EU vil indføre ‘innovationsprincip’: Skal fjerne ‘forsigtighedsprincippet’ i miljølovgivningen

EU-kommissionen ønsker at indføre et nyt princip der falder helt i tråd med indholdet i TTIP, CETA og TiSA. Ved al ny EU-lovgivning skal ‘forsigtighedsprincippet’ afvejes med et nyt ‘innovationsprincip’, der betyder fuld frihed for miljøfarlige produkter.

peoples_of_europe_rise_up_2-copy
EU’s forsigtighedsprincip går ud på, at et stof der er potentielt farligt kan reguleres uden at man skal vente på videnskabelige beviser, men kan forbyde eller begrænse det umiddelbart, hvis man formoder at det kan være sundhedsskadeligt.

Dette betyder på ingen måde, at giftige og skadelige stoffer er reguleret tilstrækkeligt i EU – RoundUp er et nærliggende eksempel – men en forkastelse af forsigtighedsprincippet vil betyde en endnu højere grad af liberalisme på området. Skal et stofs skadelighed først være fuldt videnskabeligt bevist før det reguleres er rammerne meget vide og tidshorisonterne meget lange. Dette princip fungerer i USA, og at få det overført til EU-landene er en vigtig del af USA’s mål med TTIP.

Alle nye love skal efter forslaget vurderes efter det nye princip inden de fremsættes.

EU-kommissionen vil åbne op for ‘frihed og kreativitet’ for firmaer i EU. Dvs gøre produktionen mere fri af begrænsninger der beskytter sundhed, miljø, natur osv. så en bølge af innovation kan kaste nye giftige varer på markedet.

Lobbyisterne i ”BusinessEurope” og ”the European Round Table of Industrialists” lagde idéen frem på et møde i januar med deltagelse af højtstående EU-repræsentanter. Nu er deres forslag klargjort af EU-systemet og EU-jurister har udarbejdet et notat, der skal begrunde det nye princip juridisk, så det kan fremstå som en del af EU’s traktater.

EU-fagligt Netværk skriver om juristernes notat:

– Udgangspunktet for de juridiske overvejelse går helt til benet: Ethvert statsligt indgreb er i bund og grund en indskrænkning af friheden og skal derfor begrundes. Det er op til myndigheden at begrunde, hvorfor en regulering er nødvendig, konkluderer de.

Da EU-landene ikke har ret til at vedtage egne miljøregler vil det nye princip kunne få store konsekvenser for miljø og sundhed, der vil blive endnu ringere sikret end nu.

Forslaget er et led i hele EU-systemets bestræbelse på deregulering, hvor rene kapitalinteresser får større og større direkte politisk magt. Denne bestræbelse for monopolerne foregår både internt i EU og på det endnu større transnationale og globale plan, ikke mindst gennem forsøget på at gennemføre handels- og investeringsaftalerne TTIP, CETA og TiSA. Aftaler der er mødt med så stor folkelig modstand, at deres gennemførelse reelt er truet. At stoppe dem vil være en kæmpe sejr.

Kilde:

Torpedo mod regulering
EU-fagligt Netværk 24. oktober 2016

Læs også

EU-plan for ‘Bedre regulering’: Endnu et skridt mod monopolernes diktaturstat
KPnet 16. juli 2015

 

 

KPnet 25. oktober 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater