gennemførte og dybt upopulære pensionsreformer. Tværtimod fastholdes aftalen om at pensionsalderen kan hæves i takt med en forventet længere gennemsnitlig levealder. Pensionisttiden skal holdes i gennemsnit på maks. fjorten og et halvt år, mener de nyliberale politikere og fagbosser.

Men pensionisttiden skal tværtimod forøges og forbedres. Det er en forskruet og omvendt logik, at folk skal slide til de dør. Den øgede produktivitet fra arbejderne og det store flertals side skal selvfølgelig bruges til at forbedre tilværelsen og ikke til at forgylde de rige, mens de mange knokler sig ihjel.

Folkepensionsalderen skal ikke op i 2025 til 68 år som planlagt. Den skal tværimod  rulles  tilbage, også længere tilbage end de 65 år som var gældende en årrække.

Kravet er retten til generel tilbagetrækning og folkepension fra de 60 år! Retten til et godt og meningsfyldt liv efter arbejdslivet.

Det er den eneste rigtige progressive reform-retning. Det bør indskrives som krav for hele fagbevægelsen sammen med kravet om nedsat arbejdstid frem mod 30-timers ugen og 6 timers arbejdsdagen og kravet om højere løn.

Det er sandt, at levealderen er steget. Men det betyder ikke, at det store flertal skal tvinges til at arbejde sig til total nedslidning eller død – til gavn for kapitalisternes profitter og lettelser af topskatterne. Fremskridtenes gevinster tilhører  dem, der skaber dem!

Det kan i øvrigt ikke forventes, at der vil være er en automatisk stigning i levealderen, selvom de nyliberale politikere fra begge blokke i dansk politik kalkulerer med det.

I USA, som det danske samfund i høj grad påvirkes af og modelleres efter, er levealderen ikke på vej op, men igen på vej ned.

Se
USA: Middellevealderen falder for første gang i moderne tid
KPnet 24. december 2016

Se også

Vi vil ikke reduceres til restlevetid
Af Dorte Grenaa KPnetBlogs 12. oktober 2015

Pensionsalder og massivt svigt
Af Poul Andersen, KPnetBlogs 8. februar 2017

Ja til folkepension – Nej til højere pensionsalder: Rul reformerne tilbage!
KPnet 18. februar 2017

KPnet 23. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater