Odense Kommune: Lægger op til brutal fyring af flexjobbere og seniorjobbere

Beskæftigelses og Socialudvalget i Odense Kommune indstillede i denne uge, at lukke kommunens beskæftigelsesprojekter og dermed gøre 300 mennesker arbejdsløse. På samme tid fjerner kommunen en række serviceydelser til pensionister, som der ikke er plan for at erstatte med nye ordninger. Retningen er klar: De arbejdsløse skal i stedet i jobpraktik i private virksomheder og flexjobberne vil stå uden arbejde.

PensionistserviceFlexjobbere i arbejde i Odense Kommune – snart fortid hvis det står til kommunen

Lukningerne er en kold og kontant afskrivning af sociale hensyn og vil give kommunen en besparelse på 48,4 millioner årligt. Pengene skal i stedet bruges på “jobrettede samtaler med de ledige samt en mere fokuseret virksomhedsrettet indsats”.

Det drejer sig om beskæftigelsesprojekterne Bygningsservice, Pensionistservice og Flådestyring, der vedligeholder kommunens biler. Projekterne ansætter både lønnede flexjobbere og beskæftiger unge arbejdsløse i praktik. Der lægges op til at ordningen blot droppes uden at noget andet er sat i stedet. 165 i fleksjob og 13 i seniorjob bliver fyret og står uden udsigt til andet arbejde.

Flexjobberne er både folk der har været på arbejdsmarkedet, men nu er nedslidte, mens andre er sårbare mennesker, der ikke har kunnet klare et ‘normalt’ job. I et åbent brev til borgmesteren skriver to af de ansatte flexjobbere, Mette Jeffertson og April Allard, blandt andet:

– Mange af vores fleksjobbere hører til de svageste borgere i kommunen. For flere af dem er det første gang, de har haft mulighed for at være på arbejdsmarked og derfor nu kan forsørge sig selv. De vil derfor miste en væsentlig del af deres livskvalitet og selvværd, hvis de fyres, og mange vil få brug for hjælp fra sundhedsvæsnet i form af psykologer og lægehjælp.

– De fleste af os har brug for stabilitet i vores hverdag. Skal vi igen leve i uvished over vores arbejdssituation, vil mange af os fremover ikke være i stand til at passe et job. (Fyns.dk)

Og som en anden af flexjobberne sagde det i et TV-indslag:

”Vi kan det hele, bare ikke så mange timer om dagen”.

Man nedlægger og fyrer uden nogen form for konkrete planer. Kommunen mener selv den er god til at finde flexjobs i private virksomheder, men slår fast at man ikke giver nogen form for jobgaranti eller plan at tilbyde de fyrede.

”Vi yder ikke nogen som helst garanti”, udtaler Steen Møller, beskæftigelses- og socialrådmand til TVFyn.

Beslutningen skal formelt godkendes på et byrådsmøde den 22. februar, og forhåbentligt vil fyringerne blive mødt af protester inden da.

Flexjob bygger på princippet om at mennesker der på grund af sygdom eller andre årsager ikke er i stand til at klare en fuld arbejdsdag alligevel kan være på arbejdsmarkedet og modtage en løn. En ordning der blev forringet gennem flexjobreformen i 2012, der blev indført af SRSF-regeringen sammen med en række andre ‘reformer’.

 

Læs også

Kommuner vil leje fleksjobbere ud til virksomheder
KPnet 27. juni 2013

Generalangreb på overførselsindkomster
Af Henrik Herløv Lund
KPnet 23. februar 2013

 

KPnet 27. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater