Fra modstanden mod besættelsen 1940-45 til modstanden i dag

Frede Klitgårds ‘Sejrrigt oprør’  er enestående vigtig bogudgivelse (Oktober Forlag)

Anmeldelse

Af Klaus Riis
Redaktør, Kommunistisk Politik

 

Sejrrigt_oproer_haandslag.png


Modstandskampen mod den tyske nazistiske besættelse og mod det officielle Danmarks samarbejdspolitik var ikke mindst et ungdomsoprør – og et ungdomsoprør som sejrede. Det er grundsynspunktet i nyudgivelsen  fra Oktober Forlag med titlen ’Sejrrigt oprør’  med fortsættelsen –’mod besættelsen 1940-45’.

Den  store nye bog  om modstandskampen udkom på årsdagen for 29. august 1943 – den dag hvor den folkelige modstand tvang de gamle politikere og deres politik væk og væltede samarbejdsregeringen.

’Sejrrigt oprør’ skiller sig markant ud i  strømmen af bøger og film om besættelsen, der fortsætter her 70 år efter dens afslutning. Det er den kæmpende modstandsbevægelses holdninger, den udtrykker – med direkte rødder i den aktive modstandskamp. Det er ikke en politisk, akademisk eller kunstnerisk bearbejdning af et gammelt stof med en anden dagsorden.

Det er simpelthen modstandsfolkenes fortælling: Sådan var det! Sådan var nazi, sådan var kollaboratørpolitikken, sådan var modstanden, sådan var omkostningerne. Og sådan var sejren, som i første omgang betød,  at Danmark blev anerkendt som en af de allierede, som et besat land, og ikke som en tysk vasalstat på Hitlers side ved skabelsen af den ny verdensorden efter krigen.

Det er på alle måder en usædvanlig bog, der vil blive stående som et af de væsentligste opslagsværker og kildeskrifter om den danske modstandskamp.  En stor bog på 340 sider i A4 tidsskrift- format – svarende til omkring 700 bogsider – rigt illustreret med masser af sort-hvide fotos fra besættelsen og masser af farver, både i billeder og tryk.

Bogen  er en samling af 119 artikler i form af 18 forskellige temaer  – som hver udgør et kapitel i bogen – fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag  i mere end et kvart århundrede.  De er gengivet i tidsskriftets markante layout.

Med  modstandsmanden Frede Klitgaard som redaktør  har dette kvartalstidsskrift i de sidste tre årtier været talerør for modstandsbevægelsen, ikke mindst dens venstrefløj. Det er gennem årene blevet udgivet af den største organisation af veteraner fra kampen mod nazismen  ’Aktive Modstandsfolk’ (oprindeligt ’Foreningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen) i samarbejde med Folkebevægelsen mod Nazisme.

Frede Klitgård  (1923-2015) nåede lige inden sin død i begyndelsen af juni i år at afslutte redigeringen af bogen og sætte  den i produktion. Hans indledning  udtrykker dens budskab til nutiden, og ikke mindst til ungdommen af i dag, når han sammenfatter hans generations store ungdomsoprør med ordene:

”Den danske ungdoms indsats i Danmarks frihedskamp 1940-45 fortjener al mulig respekt. De banede vej for et bedre Danmark. Hvis nogen dengang i 1945 havde forudsagt, at danske politikere senere ville sende dansk ungdom til fremmede lande som væbnet besættelsesmagt, ville vedkommende blive betragtet som galning.
Det lykkedes desværre ikke dengang at fastholde Danmark på fredens kurs.
Der er brug for en ny modstandsbevægelse og nye kræfter, som vil give freden en chance og vinde frem.’

Læs hele indledningen her

Dagens unge og alle progressive kræfter har brug for viden om den historiske modstandskamp, men også for at forstå de holdninger og de motiver og mål, der førte til den aktive modstandskamp og dens sejre.

’Sejrrigt oprør’ givet ikke mindst det videre som en arv. Det er en gave fra modstandsfolkene til ungdommen af i  dag.

Der står stadig kamp om modstandskampen. Et  klart udtryk for det var f.eks. afbrændingen af modstandsfolkenes museum Frihedsmuseet. Nazismen blev slået af modstandsfolkenes generation, men ikke udryddet.

’Sejrrigt oprør’ er en flot bog. Velskrevet, let læselig, spændende. Den kan bruges på kryds og tværs, som omfattende punktnedslag i den mest dramatiske periode i nyere dansk historie. Den kommer rundt i rigtig mange hjørner, også i sager der helst ses forbigået og fortiet.

Den har alle forudsætninger for at gøre sin virkning som et enestående og betydeligt opslagsværk om frihedskampen.

Fortællingen fra dem, som  udkæmpede den. Historieskrivning af dem, som lavede den.

‘Sejrrigt oprør’ er på 340 A4-sider med stift kartonomslag. Den vejledende udsalgspris er 398,- kr.

Læs om bogen og se mere på
tidsskriftet Håndslags hjemmeside

Bogen kan bestilles i boghandelen eller købes i Oktober Bogbutikkerne eller direkte fra Oktober Forlag – eller ved at kontakte tidsskriftet Håndslag

KPnet 1. september 2015

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne