Salget af DONG – skoleeksemplet på udsalg af offentlig ejendom: Hvor dybt vil rigsrevisorerne grave?

Den nuværende VLAK-regering har som sit mål at fortsætte udsalget af de fælles offentlige værdier til private. Den tidligere SRSF-regerings salg af dele af DONG skærer konsekvenserne af en sådan politik ud i pap: Milliardgaver til multinationale virksomheder gennemført gennem bedrageri, mørklægning og bestikkelse. Rigsrevisionen er i gang med at undersøge salget, men hvor dybt vil de grave?

dong-salg-christiansborg_slotsplads_29_januar_2014_mette-kramer-kristensen-copyDemonstration mod salg af DONG januar 2014: Foto Mette Kramer Kristensen

Den nye undersøgelse blev besluttet i september på baggrund af ny dokumentation
Det drejer sig om materiale, der sandsynliggør, at en kommende kæmpegevinst på havvindmøller var kendt af af Goldman Sachs inden salget, selvom den blev holdt helt udenfor værdifastsættelsen – som de selv var med til at foretage. Statsrevisorerne besluttede 14. september, at anmode Rigsrevisionen om en undersøgelse af DONG Energy A/S.

Et notat fra undersøgelsen forventes omkring nytår. Herefter skal det afgøres om undersøgelsen skal fortsætte og grave dybere. Statsrevisorernes egen formand, SF’eren Peder Larsen skød selv umiddelbart efter offentliggørelsen af beslutningen undersøgelsens muligheder ned. Han sagde bl.a.:

”.. hvis du spørger mig, så tror jeg personligt ikke, at der kommer noget nyt frem. Det er en mindre undersøgelse, som skal munde ud i et notat”. Og:

“Jeg har det lidt sådan: hvorfor spilde krudt på noget, som sandsynligvis ikke fører til noget? Jeg har meget svært ved at se, at man kommer til en entydig konklusion om, at Dong blev solgt for billigt”. (Altinget)

Men hele sagen trænger i den grad til en reel og dybtgående undersøgelse. Der kan nævnes punkter, baggrund og forløb som:

-Privatisering har været planlagt og forberedt i en årrække

-DONG planlægger i 2012 et stort vindmølleprojekt med forventede kæmpeindtægter fra bl..a Storbritannien (50 mia. kr. frem imod 2020).

-Den ansvarlige direktør for projektet bliver fyret

-Alt bliver herefter tavst omkring projektet

-DONG fremsætter påstanden, at DONG er i akut pengenød. Intet tyder på at det var tilfældet.

-Regeringen SRSF lægger an til salg af dele af DONG, “DONG er nødlidende” og trænger til akut kapitaltilførsel er deres argumentation. Dette var efter alt at dømme ikke rigtigt, og samtidig afvises enhver anden mulighed for tilførsler.

-Prisen fastsættes af DONG’s bestyrelse i samarbejde med Goldman Sachs og Den Danske Bank – meget lavt. Havmølleprojektet er holdt helt udenfor værdiansættelsen. Men projektet var i detaljer kendt af Goldman Sachs og ingen uvildige instanser deltog i prisfastsættelsen. Hele selskabet blev i 2013 værdisat til 31,5 mia. kr.

-Aktier sælges senere til både Goldman Sachs og til Den Danske Bank.

-DONGs nye direktører betales med særlige muligheder for personligt at købe aktier.

-DONG udbydes ikke frit til højest betalende, kun til en lukket kreds

-Stort set alt er mørkelagt for offentligheden. I den allermest centrale periode omkring salget stopper al arkivering.

-Januar 2014 var dele af DONG solgt, og i 2016, 2 år efter salget børsnoteres DONG til minimum 50 milliarder over den værdi der dengang blev fastsat.

-Efterfølgende fik daværende finansminister Bjarne Corydon, der havde stået som hovedansvarlig for salget en toppost hos konsulentfirmaet McKinsey, et firma som også den nuværende regering benytter sig af, når de skal rådgives omkring privatiseringspolitikken. Her vil Bjarne Corydon ‘trække på sine erfaringer fra sin ministertid’.

Salget af DONG er et skoleeksempel på at privatisering ikke sker for at forbedre, effektivisere eller give lavere priser for brugerne. Det sker som gaver til private investorer. For at gennemføre salget af DONG benyttede de ansvarlige politikere sig af falske fremstillinger af virkeligheden, hemmeligholdelse, bestikkelse gennem insiderhandel og manipulation. De bør stilles til ansvar, på lige fod med de nuværende politikere, der planlægger nye gaver til kapitalen.

Journalisterne Anders-Peter Mathiasen og Erik Valeur har forfulgt sagen og fremlægger en række grundlæggende pointer i en kronik i Politiken d. 30. december

Det gyldne projekt, der blæste i vinden

Se også
Regeringen og Dong Energy: Strategisk alliance med amerikansk finanskapital
KPnet 20. april 2015

Danmark på udsalg – Stop salget af DONG Energy !
KPnet 10. januar 2014

Stop salget af DONG – demonstrationer i København og Århus 29/1 2014
KPnetTV

 

 

 

 

KPnet 30. december 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater