Byggeriets overenskomstforhandling brudt sammen – Demonstration i Forligsinstitutionen mandag kl. 15.30

Arbejdsgiverne på byggeområdet havde satset på at lægge det samme elendige OK-resultat som er gennemført i industriforliget ned over byggeområdet. Men lørdag morgen sagde 3F’s byggegruppes forhandlingsudvalg med stort flertal nej til resultatet. I dag er forhandlerne sendt i Forligsinstitutionen.

Stop løndumping BJMFDemonstration 3. marts under forhandlingerne. Foto: BJMF

3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Stilladsklubben og BJMF Ungdom opfordrer til at møde op til demonstration udenfor Forligsinstitutionen hvor overenskomsten behandles i dag.

DEMONSTRATION FOR OVERENSKOMSTKRAVENE
kl. 15.30 Skt. Annæ Plads 5

Dansk Byggeri har afvist at forhandle andet end det der er blevet resultatet på industri overenskomsterne.
Kravet om kortere arbejdstid er holdt helt udenfor, tværtimod sikrer forliget arbejdsgivernes interesser ved at forlænge arbejdsugen til 42 timer og gøre arbejdstiden fleksibel. Dvs overarbejde uden overarbejdsbetaling.

BJMF skriver:

“En kraftig forhøjelse af mindstelønnen vil også være godt. Der er ikke mange danske firmaer med håndværkere ansat, der arbejder til 120 kr. i timen. De fleste ligger minimum 50 kr. højere i timen.
Hvis vi får sådan en forhøjelse, vil det betyde at de håndværkere der kommer til Danmark er kvalificerede og ikke bare kommer hertil, fordi de efter deres hjemlandske forhold kan tjene 2 til 3 gange så meget i løn som de er vant til, når de måske får 60 til 100 kr. i timen”.

Kædeansvar er nødvendigt i byggeriet

Det centrale krav indenfor byggeriet om at stoppe løndumping gennem kædeansvar er også holdt helt ude. På byggeområdet hvor løn- og arbejdsforhold systematisk undergraves gennem brug af underentreprenører der stiller med underbetalt og uorganiseret arbejdskraft er dette helt uacceptabelt. Byggearbejderne er oppe mod EU’s arbejdskraftens frie bevægelighed og nægtes redskaber til at forsvare sig med. Der er masser af overskud i byggeriet i dag, og arbejdsgiverne har tænkt at tage det hele.

Kan ende med diktat

Hvis der ikke opnås et forlig går forligsmanden ind og dikterer et resultat der herefter sendes til afstemning. Ikke til vurdering hos de arbejdere der skal arbejde under overenskomsten, men sammenkædet med resten af overenskomsterne på det private område.

BJMF slutter:

– Når vi mødes i forligsinstitutionen mandag kl. 14, så kan vi ikke vide hvad resultatet bliver, men hvis vi ikke får noget der sikrer os mod social dumping, så tror jeg medlemmerne vil stemme nej!

BJMF facebook

OK2017: Arbejdsgiverne slipper billigt – Der skal siges Nej!
KPnet 22. februar 2017

Vi fortjener bedre end den nye OK-aftale: Sig Nej ved urafstemningen!
KPnet 14. februar 2017

 

 

KPnet 6. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater