Ja til velfærd – Nej til fattigdom: Demonstration ved KL i København 9. marts kl. 16.45

Arbejdsgiverregeringen og et folketingsflertal er ved at vedtage et asocialt kontanthjælpsloft med en 225 ugers regel, som vil drive tusinder ud i fattigdom. Der protesteres i den kommende tid mod denne lov og mod den brutale nedskæringspolitik, regeringen og folketinget er ved at gennemføre.

Netværket Bekæmp Fattigdom NU opfordrer til deltagelse i demonstrationen den 9. marts kl. 17 ved Kommunernes Landsforening i København

Demo_9_marts_2016_KL

Af Bekæmp Fattigdom NU

Bekæmp Fattigdom støtter op om Velfærdsalliance-DK

Demonstration 9. marts kl 17-18.15 ved KL

WEIDEKAMPSGADE 10, 2300

Bekæmp Fattigdom NU blok mødes 16.45 overfor KL og deltager sammen med Velfærdsalliance-DK fra kl 17

Bekæmp Fattigdom NU bakker op om velfærdsalliance-DK’s protest mod det såkaldte omprioriteringsbidrag, der vil stjæle penge fra kommunerne for at betale skattelettelser til dem, der i forvejen har så rigeligt.

At forringe vilkårene for kommunerne og de offentligt ansatte, vil helt sikkert ramme de udsatte og fattige.

Det vil skabe dårligere sagsbehandling, dårligere mulighed for de offentligt ansatte for at gøre deres arbejde forsvarligt og helt generelt dårligere velfærd.

Det vil skabe ringere forudsætninger i børneinstitutioner, skoler og forvaltninger for at støtte børn fra de udsatte familier. Det vil afstedkomme en ringere og mindre værdig behandling af ældre, børn, flygtninge, handicappede, psykisk udviklingshæmmede, misbrugere m.m

I det hele taget er omprioriteringsbidraget med til at forstærke den skæve, fattigdomsgørende og ulighedsskabende kurs i Danmark.

Derfor bakker vi op om Velfærdsalliance-DK, når de siger:
“Nej til milliardbesparelser” og “Nej til omprioriteringstyveri”

I Bekæmp Fattigdom NU siger vi: “Ja til velfærd, Ja til tryghed” Og “Nej til fattigdom, Nej til ulighed”

Gå med Bekæmp Fattigdom NU til demonstration den 9. marts sammen med Velfærdsalliance-DK

Se mere her

Bekæmp Fattigdom NU‎: Demonstration: Ja til velfærd – Nej til Fattigdom

Demonstration 10. marts kl. 18 – 9.15:  Ja til tryghed – Nej til milliardbesparelser

Aalborg Kongres 6 Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg, Denmark

Se også

Åbent brev til Lizette Risgaard, formand for LO: Vedr. kontanthjælpsloft og 225 timers-regel
KPnet 5. marts 2015

Protest mod kontanthjælpsloftet – 15. marts Christiansborg Slotsplads
KPnet 2. marts 2015

Værdigt liv til alle! Velfærd til alle!
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, 30. januar 2016

 

KPnet 5. marts 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater