FOA: Stormøde for 1.900 tillidsvalgte for at bekæmpe velfærdsforringelser

1.900 FOA-tillidsfolk fra hele landet samles torsdag i Odense for at protestere mod forringelserne i velfærden og i arbejdsmiljøet. Samtidig er regeringen ved at presse nye fyringer på sundhedsområdet igennem for at give skattelettelser, siger FOA
 flere_haender_FOA

En bitter cocktail af ringere offentlig service og større arbejdspres for de ansatte er baggrunden for stormødet i Odense.

De kommunale udgifter til børn og ældre skrumper fortsat, viser tal fra Indenrigsministeriet. Resultaterne heraf er stigende arbejdspres i takt med, at varme hænder skæres væk. Og et rekordstort antal medarbejdere bliver syge af stress.

– Stress er ved bliver en folkesygdom for offentligt ansatte og for FOA-medlemmer. Vi er nødt til at råbe op, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Han henviser til, at andelen af FOAs medlemmer, der føler sig stressede, er mere end fordoblet de seneste fem år. Fra 9 procent i 2010 til 19 procent i 2015. Samtidig oplevede 72 procent af medlemmerne sidste år, at deres arbejdsmængde var blevet større inden for det seneste år.

FOA-beregninger på baggrund af Indenrigsministeriets opgørelse af serviceudgifterne viser, at de gennemsnitlige kommunale udgifter til ældre over 65 år faldet er med 16 procent på fem år. Fra 49.049 kroner pr. ældre i 2010 til 41.187 kroner i 2015. I samme periode er udgifterne til børn mellem 0-10 år faldet med 8 procent.

De 1.900 tillidsvalgte til stormødet i Odense Congress Center skal udvikle initiativer, så fagbevægelsen mere målrettet træder op mod udviklingen. Blandt andet ved at gøre offentligheden langt mere opmærksom på de konsekvenser, det større arbejdspres har for tryghed, sikkerhed, det fysiske og psykiske velbefindende – og hvad det betyder for den service, borgerne får.

Eksempelvis brugte Lemvig Kommune i 2015 35 procent færre kroner på ældre over 65 år sammenlignet med 2010, i Odense og Frederiksberg kommuner var faldet på 21 procent, mens udgifterne på ældre i Brøndby Kommune voksede med 2 procent.

Regeringen vil skære på sundhed

Samtidig foregår netop nu benhårde forhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner. Udfaldet bliver afgørende for, hvilken hjælp danskerne vil opleve, når de i de kommende år møder sundhedssystemet.

-Regeringens planer vil uden tvivl betyde, at vi endnu en gang skal opleve massive nedskæringer på personalet i sundhedssystemet. Det sker, mens behovet faktisk vokser, fordi der kommer flere plejekrævende ældre, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Ifølge et notat fra Danske Regioner, som Jyllands-Posten omtalte mandag, lægger regeringen op til, at regionerne skal finde i alt 8,4 milliarder kroner i effektiviseringer frem mod 2020.

Ifølge centrale kilder er papiret nu tæt på at blive virkelighed. Det vil ifølge regionerne selv betyde massefyringer i en tid, hvor der kommer flere og flere behandlingskrævende ældre.

I marts slog en undersøgelse ellers fast, at danskerne ser underbemanding som det største problem på landets sygehuse.

Ud af 1.004 danskere, som Epinion spurgte, svarede 58 procent, at den største udfordring på sygehusene i dag er for lidt personale. 41 procent pegede på, at ”nok personale” på sygehusene er det, der skal prioriteres højst.

Dennis Kristensen mener, at regeringen er i færd med at løbe fra de dyre løfter.

– Valgkampen handlede om flere midler til sundhedsvæsenet, men nu skal der skrabes penge ind, som regeringen kan give vennerne som skattelettelser til efteråret. Det er grimt at se på, siger Dennis Kristensen.

Se også

Tusinder på gaden for velfærd til alle – mens regeringen brænder den af på kampfly og krig
KPnet 12. maj 2016

KPnet 8. juni 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne