DK imod diskrimination

Mørket faldt på og sneen lagde sig tyk og fugtig over Christiansborg Slotsplads, da mange hundrede danskere, indvandrere og flygtninge torsdag den 23. februar protesterede mod folketingets sørgelige danskhedsdebat og ‘danskheds-definition’.

DK_imod_diskrimination

Demonstrationsgrundlaget:

“Den 9. februar, 2017, vedtog Folketinget en tilkendegivelse hvori der står skrevet:

‘Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 50 pct.
Det er folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark’.

Folketinget vedtog hermed, at indvandrere fra ikke-vestlige lande og selv deres efterkommere ikke kan defineres som danskere.Konsekvensen af denne beslutning er en eksklusion af vores danske medborgere, en opdeling i os og dem, og en frarøvelse af den individuelle nationalfølelse.

Gang på gang har vi hørt politikerne diskutere og karakterisere danskheden, men nok må være nok!
Danskhed kan ikke defineres, og den skal ikke defineres!”

danmark_imod_diskrimination_3

Folketingets ’tilkendegivelse’ og selve debatten har skabt bred utryghed og samtidig sat sindene i kog. Rørte vande, som nazistiske og racistiske kræfter fisker i.

At forsøge at ekskludere store grupper indvandrere  og flygtninge, indbefattet børn og unge, som er opvokset og lever deres liv i Danmark fra det sociale fællesskab, er negativt og ildevarslende. Ikke mindst når det bliver officiel politik og ideologi.

Ikke mindre klamt er det, når EU-politikere prøver at fremstille Den Europæiske Union som ‘solidarisk’ og anti-racistisk.

Solidariteten kommer nedefra – fra arbejderklassen – fra enheden mellem danske og udenlandske arbejdere, uanset oprindelsesland og nationalitet.

danmark_imod_diskrimination_5
Se mere på facebooksiden

 

KPnet 23. februar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater