Sparekatalog: Region Syddanmark vil lukke sygehuse, fødeafdelinger og skadestueklinikker

Omprioriteringsbidraget forringer adgangen til sundhedsvæsnet for dem der ikke bor i hovedbyerne. Region Syddanmark har fremlagt sparekatalog,  der skal skære 187 millioner kr. Sygehuse, fødeklinikker, akutbiler skal nedlægges. Regionen vil omprioritere flere offentlige sundhedskroner til køb af operationer på privathospitaler.

 

nyborg_sygehus

Sygehusenheden Nyborg: Udpeget til lukning

Sygehuse i Middelfart, Give, Tønder, Nyborg risikerer at lukke, hvis Region Syddanmark vedtager deres sparekatalog. Sammen med de øvrige forslag til nedskæringer vil det betyde omfattende forringelser for befolkningen. Det vil yderligere skubbe til udviklingen af uligheden i adgangen til hurtig læge og hospitalshjælp, der i mange tilfælde er afgørende.

Fremover skal fødende fra hele Fyn og øerne rundt om til Odense for at føde. Fødeafsnittet i Svendborg skal ifølge regionens sparekatalog lukkes, ifølge Fyens.dk. Svendborg fødeafsnit, hvor omkring 900 børn hvert år kommer til verden foreslås nedlagt, for at skaffe plads til aktiviteter fra Nyborg Sygehus, som ifølge sparekataloget skal lukkes.

Region Syddanmark skal spare 200 millioner kroner på sundhedsområdet for 2016, som konsekvens af aftalen om regionernes økonomi og omprioriteringsbidraget, hvor staten skærer en procent af budgettet.

Med EU’s finanspagt er Danmark gennem budgetloven bundet til at følge EU budgetdiktat om nedskæringer i den offentlige sektor. Det er det, der nu sættes i værk i regioner og kommuner.

Sparekataloget for region Syddanmark, som DR Fyn har offentliggjort, indeholder 38 konkrete forslag til besparelser.

Lukning af flere sygehuse og skadestueklinikker.

  • Sygehuset og skadeklinikken i Middelfart lukkes og aktiviteterne flyttes til Vejle og Kolding.
  • Sygehuset i Give lukkes, Friklinikkens aktiviteter flytter til Grindsted
  • Skadeklinikken i Grindsted lukkes
  • Skadeklinikken i Fredericia lukkes
  • Sygehuset og skadeklinikken i Tønder lukkes, aktiviteterne flyttes til især Aabenraa
  • Sygehuset i Nyborg lukkes, aktiviteterne flytter til Svendborg, fødeafdelingen i Svendborg flytter til Odense
  • Røntgenfunktionen i Rudkøbing lukker og flytter til Svendborg


Nedlæggelse af akutbiler

Der er forslag om, at akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev skal nedlægges, og at de paramedicinere, der hidtil har bemandet akutbilerne, flyttes over i ambulancerne for at øge behandlingsniveauet på turen til akutsygehuset.

Samt forslag om, at udrykningslægerne i Fredericia, Vejle og på Vestfyn nedlægges.

Købe flere operationer på privathospitaler

Regionen vil omprioritere flere offentlige sundhedskroner til køb af operationer på privathospitaler. Hvilket i bund og grund er en skjult udsultning af det offentlige sundheds-og hospitalsvæsen og erhvervsstøtte til privathospitaler finansieret over offentlige sundhedsbudgetter.

Sparekataloget skal i høring, inden et endeligt katalog offentliggøres 6. april. Det forventes vedtaget 25. april og skal træder i kraft løbende frem mod 2017.

Se hele sparekataloget

Regionspolitikkerne er klar over, at de kan forvente stor modstand mod sparekataloget samtidig med de sidder på en tikkende skandale omkring den forfejlede udlicitering af ambulancetjenesten til det private Bias.

Deres håb er at modstanden kan holdes til isolerede kampe for hver enkelt by, der så kan sættes ud mod hinanden i sidste ende.

Derfor bliver modstanden mod hele sparekataloget og omprioriteringsloven et vigtigt omdrejningspunkt at få med i de kommende lokale kampe.


Se også

Kommunal sparemassakre i gang: Vi får EU’s discount velfærd
KPnet 10. januar 2016

Ny reform skal sparke folk hurtigere ud af social sikkerhed
KPnet  6. januar 2016

Sparemassakrer rundt i landet

‘Omprioriteringsbidrag’ i Aarhus Kommune: 1 milliard tages fra børn og ældre
KPnet 11. januar 2016

Forældre og kommunalt ansatte protesterer i Odense mod nye forringelser for børn og unge
KPnet 11. januar 2016

 

KPnet 12. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne