OK2017: Arbejdsgiverne slipper billigt – Der skal siges Nej!

Modstanden mod den ny tre-årige OK-aftale på industriens område er kraftigt voksende, efterhånden som aftalen bliver gransket nøjere uafhængigt af aftaleparternes fanfarer. En Nej-bevægelse i forhold til urafstemningerne er ved at vokse frem.

OK2017-STEM NEJ copy
Bestyrelsen i Metal Horsens anbefaler at stemme Nej, fordi ’ Forslaget til forlig på industriens område er samlet set alt for magert’

Fleksible arbejdstider for arbejdsgiverne – og ingen reallønssikring

For forliget går ikke i retning af forkortelse af arbejdstiden, men giver arbejdsgiverne ret til at forlænge den til 42 timer om ugen og forkorte den til 37 timer i mindre travle perioder.

. Der er ingen udsigt til reallønsfremgang – og endnu engang er lærlingene glemt, konstaterer Metal Horsens i en opregning af forligets ’grimme tidsler. De siger i deres udtalelse:

”Arbejdsgiverne har fået et af deres hedeste ønsker opfyldt, hvis overenskomsten bliver vedtaget får de mulighed for at dikterer 5 timers overarbejde om ugen i længere tid, tid som kan afspadseres når det ”passer produktionen”.

Det er et skred i den helt forkerte retning og stik mod ønskerne til OK17. Det åbner for et længere og hårdere arbejdsliv og står i skarp kontrast til ønsket om at arbejde mindre.

Lærlingene blev igen glemt eller ofret ved forhandlingsbordet. En lønstigning på 1,7 procent om året var, hvad det kunne blive til. Det er et sølle signal at sende til de unge, som står over for at skulle vælge uddannelse.

Mindstelønnen får med 2 kroner om året ikke det markante løft, som der er brug for både som signal til de overenskomstforhandlinger, som traditionelt tager varsel af industrien, og det hæver ikke barren i kampen mod social dumping. Sammenlagt over de tre år, er der tale om en stigning på 5,2 procent, kun en lille smule højere end de 4,5 procents stigning i sidste periode. Vismændene forventer en inflation på 1,8 procent næste år, så den to-krone kan hurtig være spist af inflationen.”

Se
Metal Horsens om OK17: En alt for billig omgang

Ingen gylden fremtid

I en gennemgang af de enkelte punkter i aftalen konstaterer Jan Kokborg, som er tillidsmand hos Lantmännen Unibake, at det meste af hvad der sælges som forbedringer ved aftalen, er noget, som arbejderne i industrien allerede har og allerede har betalt. Et eksempel:

”Seniorerne får ret til at tilkøbe sig op til 32 ekstra fridage om året. Ja tak, det er vel sagtens så 27 dage oven i de 5 ferie fri dage de allerede har, og som alle andre under industriens overenskomst også har. Så nu kan vi vælge at bruge vores fritvalgskonto og pensions indbetalinger til at købe os fri før vi rammer pensionsalderen. Det er jo lidt som at fodre grisen med egen hale.”

Det er ”ikke ligefrem en gylden fremtid at gå i møde som industriarbejder i Danmark”.

Se

OK17 en maveplasker

Direkte tilbageskridt

OK-2017 initiativet af tillidsfolk siger i en udtalelse fra landsmødet i København den 15. februar, at ’vi fik for lidt med OK-forliget’.

Efter at have gjort honnør for nogle beskedne fremskridt i forliget konstaterer tillidsmændene:

”På andre af forligets områder er der tale om direkte tilbageskridt. For eksempel med dikteret overarbejde, selvbetaling af seniorfridage finansieret af egne pensionspenge og en udhuling af efterlønspræmien. Hertil kommer så minimale stigninger til lærlingene og et så beskedent løft på mindstelønnen, at det er vanskeligt at få øje på den. Samtidig bugner virksomhederne ifølge Danske Revisorers opgørelse af overskud på 227 mia. kr. Den er helt gal.

Det er som at blive fodret med egne ’hale’, og så at få at vide, at man skal tørre sig om munden og sige tak.

Hertil kommer, at der mangler noget helt centralt, nemlig brugbare redskaber til at bekæmpe social dumping!

Det kan være i form af kædeansvar, højere mindsteløn, akkordafsavnstillæg. I de enkelte brancher kan formen være forskellig. Men målet er det samme: Stop social dumping”.

Trods firmaernes mia.-overskud fik vi for lidt med OK-forliget

Der må siges Nej til den foreliggende OK-aftale

Den tre-årige overenskomstaftale kommer oven på en hele stribe OK-aftaler siden den kapitalistiske krise brød ud i 2008, hvor der er udvist ekstrem tilbageholdenhed fra arbejdersiden. De har samlet set betyder forringelser og også reallønstilbagegang for hele arbejderklassen i en situation, hvor nedskærings- og fattigdomsreformer har tegnet billedet.
I dag er situationen den, at virksomhederne igen kører med store overskud, og det siges at Danmark nu er helt ude af krisen. Se man på lønningerne for direktører og virksomhedstoppen har der på intet tidspunkt, heller ikke under krisen, været tale om lønstop eller tilbagegang. De er fortsat med at boome – og forskellen mellem direktørgangen og fabriksgulvet har aldrig været større.

Metal Horsens konkluderer:

” Samlet bliver det et nej tak herfra. OK17 er de spildte muligheders overenskomst, hvis den bliver vedtaget. Den flytter ikke på den skævvridning af fordelingen mellem kapital og arbejde, som er vokset under krisen. Den ulige fordeling vil fortsætte, og der er ikke nogen gennembrud som retfærdiggør, at vi skal indgå en treårig overenskomst. Tværtimod risikerer at vi næste gang igen står over for en krise, hvor fagbevægelsen bliver bedt om at udvise tilbageholdenhed.”

Forligsaftalen bør stemmes ned ved urafstemningen.

Arbejderpartiet Kommunisterne anbefaler også at der siges Nej. Arbejderne får for lidt, arbejdsgiverne alt for meget efter næsten 10 meget magre år med minusoverenskomster.

Se

Vi fortjener bedre end den nye OK-aftale: Sig Nej ved urafstemningen!
KPnet 14. februar 2017

Følg også
Overenskomst 2017 på facebook

 

 

 

KPnet 22. februar 2017

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater