Åbent brev til Lizette Risgaard, formand for LO: Vedr. kontanthjælpsloft og 225 timers-regel

Af Bekæmp fattigdom NU

Fagbevægelsen har ikke forsvaret arbejdsløse, syge  og udstødte fra arbejdsmarkeder, hvis vilkår er blevet stadig ringere, og som er et særligt mål for Løkkes arbejdsgiverregerings angreb. Lige nu skal et dybt asocialt kontanthjælpsloft med en umulig 225-timers optjeningsregel vedtages af folketinget.

I et åbent brev til LOs formand Lizette Risgaard opfordrer græsrodsorganisationen Bekæmp fatttigdom NU fagbevægelsen til at ´gå til kamp mod disse konkrete angreb og blandt andet tage dem med ind i de pågående trepartsforhandlinger.

 

Lizette_Risgaard_LO_2015Foto: LO 2015

Åbent brev til Lizette Risgaard, formand for LO

Vi skriver til dig i et forsøg på at råbe fagbevægelsen op om de alvorlige konsekvenser, som kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen vil få for rigtig mange familier på kontanthjælp.

Mange af dem, der bliver ramt, er syge og udsatte mennesker som fx handicappede, psykisk syge, flygtninge etc.

Lejernes Landsorganisation har været ude med tal, der siger, at omkring 14.000 familier er i fare for at miste deres bolig, og at en enlig mor med et barn kan miste over 5.000 kroner hver måned, hvis kontanthjælpsloftet vedtages. Nogle børnefamilier står til at miste et beløb, der er højere end det rådighedsbeløb, de har.

De almene boligselskaber har endvidere advaret meget kraftigt om, at vedtagelsen af kontanthjælpsloftet vil betyde, at folk kan risikere at måtte gå fra hus og hjem.

Endvidere har SFI [Det nationale forskningscenter for velfærd, tidligere Socialforskningsinstituttet, red.] netop udgivet rapport, der afdækker, at de mest udsatte og fattige ikke har råd til at gå til tandlæge, købe medicin, købe frugt og grønt eller holde fødselsdag for deres børn, og mange har ikke penge til tre måltider mad om dagen.

Vi står overfor en række sociale nedskæringer, der ikke er set før i Danmark i nyere tid, og vi mener, at den lov skal af bordet.

De udsatte og de syge har efterhånden mistet alle rettigheder, og de er klemt i systemet på måde, der ikke er set før.

Vi står ved en korsvej, når det handler om at holde hånden under de udsatte. Bliver kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen vedtaget, vil vi ikke længere have en garanti for, at de udsatte har ret til en bolig. Der findes ikke boliger, der er billige nok, som de kan henvises til. Vi frygter endvidere, at deres børn kan risikere at ende i familiepleje eller døgninstitutioner.

Der har i mange år kørt en hetz på de udsatte, og vi kan ikke længere stiltiende se på, at de får forringet deres forhold igen og igen. Der må og skal være en grænse for, hvor meget man kan skære i disse menneskers ydelser og rådighedsbeløb. Vi står allerede nu i en situation, hvor de udsatte lever for mindre end det, trangsbeneficiet foreskriver, og det bliver endnu værre med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

De fattige og syge og ikke mindst deres børn har ingen stor organisation bag sig, der kan tale deres sag. Det har altid været fagbevægelsens opgave at være med til at sikre, at der er et fintmasket sikkerhedsnet i vores samfund. Vi har brug for, at fagbevægelsen går ind i den socialpolitiske debat og deltager aktivt i kampen for de udsatte og syge.

Da I lige nu sidder i trepartsforhandlinger med regeringen, ønsker vi os brændende, at I går ind i problematikken omkring kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen i forhandlingerne.

Vi har brug for en stærk fagbevægelse, der sætter en streg i sandet for, hvor ringe forhold udsatte mennesker skal leve under. Vi har brug for en dansk fagbevægelse der rejser sig og forsvarer mennesker, der er ramt af de sidste mange års reformer, som har skåret i eksistensgrundlaget for mange familier.

Vi har brug for, at fagbevægelsen tager vores henvendelse alvorligt, da tusindvis af børnefamilier i løbet af kort tid vil stå uden tag over hovedet!

Med venlig hilsen

Bekæmp Fattigdom NU
Der demonstreres og protesteres mod kontanthjælpsloftet i den kommende tid.

Den 9. marts kl. 16.45 demonstreres ved Kommunernes Landsforening i København, Weidekampsgade 10, 2300

Demonstration: Ja til velfærd – Nej til fattigdom

Den 15. marts  andenbehandles det asociale lovforslag i folketinget. Der er indkaldt til protestaktion på Slotspladsen kl 12

Protest mod kontanthjælpsloftet – 15. marts Christiansborg Slotsplads
KPnet 2. marts 2016

Facebook: Bekæmp Fattigdom NU

KPnet 5. marts 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater