Pistolpolitik: Det græske folk må rejse sig mod Merkel og Co.s udplyndring  

Aftalen, som eurolandene og den græske premierminister Alexis Tsipras nu har indgået, er en slaveaftale. Det græske folk må med pistolen for brystet igen sige OXI, og denne gang tage skridt til at forlade EU, euro’en og NATO.

Af Kommunistisk Politik

Under 2. verdenskrig udplyndrede Hitlertyskland Grækenland, stjal landets guld og fødevarer og forårsagede en hungerkatastrofe. Det er aldrig betalt tilbage, og heller ingen krigsskadeserstatninger. Nu fortsætter EU, eller rettere kernen af eurolande med kansler Merkel i spidsen udplyndringen, mens hele Europa og det meste af verden med forbløffelse ser akt efter akt i den græske tragedie rulle over skærmen.

Aftalen, som eurolandene og den græske premierminister Alexis Tsipras har indgået, er en slaveaftale, der stjæler det græske arvesølv blandt andet i form af omfattende privatiseringer af kulturklenodier (der også er verdensarv) foruden havne og lufthavne. Der kræves en lang række reformer, af pension, skatter og arbejdsmarkedet.

Det vil kunne udløse et stort eurolån, der kan sikre røven på de græske banker og kreditorernes afbetalinger med renter og renters rente.

Trojkaen er tilbage og dikterer hver eneste komma i græsk lovgivning og politik.

Den aftale, som nu foreligger, er langt værre end det, som grækerne forkastede ved folkeafstemningen den 5. juli. Den vil forstærke nedskæringspolitikken dramatisk og påføre befolkningen nye ekstreme lidelser. Det er den almindelige befolkning, som skal betale. De rige grækere, der i forvejen har plyndret landet, er sikrede af EU.

Dermed vil Grækenland synke ned i en status som eurokoloni, blive et lavpris turistland med billig slavearbejdskraft – en nation uden håb og fremtid.

Alexis Tsipras slagord om at nu skulle EU og eurozonen forandres til det bedre er blevet eftertrykkeligt sat på plads. EU og euroen er monopolernes og bankernes projekt, og har aldrig været folkenes. Det kan ikke laves om med en valgsejr imod sparepolitikken i det ene eller andet land.

Syrizas projekt for et ’progressivt EU’ , der også er hele det reformistiske Europæisk Venstrepartis projekt, ligger i ruiner. Det er afsløret som illusorisk, som folkebedrag. Der er ingen fremtid for folkene i EU og euro. ’Drømmen’ om at ændre EU via et folkeligt flertal i EU-parlamentet er latterligt naiv.

Det græske folk må med pistolen for brystet igen sige OXI , og denne gang tage skridt til at forlade EU, euro’en og NATO. Statsbankerot, en ny valuta, kontrol med banker og kapital, alliancefrihed og nye internationale forbindelser – det er den eneste mulige og også farefulde vej ud af det bundløse gældsmorads og en ydmygende eksistens på knæ, som Merkel og Co. har dikteret.

Det er den eneste mulighed for at sikre national uafhængihed og for at grækerne selv kan bestemme deres fremtid. Det er også en vanskelig og farefuld vej, fuld af modstand fra EU, USA og international kapital – og fra den græske reaktion, som før har organiseret militærkup og brutal undertrykkelse af de progressive kræfter.

Alexander Tsipras har kapituleret. Han lagde alt i en drøm om at forandre EU til noget progressivt – og har ingen planer for et Grækenland uden for EU og i strid med de mægtige kræfter i EU. Hans rolle i græsk og europæisk politik – indbefattet som præsidentkandidat til EU for Europæisk Venstreparti – vil være udspillet.

De folkelige kræfter og venstrekræfterne i hvert enkelt land må drage deres egne konklusioner af det græske drama, og hver især – med støtte fra de samme solidariske kræfter i Europa – finde deres egne veje til at løsrive sig fra EU og fra euroen og alle deres nyliberale institutioner, der dikterer folkene deres politik og skæbne og tilintetgør enhver national selvstændighed.

Det danske Nej til EU og kravet om udtræden kan kun blive stærkere.

Se også

Mod nedskæringernes og krigenes EU! For international solidaritet!
Udtalelse fra det regionale møde af marxistiske-leninistiske partier og organisationer i Europa juni 2015

Netavisen 13. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne