Lavere arveafgift – Regeringen vil give 1,7 milliarder til Danmarks rigeste familier

Regeringen og Dansk Folkeparti vil forære virksomhedsejere blandt Danmarks rigeste familier 1-1,7 milliard om året ved at sænke arveafgiften. Transaktionen bliver pakket ind i argumenter om sikring af 300.000 arbejdspladser og ‘dansk produktion på danske hænder’. Men tallene har ingen realitet, og gode profitter for hverken dansk familiekapital eller multinational kapital sikrer fremtiden.

jensen_maskinfabrikIkke så meget Jensen, som Foss, Larsen og Kirk – Danmarks rigeste virksomhedsejere – der skal hjælpes. Lobby-materiale fra Vækst i Generationer

Når en kontanthjælpsmodtager arver indrages pengene simpelthen ved at modregne dem i den almindelige kontanthjælp. Når et familieejet firma har generationsskifte stiller regeringen forslag om at arveafgiften sænkes fra 15 til 5 %. En kontant gave anslået til 1,7 milliarder i 2018-19 og 1 milliard i årene herefter. Fra 2025 er det målet for virksomhederne og regeringen, at denne arveafgift helt skal væk.

Forslaget er kommet i stand gennem et intenst lobbyarbejde og tæt samarbejde mellem landets rigeste familier og partierne V, K, LA og DF.

Lobbyarbejdet tog fart fra 2012, da 13 af Danmarks familieejede virksomheder som Lego, Danfoss, Bestseller, Foss, Haldor Topsøe, Jysk m.fl. gik sammen i lobbygruppen ‘Vækst i Generationer’.

Gruppen gik systematisk til værks og fik gennem deres hyrede bureau ‘Operate’ sagen sat på den politiske dagsorden, og kravet var fra 2013 et af V, K og LA’s hovedkrav.

Første skridt var at bestille en meningsmåling, hvor spørgsmålet lød, om man ønskede at danske virksomheder blev bevaret på danske hænder. Med det forventede positive svar på dette spørgsmål gik man videre til politikerne.

Partierne betales for deres tjenstvillighed

Radikale Venstre blev i følge kilder tilbudt et større engangsbeløb, hvis de ville støtte nedsættelsen af arveafgiften ved generationsskifte. Dette sagde de nej til, da de ikke ser en interesse i at alliere sig med dansk familiekapital, fremfor internationale kapitalfonde, men bedre er det gået hos V, K og LA, der har modtaget store, men ikke offentliggjorte beløb fra lobbygruppen og enkeltfirmaerne bag. Det fremgår kun, at beløbene var over 20.000 kr.

For at nå i mål blev der taget særligt hånd om Dansk Folkeparti, der efter den særlige opmærksomhed fra lobbyisterne især blev begejstret for påstanden om ‘bevarelsen af virksomheder på danske hænder’ der rammer det udbredte ønske om dansk selvstændighed – som også findes hos DF’s vælgere. Og fra 2016 støttede også DF projekt sænkelse af arveafgiften.

Adspurgt om dette nu også var den bedste måde at bruge 1 milliard om året, svarede erhvervsordfører fra DF, Hans Kristian Skibby, at dette var en abstrakt diskussion. De ville bare gerne gøre det billigere for virksomhederne at få deres generationsskifte.

Argumentationen lød, at uden nedsættelsen af arveafgiften var virksomhederne i fare, de måtte enten dreje nøglen om eller flytte til udlandet. 300.000 danske arbejdspladser var truet.

Men disse tal var manipulerede og usandsynlige. De påstod bl.a. at 40 % af firmaets egenkapital gik til arveafgift. At der var tale om 300.000 truede arbejdspladser stilles der også spørgsmålstegn ved.

De nøgletal der er brugt i kampagnen, siger at 23.000 virksomheder vil få fordel af ændringen, men dette er ikke korrekt. Dette oplyser en af forfatterne bag den rapport regeringen og lobbyisterne bygger deres lovforslag på, og som i 2014 blev bestilt af Cepos og ‘Vækst i Generationer’ i fællesskab.

Antallet af de firmaer der sandsynligvis vil ejerskifte i familien og overhovedet køre videre som familievirksomhed vurderes at være langt lavere end påstået, og antallet af de arbejdspladser der kan blive berørt af dette vil derfor også være langt lavere.

Sikrer det arbejdspladser?

Ingen økonomer har villet stå inde for at bevarelsen af arveafgiften på 15 % vil koste arbejdspladser i Danmark. Nationaløkonomerne anser det for usikkert. Eller at den højere profit og likviditet vil sikre arbejdspladser eller skabe flere. Økonomer peger også på, at det slet ikke er kapitalistisk rationelt at lade familien køre en virksomhed videre, den bør hellere blive solgt eller børsnoteret. Noget andet er at denne form for ‘sikring’ heller ikke er nogen garanti for arbejdspladserne, kun for en højere profit til aktionærer og ejere.

Der argumenteres for, at man ved at  at støtte de danske virksomhedsejere kan forhindre udviklingen, hvor kapitalfonde i stadig højere grad overtager danske virksomheder. Men det eneste sikre ved at sænke arveafgiften vil være, at milliarder flyttes til landets rigeste familier, og derved fjernes fra at kunne bruges til noget samfundsnyttigt, som bedre sundhedsvæsen, fjernelse af kontanthjælpsloftet, hjemmehjælp – og alle de andre store huller som nyliberal nedskæringspolitik har gravet.

I forhold til en sikring af dansk selvstændighed og danske arbejdspladser nytter det ikke at alliere sig med Danmarks rigeste familier, de er bundet til international kapitalisme, deres egen private økonomisk fordel, EU mm. F.eks. ser vi ikke en kampagne fra disse firmaer om en sikring af dansk selvstændighed gennem udmelding af EU eller et nej til handels- og investeringsaftaler til fordel for multinational kapital.

Kilder bl.a.

Forsker bag rapport:
Regeringens tal om arveafgift er forkert
Politiken 20. april

Danmarks største familieejede virksomheder gik sammen om en massiv lobbyindsats. Nu sænkes arveafgiften for milliarder
Politiken 11. april

 

KPnet 20. april 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne