Tribunalforeningen: ‘En historisk udredning af Danmarks krige er langt fra nok’

“Tribunalforeningen til undersøgelse af  Danmarks krige i Irak og Afghanistan”.
Pressemeddelelse – den 26. maj 2016

tribunalforeningen_logo

Venstre-regeringen har igen blokeret for en bred udredning af dansk krigsindsats. I stedet trækkes tiden ud med en historisk undersøgelse, hvor de politiske og juridiske aspekter ikke indgår.

Men Danmark har fortsat et tvingende behov for en tilbundsgående, uvildig og saglig undersøgelse af den aktivistiske udenrigspolitik, fastslår Jørgen Witte fra “Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan”.

Bag Tribunalforeningen står en kreds af borgere, der på privat initiativ vil genstarte Irak- og Afghanistankommissionens undersøgelser.

– Selv om den nu aftalte udredning lanceres som en historisk undersøgelse af krigene, bliver den langt fra udtømmende. Udredningen skal udelukkende se på sagsgangen forud for de politiske beslutninger, der førte til dansk krigsdeltagelse. En egentlig vurdering af for
eksempel de skiftende målsætninger undervejs er bevidst udeladt.

– Værre er det imidlertid, at historikerne ikke skal søge svar på de eventuelt ansvarspådragende juridiske og folkeretslige spørgsmål, som den nu nedlagte Irak- og Afghanistankommission ville have besvaret. Nu bliver det ikke undersøgt, om der kan placeres et ansvar og eventuelt hvor.

– Hele spørgsmålet om den danske fangebehandling kommer ikke med i forskernes søgelys, selv om mediernes aktuelle belastende afsløringer viser nødvendigheden af, at også dette emne belyses i sammenhæng.

– Historikerne får ikke mandat til at afhøre politikere og embedsmænd som vidner, og skal afstemme deres offentliggørelser med de respektive myndigheder. Deres uvildighed bliver på den måde sat på spil.

– Vi har brug for en undersøgelse, der både er historisk, politisk og juridisk. Den danske befolkning har krav på at få alle oplysninger lagt åbent frem, også for pressen, så der ikke længere kan være tvivl om at sandheden er kommet frem, siger Jørgen Witte, bestyrelsesmedlem i Tribunalforeningen.

“Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og  Afghanistan” arbejder på at skabe interesse og midler til at etablere et  uvildigt tribunal, der skal fokusere på de juridiske og folkeretslige  spørgsmål, som Irak- og Afghanistankommissionen blev afbrudt i at finde svar på.

Læs mere om Tribunalforeningen på Facebook samt på Iraktribunal.dk

Se også

Sandheden om Danmarks krige skal frem 
Af Jørgen Witte, KPnet 1. maj 2016

Kontakt og yderligere information:
Jørgen Witte – joergenwitte@gmail.com – 2943 7907
Carsten Andersen – carsten@fred.dk – 2238 5234

KPnet 27. maj 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne