Politisk klassedom: Norges højesteret følger EU og dømmer havnearbejdernes blokade ulovlig

Der er faldet dom i den norske højesteret, der kender havnearbejdernes tarif-aftaler og deres blokade mod det danske firma Holship på havnen i Drammen ulovlige. Dommen fastslår, at Norges aftale med EU, EØS-aftalen har forrang for de arbejderrettigheder der er nedfældet i FN’s ILO-konvention som er indskrevet i grundloven. LO-ledelsen afviser at dette er et problem.

solidarity-with-the-dockersFoto: Jan-Erik Østlie

De norske havnearbejdere har ført kamp mod Holship siden 2013 og krævet at man fulgte overenskomsten. Da dette ikke skete iværksatte havnearbejderne og deres fagforening en boykot. Blokaden er kendt lovlig af flere retsinstanser og er herefter anket af Holship. Højesteret er blevet ‘rådgivet’ af EFTA-domstolen, som i april 2016 erklærede at boykotten var i strid med EØS-aftalen og derfor ulovlig. Den 16. december faldt dommen i Højesteret – en arbejderfjendsk dom der fastslår EU-reglernes forrang over norsk lov.

Jan Steinholt skriver på norske Revolusjons netside:

”Havnearbejderne er selvsagt skuffede, men dommen er ikke særligt overraskende. Som vi tidligere har skrevet er det politiske hensyn som styrer juraen. Dette er en politisk klassedom mod brugen af blokade som et anerkendt fagligt kampmiddel. Det er en dom som tilsidesætter ILO-konventionen om fortrinsretten for organiserede havnearbejdere. Det er en dom som leverer et knusende nederlag mod det som ofte går under navnet ”den norske model”. Med andre ord snakker vi slet ikke kun om jura, hvad der bliver tydeliggjort ved at rettens dommere var splittede i deres vurdering. Samtidigt er det hævet over enhver tvivl at EØS-aftalen sammen med EU-retten leverer al den juridiske (og politiske) ammunition som den borgerlige statsmagts højeste retsinstans har behov for.”

Norsk Transportarbejderforbund vender sig imod EØS-aftalen og kræver den opsagt, mens norsk LO afviser, at EU er problemet.

”Vi kan ikke længere leve under dette EØS-åg”, udtaler Lars Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Dommen er en arbejdsgiverdom med formålet at forringe løn- og arbejdsforhold og knække de fagforeninger der har tilkæmpet sig rettigheder, der sikrer mod social dumping gennem underbydning af indgåede aftaler.

Arbejdsgivernes redskab er EU, der gennem EØS-aftalen og højesterets dom nu er fastslået som den højeste retsinstans i Norge i faglige spørgsmål.

Jan Steinholt afslutter sin artikel således:

”Dommen i Højesteret vil få store følgevirkninger… (der) kommer til at mærkes langt udenfor havnearbejdernes rækker. Dommen vil fremtvinge nytænkning på grundplan i fagbevægelsen om kampformer, om organisering og om hvor længe arbejdsfolk skal godtage at bøje sig for det borgerlige retsapparat”.

Læs hele artiklen fra Revolusjon

LO-ledelsen prøver å sukre EØS-dommen fra Høyesterett

Læs også

Nye angreb på de norske havnearbejdere: EFTA-domstol, EØS og EU maner til klassekamp mod dem!
KPnet 20. april 2016

International solidaritet med de kæmpende norske havnearbejdere
KPnet 3. december 2015

CIPOML: Støt de norske havnearbejdere!
KPnet 22. juni 2015

 

 

KPnet 20. december 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne