Udplyndring af skattekroner til privathospitaler


Aftale mellem regioner og privathospitaler


V(DF)-regeringen vil ikke overraskende styrke privathospitalerne, hvor den såkaldte frie konkurrence er det samme som hospitalsmonopoler i skattely. Pengene går fra de offentlige sygehuse, der må lukke sengepladser
.

Tyvebanden er på spil igen

Mens det offentlige hospitalsvæsens kæmper med patienter, der ligger på gangene, afdelinger der nedlægges og slås sammen i sommerferien, personale på overtid og dobbeltvagter, vil regeringen flytte endnu flere penge over til aktionærerne bag privathospitalerne.

Pengene skal tages fra de offentlige sundhedsbudgetter. Regeringens vil,  at patienter fremover helt  automatisk bliver henvist til privathospital, hvis ventetiden til det offentlige er mere end 30 dage.

’Udvidet Frit Sygehusvalg’

Samtidig har Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) har indgået en ny 2-årig aftale for Det Udvidede Frie Sygehusvalg og Ret Til Hurtig Udredning.

Aftalens sælges som en besparelse for det offentlige på 0,3 pct. i forhold til året før. Men der er samtidig lagt en række nye områder over til privathospitalerne med indbygget indtægtsforøgelse samt ikke mindst sikret en stigning i patienter, hvis den nye behandlingsgaranti fra regeringen skal overholdes.

Formanden for Danske Patienter, Lars Engberg, har advaret om konsekvenserne, hvis stigningen tager overhånd i de kommende år.
-Hvis privathospitalerne vokser massivt, kan det betyde, at regionerne, som jo betaler på privathospitalerne, bliver tvunget til at lukke afdelinger eller ikke kan få det nødvendige personale,  konstaterer  Lars Engberg.


Overbetalingsskandale

En af statsminister Lars Løkke Rasmussens mange skandaler med utugtigt omgang med skattemidler var overbetaling til privathospitaler i hans tid som sundhedsminister fra 2001-2007. Under Anders Fogh Rasmussen-regeringer, hvor Løkke fra start  var sundhedsminister, kom der fuld fart på det såkaldte frie sygehusvalg.

Privathospitaler på det offentliges regning kom ind ad bagvejen under påskud af, at den frie kapitalistiske konkurrence ville skabe lavere priser og højere kvalitet.

Og hvordan gik det  så – ud over de skandaler der kom til offentlighedens kendskab omkring overbetaling? 

Der har været en klar udvikling med lukning af offentlige sygehuse og sengepladser, mens privathospitaler og klinikker er skudt op i en sådan hastighed, at det medførte overkapacitet og tomme senge på disse.

Det sidste var en udvikling, der vendte i 2014 efter den daværende SR- regering udvidede antallet af offentlig betalte patienter på privathospitaler med 10%. Det skete med aftalen om at syge skulle have en diagnose inden for 30 dage, den såkaldte udredningsret.

Med den nuværende regeringens løfte om at sætte ventelistegarantien for både undersøgelse og behandling ned til 4 uger, vil antallet af patienter på privathospitalerne stige yderligere.

’Fri konkurrence’ om skattekroner

Den såkaldte frie konkurrence på hospitalsmarkedet dækker i virkeligheden over hospitalskæder og -monopoler ejet af danske og udenlandske kapitalfonde, der sender millioner af offentligt betalte sundhedskroner i skattely på hemmelige konti uden at betale en krone i skat af deres indtægt.

I 2011 kom en lang række sager om kapitalfonde frem  - som FSN Capital på Jersey og EQT III Limited på Guernsey. Begge ejer en række privathospitaler i Danmark. Men  uden at den trafik blev stoppet. Det burde være kriminelt, men er kapitalisme.    

Jakob Axel Nielsen, tidligere sundhedsminister og direktør i Aleris Privathospitaler, udtalte dengang om privathospitalernes skattelyselskaber:
– Så længe de drives på en sund og rationel måde til gavn for samfundet, har jeg ingen kvababbelse over det. Jeg synes en hvilken om helst virksomhed må have den ejer, den har.

Den nuværende regerings sundheds-og ældreminister Sophie Løhde forsvarer hårdnakket udplyndringen af de offentlige sundhedsbudgetter og skattekroner med tilsvarende argumenter.

Netavisen 14. juli 2015

 

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne