Politisk økonomi: Minusvækst og minusrente

Danmark er alligevel ikke inde i et økonomisk opsving. Nationalbanken udsætter det endnu engang og nedjusterer skønnet for væksten i bruttonationalproduktet for i år. Krisen kradser også i EU og i den globale økonomi – og det gør det svært at eksportere sig ud af den. Et tidligere uhørt skridt som negative indskudsrenter tages i anvendelse af stadig flere nationalbanker. Hvad betyder det?

Danmarks_Nationalbank

Er Danmark ude af den økonomiske krise? Det har været et mantra for både den første og anden Løkke-regering og for Thorning-regeringen, at deres økonomiske politik – herunder nedskæringsreformerne – alle er gået ud på at skabe vækst og jobs.

De har også bedyret, at Danmark fra 2015 har været ude af den langvarige krise, som for alvor satte ind i 2008.

Der har derfor været store forventninger til, at væksten øgedes i 2015 og igen i 2016. I al fald henimod det mål på 2 pct., som økonomer regner med skal til for at der ikke er tale om en reel produktionsnedgang – og som også er tallet for den ønskede inflation.

Men de to sidste kvartaler i 2015 bød på regulær tilbagegang i det danske BNP på minus 02 pct. (-0,5 pct. i tredje. kvartal, + 0,3 i fjerde). Det vil sige en økonomi i recession!

Det har fået Nationalbanken til at nedjustere de optimistiske tal for den forventede vækst af BNP i 2016 med 0,5 pct. til det stadig optimistiske 1,3 pct.

Den danske nationalbank har i et stykke tid haft en negativ rente på indskud. Det koster altså bankerne penge at have penge stående i Nationalbanken. Det er et tiltag, der sigter på at stimulere udlån og dermed forventet vækst – og det har tidligere i den kapitalistiske økonomi været regnet for et helt uhørt skridt.

Flere og flere nationalbanker har imidlertid taget det i anvendelse – selvom den amerikanske tøver.

Som det norske marxistisk-leninistiske tidsskrift Revolution skriver i en glimrende analyse af den negative rente og hvad den betyder:

“Det begyndte med Den europæiske centralbank ECB. Siden har centralbankerne i Japan, Sverige, Danmark og  Schweiz alle gjort «det umulige»: Renten er under nul.

Dette er et oplagt desperat tiltag i en kapitalistisk økonomi som lever på kunstigt åndedræt.”

Læs hele analysen hos Revolusjon (no)

Men renten kan da ikke være mindre end nul? Jo, det kan den

Se også en borgerlig økonomisk udlægning af de negative renter hos The Telegraph (eng)

How Sweden’s negative interest rates experiment has turned economics on its head

Se også

Aktiekrakket i Kina er et forvarsel om en ny og endnu værre verdenskrise
KPnet 25. august 2015

KPnet 17. marts 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne