Profit eller ej? Lars Christian Lilleholt til klimatopmøde i Marrakesh

Den danske energiminister Lars Christian Lilleholt er i disse dage til klimatopmøde i Marrakesh, COP22. Her kører han en intens kampagne for at sælge Vestas havvindmøller som den ypperste løsning på klimaproblemerne. Men hvorfor er det danske kraftvarme system ikke med på standen? Det kunne give verden en CO2 besparelse der er mere end 53 gange så stor – og høvle 7,7 milliarder dollars af energiudgifterne.

lilholt-i-marakesh-copy
Dette fænomen bliver påvist i en tankevækkende rapport om CO’ besparende teknologier.

Det finske Sitra-institut har undersøgt 15 nordiske teknologier og deres effekt på CO2 udledningen og klimaet for Nordisk Ministerråd. Deres effekt er herefter opstillet ud fra hvor meget CO2 de ville spare, hvis de blev indført i de lande, ‘hvor vilkårene ligner de nordiske’ i en grad så de kan have gavn af dem. Det er også beregnet hvad det ville koste at indføre dem.

Samlet set ville indførslen til et tilsvarende niveau som det pågældende nordiske land der bruger teknologien betyde en besparelse på 14 gigatons CO2, en mængde der vil udgøre ca en tredjedel af det der kræves for at stigningen i verdens gennemsnitstemperatur holdes under 2 grader. Altså temmelig meget allerede ved disse niveauer af omlægning.

Det interessante og afslørende i undersøgelsen er, at de højt promoverede havvindmøller kun har en forholdsvis lille effekt på CO2 regnskabet. Besparelsen vil være 22 mio tons. Landvindmøller vil give 695 mio tons, mens overgang til brug af kraft-varmeværker vil betyde en besparelser på 1.171 mio tons CO2! Og oven i dette vil de også betyde en besparelse på varmeudgifterne på 7,7 milliarder dollars – godt 53 milliarder kr.

Selve teknologien hvor man udnytter overskudsvarmen fra elproduktionen til at producere fjernvarme vil give denne besparelse, uanset energikilde.

Hvorfor er det så ikke kraft-varme teknologien Lars Christian Lilholt promoverer på klimatopmødet? Teknologien er ifølge dagbladet Politiken helt fraværende på den fælles nordiske stand i Marakesh. Kender han den ikke?

Jo, undersøgelsens konklusioner kommer tilsyneladende ikke bag på ministeren. Politiken har spurgt ind til sagen, og ministeren svarer, at man har forsøgt at sætte kraftvarme på dagsordenen i EU, men det slog ikke rigtig an. ”Det smager lidt fossilt, fordi man traditionelt har brugt kul og naturgas som energikilde” forklarer han. (Politiken 17.11.16).

Men der er ingen nødvendig sammenhæng mellem kul eller andre fossile brændstoffer og kraftvarme. I Brønderslev har man f.eks. udviklet et anlæg der kører på solenergi

Sol til kraftvarme er dansk verdensnyhed

Problemet er sådan set at kraft-varme værkerne hører under kommunerne og kommuner opererer ikke på markedet. Der er derfor ikke noget salg i det. En klimaløsning skal kunne gøres til et privat salgsobjekt, ellers kan det være det samme.

Planen om privatisering af vand, el og varme

Men regeringen og EU har måske fundet en ‘løsning’ på dette problem. I den berygtede rapport fra McKinsey der blev bestilt af regeringen blev vand, el og varme peget ud som et givtigt område for privatisering. Angiveligt for at give forbrugerne en lavere energiregning, og en ny forsyningsstrategi blev lagt frem.

Idéerne gav dog alt for mange mindelser om udsalget af DONG. Der er ikke stemning for at overlade Danmarks forsyning af så grundlæggende ting som el, vand og varme til profitinteresser.

Regeringen stak piben lidt ind, og trak ‘de naturlige monopoler’ ud af den nye plan, der blev fremlagt som en del af 2025-planen. Den er gal nok endda.

Regeringen fremlægger forsyningsstrategi: Affaldsområdet skal privatiseres nu

Men hvis varmeforsyningen bliver privatiseret vil kraftvarme systemet ikke længere høre under kommunerne og vil kunne kapitaliseres. Så vil den danske stand på kommende klimatopmøder måske også promovere den danske teknologi for udnyttelse af overskudsvarme. Men kun hvis den bliver omskabt til et salgsobjekt, ikke fordi den sparer 53 gange mere CO2 end de højt profilerede havvindmøller.

 

 

KPnet 18. november 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne