Solidaritet med de tiltalte for menneskesmugling

I de to første måneder af 2016, hvor dansk politi har kontrolleret grænserne, er 110 mennesker blevet anklaget for ‘menneskesmugling’. Det drejer sig om personer, der uden personlig vinding har hjulpet nødstedte flygtninge. Straffen kan være fængsel og/eller bøde.

Nu er der taget initiativ til at organisere solidariteten med medmenneskesmuglerne og protesten mod de absurde strafforanstaltninger og lovmisbruget. medmenneskesmuglerne

  
På facebooksíden hedder det:

I september 2015 skete der et lille mirakel på Lolland. Almindelige mennesker tilsidesatte den danske lovgivning, fordi det stod klart at loven ikke var til menneskers bedste. Der ankom en hel masse flygtninge til Rødbyhavn, og de havde brug for hjælp. Mange ville til Sverige og søge asyl der. Almindelige danskere tog affære og hjalp familier og enlige med at komme derhen hvor de ønskede. Men det var ulovligt.

 

Kun et kynisk system retsforfølger dem, der hjælper mennesker i nød.

Lad os vise, at det ikke er strafbart at hjælpe medmennesker på flugt fra krig. Vi er mange der mener, at dem, der er tiltalte for menneskesmugling, handlede i medmenneskelighed.

Lad os vise, at anstændighed og pligtfølelse fortsat eksisterer i Danmark.

Lad os vise de politikere, der ikke formåede at udvise lederskab, at civilsamfundet viste mod og trådte til hvor politikerne svigtede. At civilsamfundet tog stilling og erkendte at flygtninge, der har brug for hjælp, skal hjælpes. At det ikke er ulovligt at hjælpe folk på flugt. Det er en medmenneskelig pligt.

Lad os vise de politifolk, som lod flygtningene blive hjulpet, at de ingen fejl begik.
Lad os fortælle dommerne, hvad det eneste anstændige er at gøre: Straf ikke medmenneskesmuglerne.

Lad os vise medmenneskesmuglerne, at de ikke står alene. Lad os møde op foran retten i København og vise at civilsamfundet frikender dem for alle anklager.

Baggrund:

I efteråret 2015 skete der noget stort i Danmark. Den ene flygtningestrøm efter den anden.
Folk sultede og humanismen sejrede. Danskerne var villige til at efterlade alt og kører i menneskets navn til Rødby, Maribo og andre byer hvor flygtninge vandrede i håb om en mere tryg og sikker fremtid.
Men det er ulovligt i Danmark at hjælpe trætte børn og gamle syge mennesker på flugt.

Det stod klart for de fleste danskere, at det var loven, der tog fejl – ikke dem, der udviste medmenneskelighed og hjalp flygtninge i nød. Når loven viser sig at være uhensigtsmæssig for de mennesker, den omhandler, skal den lov ændres.

Man udråbte de hjælpende danskere til “menneskesmuglere”. Der har allerede været enkelte retssager med mindre bødestraffe og flere skal for retten i denne uge. Vi vil vise vores solidaritet med de anklagede. Vi viser dem, at det er loven, ikke dem, der tager fejl.

Det står klart, at loven ikke bestod i mødet med virkeligheden. Politiet lovede frit lejde til alle medmenneskesmuglere, fordi det var klart at det, vi stod med, var et civilsamfund der kom nødstedte medmennesker til undsætning. Derfor opfordrer vi til, at loven ændres, så den passer med virkeligheden. Vi opfordrer til at de tiltalte ikke straffes. Vi møder op og viser, at vi står sammen med de anklagede mod en forældet, umenneskelig lov.

Medmenneskesmuglerne har fået ekstra fokus efter Lisbeth Zornig Andersen og hendes mand også er blevet tiltalt for menneskesmugling og vedkender sig deres medmenneskelige handling.  De skal for retten Fredag d. 11 marts kl 9.30 i Nykøbing.

Se

 

Se også facebook

Medmenneskesmuglerne

 

KPnet 9. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater