Protest mod kontanthjælpsloftet – 15. marts Christiansborg Slotsplads

 

LO_kongres_slidaritet_eller_frit_fald-622x420

Den 15. Marts 2. behandles bl.a kontanthjælpsloft, 225 timers-regel og integrationslov. Forslagene vil først og fremmest skabe mere fattigdom for mennesker på kontanthjælp og de vil lægge et pres på alle for at arbejde til lavere løn, på korttids jobs og usikre vilkår.

“Det skal kunne betale sig at arbejde” er regeringens påskud for at give de dårligst stillede en fattigere og mere usikker tilværelse – men økonomisk tvang har aldrig skabt arbejdspladser.

Bekæmp Fattigdom NU indkalder til happening 
15. marts kl. 12 på Christiansborg Slotsplads.

De skriver:

Regeringen rammer de allermest udsatte ekstremt hårdt, og mange organisationer, boligforeninger og enkeltpersoner har tilkendegivet, at dette vil medføre, at nogle må gå fra hus og hjem. Og det vil i det hele taget medføre fattigdom, nød og mere elendighed. Ikke mindst rammes børn meget hårdt. SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har netop udgivet en rapport om dette.

I Bekæmp fattigdom NU godtager vi ikke præmissen om, at det øger incitamentet til at søge job, når man er fattig. Tværtimod gør det livet meget sværere, og ressourcer til at søge arbejde mindskes.

Derudover er der mange syge, der ikke pludselig bliver raske, fordi politikerne gør dem fattige. Ligeledes rammes også handicappede meget hårdt på deres økonomi.

Flygtninge bliver heller ikke integreret eller jobparate af at blive meget fattige og af ikke at have råd til en bolig.

Så mød op på Christiansborg Slotsplads kl 12.00 den 15. Marts

Mød op til happening hvor vi med flyttekasser, tomme gryder og affaldssække over hovedet illustrerer, hvilke konsekvenser kontanthjælpsloftet har for folk – at man risikerer at måtte gå fra hus og hjem, at der ikke er nok penge til mad, og at man bliver behandlet som menneskeligt affald.

Vi sørger for nogle af de praktiske ting, men vil gerne bede jer medbringe en gryde med låg eller grydeske (der kan tåle at blive banket på) og/eller en flytte-/papkasse – såfremt I har mulighed for det

Der vil være rig mulighed for at få luft for sin frustration!

#BekæmpFattigdomNU

Se opslag på facebook fra Bekæmp fattigdom NU

Dorte Grenaa: 225 timers reglen er ren straf
KPnet 20. februar 2016

Asocialt kontanthjælpsloft rammer enlige med børn med kirurgisk præcision
KPnet 9. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater