CIPOML: Solidaritet med Brasiliens arbejdere og unge som kæmper for at forsvare deres rettigheder, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed

logo_mundo-cipomlCIPOMLs 22. verdensmøde, afholdt i Danmark, udtrykker sin fulde solidaritet med Brasiliens arbejdere og ungdom. Deres voksende protest tilkendegiver en klar afvisning af de parlamentariske tiltag, som den mest reaktionære nationalforsamling i Brasiliens historie gennemtvinger lige nu.

Det er en nationalforsamling der kun varetager arbejdsgiverforeningen ’São Paolo industrisammenslutning’ og den oligarkiske finanskapitals elendige interesser. Det var dem, der stod bag rigsretssagen mod Dilma med det klare formål at vælte byrden fra den nuværende økonomiske krise over på arbejderklassens skuldre – en krise der får kapitalismens døende økonomiske system til at forvitre.

At det er dette, som er målet, er fuldstændig åbenlyst med de tiltag, regeringen har gennemført i de fem måneder, den har eksisteret. Det er en regering, der ikke alene er illegitim, antinational og korrupt, men også udviser klare fascistiske tendenser.

Michel Temer-regeringen har allerede opsagt eksklusivaftalen med Petrobras om at søge efter råolie i i dybhavet. Den er i gang med at gennemføre censur i undervisningen med den såkaldte ’partiløse skole’ (Escola sem Partido) i hele grundskolen og på gymnasieniveau, som ikke længere vil være gratis og obligatorisk, samt på universiteterne.

Derudover har kongressens deputeretkammer den 11. oktober vedtaget en tilføjelse til forfatningen som fjerner den brasilianske regerings forpligtelse til øge statsbudgettet inden for sundhed, uddannelse og sociale ydelser i de næste 20 år. De betyder at der ikke vil være lønstigninger til lærere eller læger, eller ansættelser af en række andre offentligt ansatte.

Det har til formål at underminere den offentlige sektor og retfærdiggøre privatisering af disse basale serviceydelser. De mange penge vil i stedet gå til bankerne gennem den perverse mekanisme. at staten skal betale af på den offentlige gæld, som allerede er astronomisk høj – nemlig 3 billioner 936 milliarder 680 millioner 962 tusind og 32 brasilianske real.

Konsekvensen vil blive en fuldstændig social katastrofe med mere end 12 millioner arbejdsløse, et tal der stiger dagligt, og med 800 skoler der er besatte af utilfredse elever, Derfor har de centrale fagforbund og de to sociale bevægelser ’Folkets Brasilien’ og ’Folket uden frygt’ indkaldt til generalstrejke den 11. november.

Vi ønsker de brasilianske folk stor succes med disse aktioner. Kun gennem mobilisering og organisering kan det brasilianske folk, der har en stærk kamptradition, få held med at styrte Temer-regeringen, forhindre denne tragedie, og på den måde bane vejen for at oprette folkemagt og socialisme – det eneste system, der for alvor kan sætte en stopper for den udbytning og undertrykkelse, der har varet i århundreder.

Danmark Oktober 2016

Se også

Kommuniké: CIPOML har afholdt sin 22. verdenskonference
KPnet 2. november 2016

 

KPnet 7. december 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne