Våbenhandlernes Københavns-konference: Rustning til krig

DDAC:  Danish Defence and Airospace Conference –  Hvordan kan det være at så mange af verdens største leverandører af krigsmateriel og -service stiller op til en konference i København den 10. og 11. februar 2016? Det handler om milliardindkøb af kampfly, men langt fra alene om det.

Se deltagerliste Tid til Fred/Aktiv mod krigs opfordring til protest
Dødens købmænd i Industriens Hus

Supply-Chain
Kampfly-konkurrencen kan trods størrelsen af ordren ikke være hele forklaringen på det massive fremmøde, men er dog vigtig.

Med mængden af fejl der indtil nu er afsløret i JSF-programmet, – senest at flysædernes automatiske ryk er livsfarligt for piloterne! – og de gigantiske omkostninger, programmet allerede har kostet USA 1,5 billion $ (ca. 1000 milliarder kr = langt over 100 kr pr. menneske på jorden)  er det afgørende nødvendigt for Lockheed Martin at få nogen ordrer i hus. Et dansk køb har en meget høj signalværdi.

Når man ser nærmere efter, hvad det er de danske virksomheder i branchen leverer, ses det, at deres produkter er vigtige nøgleled i krigsproduktionen.

Der er sensorer til varme-kulde-, bevægelses-, højde- og tryk målinger. Radarer af højeste kvalitet. Forfinet video-, foto- og kikkertudstyr til dag og nat, varme og kulde. Special termoudstyr til sikring af udstyr mod høje og lave temperaturer, opbevaringsudstyr der sikrer mod rystelser og eksplosioner osv. osv.

Det meste er noget der udfylder vitale funktioner i krigsmaskinerne, fly, skibe, køretøjer, droner. Men også i gennemførelsen af krigsoperationer har de danske produkter en vigtig rolle, specialiserede it-programmer til kryptering, kommunikation og til styring af krigsoperationer og logistik har i mange år været dansk ekspertise.

CenSec, medarrangør af konferencen, er en organisation finansieret af ministerier og regioner. Den arbejder med udvikling og forskning på disse områder, og en lang række virksomheder er tilknyttet som medlemmer.

Se FADs hjemmeside

Danmark en vigtig brik i USAs og NATOs strategi

I USA og NATOSs strategi for inddæmning af Rusland har Danmark en vigtig rolle i at sammenbinde NATO og ikke-NATO-lande i Norden. Det nordiske samarbejde NORDEFCO, har i år dansk formandskab. Samarbejdet er både militært og indkøbsmæssigt fex. overvejes at en løsning på hårknuden, at Elbit igen ser ud til at vinde artilleri-udbuddet, kan være i stedet at købe artilleri sammen med Norge.

Særligt vigtigt er det,  at der arbejdes på at inddrage de baltiske lande i samarbejdet. I efteråret 2014 meddelte den danske regering under Helle Thorning da også at Danmark ville deltage i missilskjoldet, og på DDAC deltager da også Raytheon, verdens største missilproducent.

At NATO råder over atomvåben er heller ikke ukendt, i Sverige skal i dette forår stemmes om det skal være muligt for NATO at udstationere styrker og missiler, incl. atombærende på svensk jord.

Se
Nato opruster mere for at imødegå trusler fra Rusland
Ekstrabladet 9. februar 2016 

På DDAC ses også en særlig interesse fra Polens side, både den polske ambassade i Danmark og den danske i Warszawa deltager samt flere polske virksomheder. Dette har en klar sammenhæng med opbygningen af missilskjoldet og den massive NATO-oprustning mod øst op til Ruslands grænser.

Dertil kommer, at Danmark har meldt ud at der satses på indsatsen i arktis, men dette står i strid modsætning til den hidtidige ”aktivistiske” indsats i mellemøsten og Afrika. I hvert fald hvis man spørger grønlandske politikere eller de enkelte værn. Måske ”løsningen” vil være flere penge til forsvaret, som NATO ønsker. I hvert fald spøger det kommende forsvarsforlig i kulissen og et internt slagsmål mellem værnene.

Det danske forsvar skal i det kommende år anskaffe nye skibsbaserede helikoptere, supplerende materiel til helikopteren EH-101 og radar- og kommunikationssystemer til brug i flyvevåbnet. Der er lige skrevet under på en kontrakt på levering af 309 Piranha 5, pansrede mandskabsvogne, fra General Dynamics.

Desuden er der som sagt artilleriudbuddet i gang, men også et udbud om ammunition og pansrede patruljekøretøjer er på vej.

Mere info hos
stopwapenhandel.org

Krigsindustrien har indflydelse på de strategiske beslutninger om krig og fred i Europa

Regeringen har meldt ud at ”EU skal blive stærkere både økonomisk og militært og i højere grad tale med én stemme – i samarbejde med USA og NATO”.

Der skæres ned på social sikkerhed overalt i EU, men i militæret begrænses nedskæringerne til pesonalereduktioner. I årene efter 2001 er bevillingerne til indkøb steget støt og støtten til bl.a. Grækenland er i høj grad endt i våben- og sikkerhedsindustriens lommer.

Et led i styrkelsen af EU’s militær er samling og rationalisering af europæisk krigsproduktion – (amerikanske virksomheder tegner sig i 2014 iflg. SIPRI for 54,5% af omsætningen for alle våbenhandler i verden).

Våben- og sikkerhedsindustrien i EU deltog således i 2003 og 2004 med repræsentanter fra de største europæiske firmaer Airbus (tidligere EADS), Finmeccanica og Bae i EU-arbejdsgrupper under EU’s forskningsprogrammer.

De resulterede i nye forskningsprojekter med det formål at holde flygtninge og emigranter væk fra grænserne. Herunder f.eks. robotter der kan supplere vagthundes lugtesans. Fra 2000 til 2014 har medlemsstaterne brugt over 14 mia kr. på overvågningsudstyr.

Airbus, Thales og Finmeccanica har hovedsageligt gennem subsidier fra 2002-13 fået 225 millioner Euro for at styrke forsvaret af Fort Europa med droner, sensorer og grænsekontrol-robotter. Perseus programmet, der integrerer gammel og ny sensorteknologi og Seabilla, et maritimt overvågningsprogram, er en del af dette.

Frontex’ EUROSUR et informationsudvekslingsprogram  forventes at koste 244 millioner Euro fra 2014-2020. EU-arbejdsgrupper, der styrer EUs sikkerhedspolitik er fyldt med industriens repræentanter. At politikere og erhvervsfolk ofte bytter job sikrer kontinuiteten og de fælles bestræbelser.

De tre største europæiske selskaber Finmeccanica (it), BAE systems (UK), Thales (fr) og det fælleseuropæiske Airbus har grænsekontrol som et kerneprodukt, med en indtjening på tusindvis af millioner Euro i Nordafrika.

Af 16 personer, der rådgiver den europæsiske kommission om forskning i våbenteknologi er 9 fra krigsindustrien. CEO i Airbus Tom Enders er en af dem.

Se også
War industry lobby and EU Defence Summit June 25-26

Køber du af mig, køber jeg af dig

I december 2015 blev Falck Schmidt Defence Systems, Systematic, Skywatch mfl. stillet ordrer på 28 milliarder kr i udsigt, hvis Boeings kampfly f-18 Super Hornet bliver købt.

Terma fik en ordre på 100 mio. kr. samme steds fra i maj og underskrev i september en aftale med Lockheed Martin på op til 1,6 milliarder kr. Weibel indgik i august en aftale om radar-leverancer til NATOs missilforsvar, som vil fordoble omsætningen på 5 år.

Og statens Open Business strategi sikrer med venture-ordninger at hvis modkøb ikke bliver effektueret, så vil pengene i stedet blive investeret i mere forskning, målrettet krigsindustrien naturligvis.

Danmark er ikke bare i front i Vestens krige og i de nye krigsforberedelser mod Rusland i Norden.Østersøregionen og Arktis. Våbenindustrien er et stort ‘vækst’-område. Det er gyldne dage for dødens købmænd i Industriens Hus.

GBe

 Se også

Ny kold krig: USA optrapper massivt i Europa
KPnet 3. februar 2016

Ny udenrigspolitik? NATO giver Danmark nye imperialistiske opgaver
KPnet 20. januar 2016

Læs også
Danmark og oprustningen af Norden
Af Klaus Riis, Stop Terrorkrigen
Oplæg på Fredsfestival Aarhus 4. oktober 2015

 

KPnet 10. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne